1
Perioada de actualizare
de la 23.03.2023 10:35
până la 24.03.2023 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 24.03.2023 16:00
până la 29.03.2023 12:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 130 000 MDL
Perioada clarificărilor: 23 mart 2023, 10:35 - 24 mart 2023, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 mart 2023, 16:00 - 29 mart 2023, 12:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de deservire și reparație a climatizoarelor
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Raileanu
Telefonul de contact
0-22-25-34-19
Datele achizitiei
Data publicării
23 mart 2023, 9:29
Data ultimilor modificări
23 mart 2023, 10:35
Valoarea estimată (fără TVA)
130 000 MDL
Achizitii.md ID
21076531
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Durata contractului
1 apr 2023 10:33 - 31 mart 2024 10:33
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Servicii CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Cantitatea: 16.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
formularul ofertei.docx
Criterii de eligibilitate
Formularul ofertei economice confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
23.03.23 10:35
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
23.03.23 10:35
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
23.03.23 10:35
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informatie generala despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sausemnată și ștampilată de către ofertant.
23.03.23 10:35
caiet pe servicii deservire, reparatie climatizoare.pdf caiet pe servicii deservire, reparatie climatizoare.pdf
Criterii de eligibilitate
Caiet de sarcini/specificatii tehnice. Descrierea detaliata a lucrărilor specificate în invitatia de participare
23.03.23 10:35
Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

CLIMATSISTEM SRL

Preţul ofertei: 6 322,10 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Oferta corespunde criteriilor de atribuire
Documentele de calificare
Nu sunt documente de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

Aersis-Mf

Preţul ofertei: 10 978,08 MDL
Statut: în aşteptare
Istoria licitației
Vezi licitația
Cu părere de rău întrebările se pun doar în perioada "Activ".
Clarificări