+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

Statut Anulat
Valoarea estimată fără TVA 781 580 MDL
Perioada clarificărilor: 31 mai 2021, 14:39 - 7 iun 2021, 10:30
Perioada de depunere a ofertelor: 7 iun 2021, 10:30 - 14 iun 2021, 10:30

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Pachete software pentru baze de date şi operare
Informația despre anulare
Motivul anulării
Procedura se anulează conform atr.71 alin.1) lit.g) al Legii Nr. 131/2015 privind achizițiile publice, au fost constatate erori și omisiuni, iar funcționalul tehnic al platformei electronice nu permite înlăturarea acestora.
Data anulării
4 iun 2021, 21:20
Informaţia despre solicitant
Codul fiscal/IDNO
Adresa
2019, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Grenoble 106
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Larisa Crăciun
Telefonul de contact
+37322403125
Fax
+37322403125
Datele achizitiei
Data publicării
29 mai 2021, 10:30
Data ultimilor modificări
4 iun 2021, 21:20
Achizitii.md ID
21040177
CPV
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date şi operare
Tipul procedurii
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Lista loturilor
Licență antivirus
Buget: 156580.0 MDL
Anulată
Anulată
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
31 mai 2021, 14:53
Subiectul întrebării:
Clarifiacare
Întrebare:
Stimate AC, va rugam sa prezentati sarcina tehnica detaliata. De asemena va reamintim ca conform rticolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
Răspuns (2 iun 2021, 14:14):
Atașat găsiți răspuns!
Licență antivirus
Data:
31 mai 2021, 14:56
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Stimate AC, va rugam sa prezentati sarcina tehnica detaliata. De asemena va reamintim ca conform rticolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. (2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul” prin solicitarea de Consola de Management de tip cloud in mod intentionat se limiteaza posibilitatea de participare a altor ofertanti. Acest tip de consola in speta este suportat si descris in caietele de sarcini sub produs Bitdefender
Răspuns (2 iun 2021, 14:13):
Atașat găsiți răspuns!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 11:38
Subiectul întrebării:
Cu referire la Lotul 2, solicitare Soft program Solar Winds
Întrebare:
Conform art.37, alin.6 și 9 din Legea nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice la întocmirea documentației standard a licitației publice .....Specificațiile tehnice nu vor face referire la o anumită marcă comercială, la un producător sau un operator economic concret.....;. Rugăm să modificați caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice ce vor putea permite oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi care nu vor avea ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”. Va multumim!
Răspuns (3 iun 2021, 15:36):
OK, vom corecta!!!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 11:42
Subiectul întrebării:
Cu referire la Lotul 1 ....Licență antivirus....
Întrebare:
Rugăm să specificați cantitatea licențelor solicitate sau numărul de utilizatori!
Răspuns (4 iun 2021, 11:59):
81 licente windows 10 PRO si 79 licente office 2019 Home and Business
Data:
3 iun 2021, 12:49
Subiectul întrebării:
Actualizarea Anuntului de participare si a Documentatiei standard
Întrebare:
Buna ziua, Am constatat ca in urma celor 2 intrebari de clarificare de mai sus, ati atasat pe platforma la data de 02 iunie doua documente de precizare despre specificul produselor ce urmeaza a fi achizitionate. Cu toate acestea, Anuntul de participare si Documentatia standard au ramas neschimbate. In conformitate cu art. 29, alin (7) al Legii nr.131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice, in care se precizeaza ca: ”Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi anunțul original.”, rugam sa actualizati aceste doua documente de atribuire in care sa introduceti ultimele modificari, corectari, precizari. In caz contrar, riscati ca documentatia de atribuire sa fie contestata in instanta de profil, ceea ce ar atrage dupa sine prelungirea termenului total al acestei proceduri, si ulterior, tergiversarea incheierii contractului de achizitie cu potentialul cistigator
Răspuns (3 iun 2021, 15:44):
După cum ați văzut acelea două clarificări sunt pe 16 pagini, în cât procesul de corectare a anunțului de participare și documentației standart durează, dar e în proces, noi desigur Vă mulțumim, dar fiți și dvs. mai cu răbdare și îngăduință! Vă mulțumim pentru înțelegere!!!
Sistem monitorizare a echipamentelor TI
Data:
3 iun 2021, 14:34
Subiectul întrebării:
Cantitati
Întrebare:
Bună ziua, va rugăm să specificați cantitatea pentru stații de lucru și servere: a) Cantitatea PC b) Cantitatea PC cu sistem de operare Embedded c) Cantitataea serverilor
Răspuns (4 iun 2021, 14:03):
73 PC standart + 2 PC speciale pentru BackUp + 6 laptopuri
Data:
4 iun 2021, 13:11
Subiectul întrebării:
Clarificari
Întrebare:
Solicitam sa indicati numarul de noduri care necesita a fi protejate.
Răspuns (4 iun 2021, 14:51):
700-1000 de noduri
Data:
4 iun 2021, 15:18
Subiectul întrebării:
lot 1
Întrebare:
Cu privire la lotul 1 antivirus solicitam sa indicati numarul de noduri care urmeaza a fi protejate. Totoodata, solicitam sa specificati numarul de servere si numarul de calculatoare. Mai mult ca atat, solicitam sa specificati per noduri sistemele de operare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".