1
Perioada de actualizare
de la 18.09.2023 16:04
până la 02.10.2023 12:00
2
Propunerea ofertelor
de la 02.10.2023 12:00
până la 13.10.2023 12:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 600 000 MDL
Perioada clarificărilor: 18 sept 2023, 16:04 - 2 oct 2023, 12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 2 oct 2023, 12:00 - 13 oct 2023, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de mentenanță și suport a Sistemului Informațional Automatizat “Asistența Medicală Primară” (SIA AMP)

Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Vlaicu Pîrcălab,46
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Gonța Vladimir
Telefonul de contact
+37322780263
Datele achizitiei
Data publicării
18 sept 2023, 15:55
Data ultimilor modificări
29 sept 2023, 15:45
Achizitii.md ID
21092803
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Documentele la ofertă
Doc. standard semnat
18.09.23 16:04
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023
Documentele la ofertă
Doc. standard word
18.09.23 16:04
DUAE SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Documentele la ofertă
DUAE semnat
18.09.23 16:04
anunt_de_participare SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Documentele la ofertă
Anunț de participare semnat
18.09.23 16:04
Caiet de sarcini_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini semnat
18.09.23 16:04
DUAE SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023
Documentele la ofertă
DUAE word
18.09.23 16:04
anunt_de_participare SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Documentele la ofertă
Anunt de participare semnat după modificare
29.09.23 15:45
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Documentele la ofertă
Doc standard semnata dupa modificare
29.09.23 15:45
Caiet de sarcini_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini semnat după modificare
29.09.23 15:45
Data:
28 sept 2023, 10:37
Subiectul întrebării:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Întrebare:
In caietul de sarcini la pag. 5 se mentioneaza: „Asumarea serviciilor implică și acordarea garanției asupra serviciilor prestate nemijlocit de către Prestator pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării contractului.”. Totodata, la pagina 21 din caietul de sarcini la capitolul „3. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor” si in anuntul de participare, la „Criteriile de calificare și de selecție” se solicita la paragraful nr. 4 urmatoarele: „Declarație de garanție”: „Autoritatea Contractantă solicită o garanție a aplicației acordată de către ofertanți pentru o perioada de 12 luni de la încetarea contractului. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului. Pe perioada desfășurării contractului, codul sursă al aplicației va fi supus modificărilor efectuate de către specialiștii prestatorului. Orice modificare în codul sursă are ca efect o nouă versiune a aplicației care este supusă garanției contractuale a ofertantului în baza cerințelor minime și obligatorii ale Caietului de Sarcini.”, indeplinirea acestei cerinte fiind obligatorie. Avand in vedere aspectele prezentate in randurile de mai sus, va rugam sa clarificati care este perioada de garantie solicitata.
Răspuns (29 sept 2023, 13:42):
Vor fi efectuate modificarile necesare.
Data:
28 sept 2023, 10:38
Subiectul întrebării:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Întrebare:
Avand in vedere garantia mentionata in documentatia de atribuire (a se vedea solicitarea de clarificari din randurile de mai sus), va rugam sa justificati solicitarea acesteia in conditiile in care obiectul prezentei proceduri este „Servicii de mentenanță și suport a Sistemului Informațional Automatizat “Asistența Medicală Primară” (SIA AMP)” pentru o perioada de 2 luni. Va rugam sa ne comunicati justificarea perioadei solicitate pentru garantie, in conditiile in care se incheie un contract doar pentru 2 luni. De asemenea, va rugam sa ne explicati necesitatea oferirii garantiei, luand in considerare faptul ca obiectul prezentei proceduri nu este furnizarea unui produs, obiectul procedurii fiind prestarea de servicii de mentenanta la un sistem informatic, servicii care sunt receptionate de catre Autoritatea Contractanta la sfarsitul fiecarei luni, prin receptionarea acestora fiind confirmata conformitatea acestora cu cerintele caietului de sarcini.
Răspuns (29 sept 2023, 13:40):
Serviciile acordate pot include și soluții ce duc la modificarea produsului existent. Prin furnizarea unei garanții, furnizorul asigură funcționarea produsului modificat (prin corecții sau adaptare).
