+373 22 003 999

Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat.

1
Perioada de actualizare
de la 18.03.2021 17:15
până la 28.03.2021 16:30
2
Propunerea ofertelor
de la 28.03.2021 16:30
până la 23.04.2021 10:00
au rămas 6 zile
3
Licitaţie
26.04.2021 15:00
4
Evaluare

5
Contract

Statut Propunerea ofertelor
Valoarea estimată fără TVA 2 700 000 MDL
Perioada clarificărilor: 18 mart 2021, 17:15 - 28 mart 2021, 16:30
Perioada de depunere a ofertelor: 28 mart 2021, 16:30 - 23 apr 2021, 10:00

Suport Tehnic pentru furnizori:

(+373) 79999801

Abonează-te
Achiziționarea exoprotezelor pentru glanda mamară și pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021
Informaţia despre solicitant
Denumirea
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Codul fiscal/IDNO
1016601000212
Adresa
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Web site
---
Persoana de contact
Nume Prenume
Sergiu Balta
Telefonul de contact
+ 373 022 222 364
Fax
---
Datele achizitiei
Data publicării
18 mart 2021, 17:15
Data ultimilor modificări
23 mart 2021, 16:58
Achizitii.md ID
21037439
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Tipul procedurii
Licitație deschisă
Criteriu de evaluare
Preţul cel mai scăzut
Surse de finanțare
Documentele procedurii de achiziție
declarație confirmare identitatea beneficiarilor finali.doc
Documentele la ofertă
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani-se va prezenta de către cîștigător la semnarea contractului, originală, conform modelului atașat
18.03.21 17:15
duae_ro_0 (1) (2).doc
Documentele la ofertă
Conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.
18.03.21 17:15
contract model.doc
Model de сontract
18.03.21 17:15
documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf documentatia_standard_bunuri.semnat.pdf
Documentele la ofertă
23.03.21 16:58
anunt_de_participare.semnat.pdf anunt_de_participare.semnat.pdf
Documentele la ofertă
23.03.21 16:58
formularele-f4.1-si-f4.2-lp cor.xlsx
Documentele la ofertă
Conform formularelor din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.
23.03.21 16:58
rg02-992 scrisoare de modificare documentatie.pdf rg02-992 scrisoare de modificare documentatie.pdf
Clarificări pentru participanți
Scrisoare de modificare a documentatiei în urma clarificarilor depuse.
23.03.21 16:58
Data:
18 mart 2021, 17:33
Subiectul întrebării:
Anuntul de participare
Întrebare:
Buna ziua! Anexati Va rog anuntul.
Răspuns (18 mart 2021, 19:20):
Deja
Data:
22 mart 2021, 08:18
Subiectul întrebării:
certificate de calitate
Întrebare:
Cu referire la caietul de sarcini ținem să menționăm că cerința obligatorie ,,Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE, ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)” limitează asigurarea unei concurenţe loiale de către autoritatea contractantă și va stimula practicile anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Această cerință, în mod direct avantajează participarea producătorilor europeni dezavantajîndui pe alții care nu fac parte și/sau care nu dețin certificatele acestei comunități. Legea 131/2015 cu privire la achizițiile publice reglementează că la descrierea bunurilor autoritatea contractantă poate solicita ca bunurile, lucrările sau serviciile oferite să corespundă standardelor de calitate naționale, standarte europene sau standardelor internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. Studiind caietele de sarcini anterioare (caiete de sarcini din ultimii 2 ani care au obiectului de achiziție Exoproteze pentru glanda mamară) întocmite de către Institutul Oncologic, care este și beneficiarul final, cerința Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE, ISO 13485 sau ISO 9001 lipsea. Menționăm că Legea sus indicată reglementează că specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici. Solicităm excluderea sintagmei Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE, ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) sau înlocuirea acesteia cu sintagma ” Declarația de conformitate”. Sperăm pe receptivitatea instituției DVS.
Răspuns (23 mart 2021, 17:11):
Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării clarificărilor depuse pe marginea LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1616077019597 - Achiziționarea exoprotezelor pentru glanda mamară și pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare, Vă comunică că conform deciziei din 23.03.2021, au fost operate modificări în specificațiile tehnice la lotul nr. 2. Exoproteze pentru glanda mamară, prin modificarea sintagmei „a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE” și excluderea termenului CE după cum urmează: „a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE” (Rg02-992 scrisoare de modificare documentatie publicată). Această modificare va asigura participarea pe scară largă a operatorilor economici (a se vedea specificația tehnică și rezultatele pentru LP nr. 19/00028 - Achiziționarea Exoproteze pentru glanda mamară, Pungi (Sistem) colostomice cu evacuare, Pungi colectoare pentru urină conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2019). În cazul în care sunt și alte impedimente obiective ce ar împiedica participarea pe scară largă a operatorilor economici nu ezitați să ne informați. Cu respect, Echipa Secției achiziții dispozitive medicale din cadrul CAPCS
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Perioada de actualizare".