Despre proiect

Achizitii.md - platformă de organizare a achizițiilor, parte din sistemul MTender și respectiv a reformei guvernamentale în domeniul achizițiilor publice. Proiectul achizitii.md este dezvoltat de către compania Simpals SRL, iar scopul principal al acestui parteneriat public-privat este dezvoltarea achizițiilor publice electronice transparente și eficiente.

Platformă lucrează atât cu sectorul public, cât și cu cel privat.


Sectorul public:

Crează sau încarcă planurile de achiziții

- Crează achiziții noi, respectiv licitații

- Beneficiază de un număr mai mare de oferte

- Vizualizează toate documentele online

- Economisește timp


Sectorul privat:

Are acces la toate planurile de achiziții publicate

- Participă la licitații în regim online

- Încarcă toate documentele online

- Are posibilitatea de a adresa întrebări și a participa la licitații din orice colț al lumii

- Nu se deplasează multiplu la autoritatea contractantă

- Are acces la informația actualizată


Sistemul se conformează cerințelor Acordului de Asociere UE - Republica Moldova și AAP al OMC în ceea ce privește achizițiile publice, și se bazează pe principiile de transparență, nediscriminare, fiabilitate, interoperabilitate, securitate, acces ușor, precum și de facilitare a concurenței loiale și a accesului egal pe piață. Sistemul va acoperi întreaga gamă de achiziții publice în Moldova. Procesele de achizițiile publice în mod electronic, asigurate inclusiv de către platforma achizitii.md comunică în timp real, printr-o unitate centrală, cu entitățile contractante, furnizori și serviciile de e-guvernare.  

Baza legislativă pentru achizițiile publice în Moldova este asigurată de Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind Achiziţiile Publice, care a contribuit la îmbunătățirea instrumentelor organizaționale din domeniu. Cu toate acestea, pentru a garanta respectarea cerințelor de aderare la OMC AAP și EUPD 2014, este absolut necesară continuarea reformelor.