+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 08.07.2021 13:48
până la 14.07.2021 13:00
2
Propunerea ofertelor
de la 14.07.2021 13:00
până la 21.07.2021 13:00
3
Licitaţie

4
Evaluare

5
Contract

Statut Evaluare
Valoarea estimată fără TVA 1 989 094,87 MDL
Perioada clarificărilor: 8 iul 2021, 13:48 - 14 iul 2021, 13:00
Perioada de depunere a ofertelor: 14 iul 2021, 13:00 - 21 iul 2021, 13:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801


Aceasta procedura se va desfășura fară licitație electronică. Oferta Dvs. este finală și trebuie să conțină toată lista de documente cerută de documentația de atribuire.

”Lucrărilor de reparație la blocul A la IPLTPA ”Mihail Berezovschi”” conform caietului de sarcini.
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2075, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Ciocana str. Igor Vieru 15/4
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Doina Cercel
Telefonul de contact
68535107
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
8 iul 2021, 13:48
Data ultimilor modificări
12 iul 2021, 10:29
Achizitii.md ID
21041660
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
rechizitele bancare.docx
Documentele la ofertă
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
lt m. berezovschii bl a verificat modificat f1.rtf
Documentele la ofertă
Caiet de sarcini varianta word
8.07.21 13:48
rechizitele bancare.semnat.pdf rechizitele bancare.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Rechizitele bancare
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).semnat.pdf ds_lucrari (1).semnat.pdf
Documentele la ofertă
Documentația standard varianta PDF
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).doc
Documentele la ofertă
DUAE varianta word
8.07.21 13:48
duae_ro_0 (2).semnat.pdf duae_ro_0 (2).semnat.pdf
Documentele la ofertă
DUAE varianta PDF
8.07.21 13:48
anunț de participare.semnat.pdf anunț de participare.semnat.pdf
Documentele la ofertă
Anunț de participare
8.07.21 13:48
ds_lucrari (1).docx
Documentele la ofertă
Documentația standard varianta word
8.07.21 13:48
Data:
12 iul 2021, 10:29
Subiectul întrebării:
documentatia
Întrebare:
Buna ziua spuneti va rog de ce se cere certificatul ISO 45001 conform legii nr. 131 se cere numai certificatele ISO 9001 si 14001 conform c[rei legislatii va conduceti ca cereti ISO 45001 Va rugam sa excludeti acest punct din cerinte
Răspuns (13 iul 2021, 10:23):
Bună ziua! Vă informăm că, Certificatele ISO sunt emise de către organizații acreditate în domeniul certificării, în conformitate cu standardele europene, iar solicitarea acestora de către autoritatea contractantă are la bază prevederile art. 22, art. 23 și art. 24 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit cărora în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie efectuate, informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune, în special pentru asigurarea controlului calității, informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor. În această ordine de idei, autoritatea contractantă, pe lângă alte cerințe de calificare, solicită și respectarea standardelor de calitate, de mediu și de securitate și sănătate în muncă, deoarece existența și implementarea acestora dau dovadă de un sistem de management integrat, care oferă calitate, siguranță și eficacitate. Totodată, punctul 19 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, stipulează că ”Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili în documentația de atribuire condiții speciale de îndeplinire a contractului, prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și dezvoltării durabile”. În același Regulament, punctul 42 stipulează că ”stabilirea cerințelor minime de calificare rămâne la latitudinea autorității contractante, aceasta având obligația de a ține cont de complexitatea, volumul, durata, valoarea și natura contractului de achiziție publică de lucrări ce urmează a fi încheiat”. În acest context și luând în considerare cele menționate mai sus, precum și importanța, statutul, gradul de complexitate al obiectului supus reparației, autoritatea contractantă solicită ca cerințe obligatorii în vederea asigurării calității, siguranței și eficacității în realizarea obiectivului dat, dovada certificării ISO 9001 Sistemul de Management al calității lucrărilor, ISO 14001 Sistemul de Management al protecției mediului și ISO 45001 Sistemul de Management al siguranței și sănătății ocupaționale.
Data:
12 iul 2021, 11:22
Subiectul întrebării:
documentatia
Întrebare:
garantia debuna executie sub ce forma se cere ?
Răspuns (12 iul 2021, 14:42):
Garantie emisă de o banca comercială sau transfer la contul autoritatii contractante.
Data:
14 iul 2021, 12:11
Subiectul întrebării:
caiet de sarcini
Întrebare:
poz.62 indicati dimensiunile oblinzii m si concretizati cantitatea deoarece nu poate sa fie cantitatea 52,7buc
Răspuns (14 iul 2021, 12:58):
Buna ziua, camera are dimensiunile de 4,9x6 m, înălţimea oblinzilor ce vor fi încleiate este de 2 m.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".