+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 16.06.2022 15:20
până la 27.06.2022 11:30
2
Propunerea ofertelor
de la 27.06.2022 11:30
până la 08.07.2022 18:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 2 746 790,69 MDL
Perioada clarificărilor: 16 iun 2022, 15:20 - 27 iun 2022, 11:30
Perioada de depunere a ofertelor: 27 iun 2022, 11:30 - 8 iul 2022, 18:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a blocului ”B” , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2011, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Codru (mun. Chişinău), str. Costiujeni 5/1
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Alexandru Cebuc
Telefonul de contact
+37322794112
E-mail
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
16 iun 2022, 15:20
Data ultimilor modificări
20 iun 2022, 11:25
Achizitii.md ID
21058503
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
duae_ro_77.doc
Criterii de evaluare
-
16.06.22 15:20
documentatia standart.77.docx
Documentele la ofertă
-
20.06.22 11:25
Lucrări de reparație a blocului ”B” , al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
Data:
16 iun 2022, 17:47
Subiectul întrebării:
Anunt de participare. p.23 Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani.
Întrebare:
In baza la care lege si din ce considerente se solicita 5milioane lei fara TVA- cifra medie anuala de afaceri, daca valoarea estimativa a achzitiei este de 2746790,69 lei???!!!?? Si de ce nu solicitati 15 milioane???
Răspuns (17 iun 2022, 08:38):
Buna ziua, in conformitate cu Legea achizitiilor publice Nr. 131 din 03-07-2015, art.21,alin.2 În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.
Data:
18 iun 2022, 12:08
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Răspuns (20 iun 2022, 08:41):
Buna ziua, rechezitele bancare se regasesc la pagina 19 din documentia standart.
Data:
23 iun 2022, 10:19
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
p. 35, 133 se exclud toate materialele in afara de plinta si se includ suruburi autofiletante 2 buc/ml? p. 37 are in descriere mentiunea nut-feder. Ce presupune aceasta? p. 50 specificati parametrii linoleumului?
Răspuns (23 iun 2022, 10:59):
Buna ziua, Poz.37 Nut si feder= sistem de îmbinare a două piese care constă în introducerea unei proeminențe fasonate, aflată pe una dintre fetele primei piese, în ulucul de pe fata corespunzătoare a celei de-a două piese. Poz.35, poz.133-Conform caietului de sarcini.Poz.50-Linoleum omogen gr. 2,0 mm, temelie tare, rezistentă la foc Bfl-s1, rezistentă electrică-2,0kv, rezistenta la uzura-0,15.
Data:
23 iun 2022, 11:01
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
p. 35, 133 se exclud toate materialele in afara de plinta si se includ suruburi autofiletante 2 buc/ml?
Răspuns (24 iun 2022, 08:57):
Buna ziua, oferta se va elabora conform cerintelor indicate in caietul de sarcini.
Data:
23 iun 2022, 15:09
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
Precizati varog la divizierul care a facut devizul la poz 34,35, Plinta din PVC ce se are in vedere tot acele incaperi cu laminat sau in poz 35 este plinta pentru alte suprafete.Clarificati ce resurse excludem de la poz 35 Grund prenadez tip M Aracet dp 50 mich NI 1345-64 Apa pentru mortare si betoane Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Prenadez 300 NII 2829-74 Piatra de frecat
Răspuns (24 iun 2022, 09:00):
Buna ziua, oferta se va elabora conform cerintelor indicate in caietul de sarcini.
Data:
24 iun 2022, 09:16
Subiectul întrebării:
cs
Întrebare:
Raspundeti varog la intrebari profesionist pentru a elabora o oferta copetitiiva si a nu avea intrebari la etapa de evaluare privind excluderea careva resurse sau necorespunderea devizului verificat (P34,35)
Răspuns (24 iun 2022, 11:51):
Buna ziua, poz.34 si 35- Plinta PVC se va monta prin suruburi autofiletante.Oferta se va elebora conform volumelor si cerintelor indicate in caietul de sarcini.
Data:
24 iun 2022, 11:03
Subiectul întrebării:
Documentatia standart
Întrebare:
Buna ziua AC plasati varog pe platforma,, Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări ,, conform legislatiei in vigoare -model puteti gasi Doc standart -Anexa 23 - pagina 46
Răspuns (24 iun 2022, 11:57):
Buna ziua, Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări il gasiti la pagina 46, daca aveti care neclaritati la raspunsuri tel. la nr. de telefon 0-22-79-41-12 pentru o consultatie mai clara sau va prezentati la fata locului.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".