+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 29.11.2021 17:10
până la 08.12.2021 14:33
2
Propunerea ofertelor
de la 08.12.2021 14:33
până la 15.12.2021 14:33
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 545 726,62 MDL
Perioada clarificărilor: 29 nov 2021, 17:10 - 8 dec 2021, 14:33
Perioada de depunere a ofertelor: 8 dec 2021, 14:33 - 15 dec 2021, 14:33

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

Lucrări de reparație a cantinei IÎ Liceul Teoretic Ion Creangă Hîrbovăț, Anenii Noi
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
MD-6524, MOLDOVA, Anenii Noi, s.Hîrbovăţ (r-l Anenii Noi), str. Pacii
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Elena Zmeu
Telefonul de contact
0265-72-425
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
29 nov 2021, 17:10
Data ultimilor modificări
6 dec 2021, 14:33
Achizitii.md ID
21047758
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
documentatia standart.semnat.pdf documentatia standart.semnat.pdf
Specificaţie tehnică
-
29.11.21 17:10
duae_ro_0 (1).doc
Criterii de eligibilitate
-
29.11.21 17:10
anunt_de_participare_26_10_2021 (1).semnat.pdf anunt_de_participare_26_10_2021 (1).semnat.pdf
tenderNotice
-
6.12.21 14:33
Data:
2 dec 2021, 12:56
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua! Lot II. Obiectul 4. Sala de prelucrare a peștelui/cărnii. Devizul 4. Utilaj. Cap.1 Utilaj sanitar - Sprecivicați vă rog dimensiunile (înălțimea, lungimea, lățimea) la fiecare poziție de la 1.5.1 pînă 1.5.5 (stelaj, dulap și mese) Mulțumim!
Răspuns (3 dec 2021, 16:58):
Stelaj cu 4 polițe din inox- 1,8/1,5/0,6 m Dulap pentru pâine, cu 3 polițe în mijloc, cu margina la spate din inox -1,20/0,80/0,60 m Masă fără poliță, cu margina la spate din inox-1,20/0,80/0,60 m Masă cu o poliță, cu margina la spate din inox- 1,20/0,80/0,60 m Masă cu 2 polițe, cu margina la spate din inox-1,20/0,80/0,60 m
Data:
3 dec 2021, 10:19
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
indicati dimensiunile usilor si ferestrelor (interioare sau exterioare, cite camere pentru profil). Care sunt numarul de pozitii in panourile electrice? Specificati parametrii corpurilor de iluminat EXEMPLU - Panou LED 600x600, 40-48W, 6000k IP65 rezistente la umiditate. Sifon de pardoseala cu capac de inox? Stelaj cu 4 polițe din inox dimensiuni (inaltime, latime, adincime). Dulap pentru pâine, cu poliță, cu margina la spate din inox (inaltime, latime, adincime, cite polite, cu usi). Masă fără poliță, cu margina la spate din inox (inaltime, latime, adincime). Masă cu o poliță, cu margina la spate din inox (inaltime, latime, adincime). Masă cu 2 polițe, cu margina la spate din inox (inaltime, latime, adincime).
Răspuns (3 dec 2021, 17:00):
Ușile interioare cu 4 camere cu suprafața dată în caietul de sarcini, se va respecta forma și dimensiunile ușilor și ferestrelor existente; Corp de iluminat LED MEGAWATT MW 4*10W 6500k; Sifon de pardoseală cu capac din inox; Stelaj cu 4 polițe din inox- 1,8/1,5/0,6 m Dulap pentru pâine, cu 3 polițe în mijloc, cu margina la spate din inox -1,20/0,80/0,60 m Masă fără poliță, cu margina la spate din inox-1,20/0,80/0,60 m Masă cu o poliță, cu margina la spate din inox- 1,20/0,80/0,60 m Masă cu 2 polițe, cu margina la spate din inox-1,20/0,80/0,60 m
Data:
3 dec 2021, 13:10
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Chiuvetă triplă 500*500*850x3 buc este din inox sau din alt material? Masă cu o chiuvetă (400*400*300)*1 este din inox sau din alt material?
Răspuns (5 dec 2021, 16:08):
Chiuveta tripla (500*500*850)*3, cu margina la spate -dimensiuni 1680*600*850 mm din inox; Masa cu o chiuveta (400*400*300)*1, cu margina la spate-dimensiuni 1200*500*850 mm
Data:
6 dec 2021, 10:32
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Buna ziua. Ne dati va rog detalii privind ce fel de panouri electrice se cer, ce caracteristici au, etc
Răspuns (6 dec 2021, 12:30):
1. Panou interior din plastic cu usa din metal IP20 24 module cu sina N, PE
Data:
6 dec 2021, 10:35
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
Explicati va rog pozitia 2.2.22 SE36A apl din Lotul II, ce resurse e necesar de inclus aici, in contextul in care masina de spalata rufe este indicata la capitolul 3 Utilaj, din acelasi deviz. Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Răspuns (6 dec 2021, 12:30):
Este necesar de inclus doar Cinepa fuior si Instalator apa canal
Reparația sălii de preparare bucate, sala de spălat vesela și holul-acces cantină la Liceul teoretic Ion Creangă Hîrbovăț, Anenii Noi
Data:
6 dec 2021, 16:38
Subiectul întrebării:
Caiet de sarcini
Întrebare:
Solicitam o claritate referitor la garantia Bancara Garantie bancara sau pe contul instituiei ?
Răspuns (8 dec 2021, 10:21):
Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială
Data:
7 dec 2021, 10:15
Subiectul întrebării:
anunt_de_participare_26_10_2021 (1).semnat.pdf
Întrebare:
Buna ziua, Va rog sa ne argumentati/explicati care a fost necesitatea de a include certificatele ISO in ultima zi de clarificare? Care este destinatia si scopul certificatului ISO: 9001, 14001 si 45001? Daca nu este posibila o argumentare, solicitam respectuos sa publicati anuntul de participare anterior.
Răspuns (8 dec 2021, 10:22):
Certificatele ISO sunt certificatele care asigură respectarea unui ansamblu de cerinţe, stabilite prin standarde de referinţe şi documente ale organizaţiilor europene şi internaţionale de specialitate, utilizate de organismul naţional de acreditare şi indicate spre îndeplinire organismului de evaluare a conformităţii pentru a executa lucrarile la nivel de calitate si protectie inalt.
Data:
8 dec 2021, 11:48
Subiectul întrebării:
Răspuns (8 dec 2021, 10:22):
Întrebare:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Răspuns (8 dec 2021, 14:26):
Aceasta cerință este una din criteriile de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă și au o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, trebuie să vă conformați.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".