1
Perioada de actualizare
de la 23.03.2023 10:35
până la 24.03.2023 16:00
2
Propunerea ofertelor
de la 24.03.2023 16:00
până la 29.03.2023 12:00
3
Licitaţie
nu va fi folosită
4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 130 000 MDL
Perioada clarificărilor: 23 mart 2023, 10:35 - 24 mart 2023, 16:00
Perioada de depunere a ofertelor: 24 mart 2023, 16:00 - 29 mart 2023, 12:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Servicii de deservire și reparație a climatizoarelor
Informaţia despre solicitant
Denumirea
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. V. Alecsandri, 78
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Angela Raileanu
Telefonul de contact
0-22-25-34-19
Datele achizitiei
Data publicării
23 mart 2023, 10:35
Data ultimilor modificări
23 mart 2023, 10:35
Achizitii.md ID
21076531
CPV
50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Tipul procedurii
Achiziții cu costuri mici
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
formularul ofertei.docx
Criterii de eligibilitate
Formularul ofertei economice confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.
23.03.23 10:35
experienta similara.docx
Criterii de eligibilitate
Declarație privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit
23.03.23 10:35
declaratie.docx
Criterii de eligibilitate
Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
23.03.23 10:35
informatie generala.docx
Criterii de eligibilitate
Informatie generala despre ofertant confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sausemnată și ștampilată de către ofertant.
23.03.23 10:35
caiet pe servicii deservire, reparatie climatizoare.pdf caiet pe servicii deservire, reparatie climatizoare.pdf
Criterii de eligibilitate
Caiet de sarcini/specificatii tehnice. Descrierea detaliata a lucrărilor specificate în invitatia de participare
23.03.23 10:35
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".