Data:
28 sept 2023, 10:39
Subiectul întrebării:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Întrebare:
Avand in vedere faptul ca serviciile sunt receptionate de catre Autoritatea Contractanta, existand si o procedura de testare repetata a serviciilor de mentenanta adaptiva si de corectie de catre Beneficiar, atat inainte de a fi implementate in mediul de productie, cat si dupa implementarea modificarilor pe mediul de productie, luand in considerare cerintele din caietul de sarcini: „Lucrările de mentenanță adaptivă și de corecție se vor comunica de către Beneficiar prin cereri de modificare, se vor recepționa și se vor confirma de către Ofertant într-un termen de cel mult o zi, ținând cont de timpul de intervenție prevăzut, iar soluția se va prezenta Beneficiarului împreună cu rezultatele testării și se va implementa pe mediul de producție în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării. După implementare modificărilor pe mediul de producție, vor fi testate repetat de către Ofertant și Beneficiar. Neconformitățile identificate după testarea repetată vor fi înlăturate de Ofertant în termen suplimentar stabilit de comun cu Beneficiarul, însă nu mai mult de 5 zile lucrătoare suplimentare (cu excepția incidentelor produse în urma modificărilor care vor fi soluționate conform nivelului de prioritate).”, va rugam sa eliminati cerinta de prezentare a garantiei, iar in caz contrar sa justificati care mai este scopul operatiunilor de testare inainte de implementarea modificarilor in mediul de productie, cat si a testarii repetate de catre Ofertant si Beneficiar, in conditiile in care neconformitatile identificate dupa testarea repetata vor fi inlaturate in cel mult 5 zile lucratoare, cu exceptia incidentelor produse in urma modificarilor care vor fi solutionate conform nivelului de prioritate?
Răspuns (29 sept 2023, 13:41):
Rezultatele testării pe mediul de test si mediul de producție pot fi diferite. În cazul cînd apar diferențe în rezultatele testării, acestea urmează a fi eliminate corespunzător. Testarea pe mediul de producție se referă la compatibilitatea modificărilor implementate și, conform caietului de sarcini, prevede un termen de decizie privind înlăturarea unor situații produse (ce nu au putut fi identificate pe mediul de test). Reieșind din condițiile și locația mediului de test și mediului de producție, rezultatele testării pot varia în dependență de resursele alocate, nivelul sporit de activitate a utilizatorilor, dependențe specifice mediului de producție, situații de incompatibilitate ce nu au putut fi prevăzute în condițiile de elaborare și testare pe mediul de test. În astfel de cazuri, pentru asigurarea calității și asigurarea continuității și fiabilității sistemului, reieșind din complexitatea tehnologică, impactul asupra activităților din domeniul sistemului medical la nivel național, numărul mare de utilizatori și participanți la schimbul de date, este stabilită termenul în care orice modificare implementată poate fi retrasă și corectată, iar apoi implementată repetat după întreprinderea acțiunilor necesare. În concluzii, testarea repetată pe mediul de producție este o parte a procesului de implementare a modificărilor și presupune acțiuni de “roll-back” necesară pentru minimizarea impactului negativ asupra utilizatorilor.
Data:
28 sept 2023, 10:40
Subiectul întrebării:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Întrebare:
In Caietul de Sarcini, la pag. 15 se precizeaza: „menținerea procedurilor de backup, recuperarea acestora în caz de necesitate și testarea lunară a copiilor de rezervă”. Conform cerintelor interne de securitate cibernetica, serviciile de backup sunt asigurate de personalul intern al Beneficiarului. Furnizorul nu are drept asupra backup-ului. Tipul de serviciu solicitat nu poate fi indeplinit de catre Furnizor. Va rugam clarificati.
Răspuns (29 sept 2023, 13:41):
Testarea regulată a procedurilor de back-up este esențială atunci cînd un sistem este în etapa de mentenanță-parte a ciclului de viață a sistemului. Furnizorul asigura formarea regulată a back-up-ului. Vor fi efectuate modificări necesare.
Data:
28 sept 2023, 10:40
Subiectul întrebării:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Întrebare:
In Caietul de Sarcini, la pag. 15 se precizeaza: „generare și instalarea certificatelor de securitate (ex. SSL);” Certificatele SSL sunt proprietatea exclusiva a Beneficiarului. Furnizorul nu are drept de generare pentru certificatele SSL. Tipul de serviciu solicitat nu poate fi indeplinit de catre Furnizor. Va rugam clarificati.
Răspuns (29 sept 2023, 13:42):
Certificatele SSl sunt proprietatea Beneficiarului, sunt achiziționate de beneficiar și sunt oferite Furnizorului de către Beneficiar. Acestea se instalează de către Furnizor.
Doar utilizatorii autorizați ai platformei pot să adreseze întrebări în perioada de clarificări.