+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.06.2022 15:20
până la 27.06.2022 11:30
2
Propunerea ofertelor
de la 27.06.2022 11:30
până la 08.07.2022 18:00
3
Licitaţie

4
Evaluare
5
Ofertele au fost evaluate
Statut Ofertele au fost evaluate
Valoarea estimată fără TVA 2 746 790,69 MDL
Perioada clarificărilor: 16 iun 2022, 15:20 - 27 iun 2022, 11:30
Perioada de depunere a ofertelor: 27 iun 2022, 11:30 - 8 iul 2022, 18:00
Începutul licitației: nu va fi folosită

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a blocului ”B” , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Codru (mun. Chişinău), str. Costiujeni 5/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandru Cebuc
Telefonul de contact
+37322794112
E-mail
Datele achizitiei
Data publicării
16 iun 2022, 15:16
Data ultimilor modificări
20 iun 2022, 11:25
Valoarea estimată (fără TVA)
2 746 790,69 MDL
Achizitii.md ID
21058503
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Codru (mun. Chişinău), str. Costiujeni 5/1
Durata contractului
25 iul 2022 18:00 - 30 dec 2022 18:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Lucrări de reparație a blocului ”B” , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Bucata
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_77.doc
Criterii de evaluare
-
16.06.22 15:20
documentatia standart.77.docx
Documentele la ofertă
-
20.06.22 11:25

Mai jos sunt ofertele participanților, documentele la oferte le puteți vedea făcând clic pe simbolul mapei.

Pe baza deciziei grupului de lucru pentru selectare învingătorului este necesar să:

1) Selectați învingătorul dînd clic pe butonul recunoaște învingator.

2) Trimiteți în termen de 3 zile la adresa de e-mail AAP bap@tender.gov.md forma scanată a deciziei grupului de lucru.

3) După selectarea învingătorului, faceți clic pe butonul: “Confirmă decizia”.

Calificarea participanţilor
Denumirea participantului
Preţul ofertei
Statut
1
Denumirea participantului:

Sagitod-Grup S.R.L

Preţul ofertei: 1 913 222,81 MDL
Statut: Învingător
Motivul: Corespunde cerintelor solicitate.
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
2
Denumirea participantului:

SRL «Granit-Grand Lux»

Preţul ofertei: 1 968 884,75 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
3
Denumirea participantului:

"Alexidar Grup"

Preţul ofertei: 1 993 802,04 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
4
Denumirea participantului:

SRL OLBI COM

Preţul ofertei: 2 154 781,70 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
5
Denumirea participantului:

Moldsercon

Preţul ofertei: 2 196 736,17 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
6
Denumirea participantului:

Unicons AI

Preţul ofertei: 2 252 441,05 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
7
Denumirea participantului:

Cons Art Engineering

Preţul ofertei: 2 328 922,10 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
8
Denumirea participantului:

SRL EUSEVAS CONS

Preţul ofertei: 2 566 493 MDL
Statut: Anulat
Motivul: Alte temeiuri de respingere a ofertei
Documentele de calificare
Documentele depuse cu oferta
Lucrări de reparație a blocului ”B” , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Data:
16 iun 2022, 17:47
Subiectul întrebării:
Anunt de participare. p.23 Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani.
Întrebare:
In baza la care lege si din ce considerente se solicita 5milioane lei fara TVA- cifra medie anuala de afaceri, daca valoarea estimativa a achzitiei este de 2746790,69 lei???!!!?? Si de ce nu solicitati 15 milioane???
Răspuns (17 iun 2022, 08:38):
Buna ziua, in conformitate cu Legea achizitiilor publice Nr. 131 din 03-07-2015, art.21,alin.2 În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări