+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 625 000 MDL
Perioada clarificărilor: 31 mai 2021, 14:39 - 7 iun 2021, 10:30
Perioada de depunere a ofertelor: 7 iun 2021, 10:30 - 14 iun 2021, 10:30
Începutul licitației: 15 iun 2021, 15:18

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

2.1.Sistem de monitorizare a echipamentelor TI din toată organizația la nivel central și oficii teritoriale-Soft program Solar Winds
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2019, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Grenoble 106
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Larisa Crăciun
Telefonul de contact
+37322403125
Datele achizitiei
Data publicării
Data ultimilor modificări
4 iun 2021, 21:20
Valoarea estimată (fără TVA)
625 000 MDL
Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie
6 250 MDL
Achizitii.md ID
21040177
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de atribuire
Preţul cel mai scăzut
Adresa de livrare
2019, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Grenoble 106
Durata contractului
21 iun 2021 03:00 - 30 iun 2021 03:00
Lista pozițiilor
1)
Denumirea
Sistem monitorizare a echipamentelot TI CPV: 48600000-4 - Pachete software pentru baze de date şi operare
Cantitatea: 1.0
Unități de măsură: Unitate
Documentele procedurii de achiziție
DUAE Licențe pentru produse program, abonamente la servicii soft
Specificaţie tehnică
DUAE
31.05.21 14:39
3_Anunt de participare COP achizitie software.signed
Specificaţie tehnică
anunț de participare
31.05.21 14:39
BNS_IT_COP_documentatia_standard_bunuri_27.05.2021.signed
Specificaţie tehnică
documentația standart
31.05.21 14:39
Cerinte potectie de antivirus RO
Specificaţie tehnică
specificații
2.06.21 14:05
Cerinte sistem de monitorizare IT
Specificaţie tehnică
specificații
2.06.21 14:05
Istoria licitației
Vezi licitația
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
31 mai 2021, 14:53
Subiectul întrebării:
Clarifiacare
Întrebare:
Stimate AC, va rugam sa prezentati sarcina tehnica detaliata. De asemena va reamintim ca conform rticolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
Răspuns (2 iun 2021, 14:14):
Atașat găsiți răspuns!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 11:38
Subiectul întrebării:
Cu referire la Lotul 2, solicitare Soft program Solar Winds
Întrebare:
Conform art.37, alin.6 și 9 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice la întocmirea documentației standard a licitației publice .....Specificațiile tehnice nu vor face referire la o anumită marcă comercială, la un producător sau un operator economic concret.....;. Rugăm să modificați caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice ce vor putea permite oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi care nu vor avea ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. Va multumim!
Răspuns (3 iun 2021, 15:36):
OK, vom corecta!!!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 11:42
Subiectul întrebării:
Cu referire la Lotul 1 ....Licență antivirus....
Întrebare:
Rugăm să specificați cantitatea licențelor solicitate sau numărul de utilizatori!
Răspuns (4 iun 2021, 11:59):
81 licente windows 10 PRO si 79 licente office 2019 Home and Business
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 14:34
Subiectul întrebării:
Cantitati
Întrebare:
Bună ziua, va rugăm să specificați cantitatea pentru stații de lucru și servere: a) Cantitatea PC b) Cantitatea PC cu sistem de operare Embedded c) Cantitataea serverilor
Răspuns (4 iun 2021, 14:03):
73 PC standart + 2 PC speciale pentru BackUp + 6 laptopuri
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Activ".
Clarificări