+373 22 003 999

Our Call Center is overcharged. Please send your questions by e-mail info@achizitii.md or by chat. Thank you for understanding.

1
Enquiry period
with 02.06.2021 11:36
to 25.06.2021 09:00
1 day left
2
Bidding period
with 25.06.2021 09:00
to 09.07.2021 10:00
3
Auction
12.07.2021 12:00
4
Evaluation

5
Contract

Status Enquiry period
Estimated value without VAT 3 958 333,33 MDL
Period of clarifications: 2 Jun 2021, 11:36 - 25 Jun 2021, 9:00
Submission of proposals: 25 Jun 2021, 9:00 - 9 Jul 2021, 10:00

Supplier technical support:

(+373) 79999801

Subscribe
1 Analizator hematologic buc 2
2 Spectrofotometru cu absorbție atomica buc 1
3 Refractometru buc 2
4 Coagulometru buc 2
5 Conductometru buc 1
6 Spectrofotometru buc 2
7 Balanta analitica buc 2
8 Etuva de uscat cu vacum buc 2
9 Analizator TOC buc 1
10 Numărător (contor) de colonii de germeni bacterieni buc 1
Information about customer
Fiscal code/IDNO
Address
MD-2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Strada Academiei 11
Web site
---
The contact person
Full name
Beiu Svetlana
Contact phone
022-10-90-70
Fax
---
Purchase data
Date created
2 Jun 2021, 11:36
Date modified
4 Jun 2021, 15:48
Achizitii.md ID
21040243
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Type of procedure
Open tender
Evaluation criteria
The lowest price
Funding sources
List of lots
Coagulometru
Budget: 133333.33 MDL
Active
Refractometru
Budget: 276666.67 MDL
Active
Etuva de uscat cu vacum
Budget: 73333.33 MDL
Active
Spectrofotometru
Budget: 400000.0 MDL
Active
Analizator hematologic
Budget: 300000.0 MDL
Active
Analizator TOC
Budget: 666666.67 MDL
Active
Conductometru
Budget: 416666.67 MDL
Active
Balanța analitica
Budget: 33333.33 MDL
Active
Documents of the procurement procedure
Date:
2 Jun 2021, 14:05
Question's name:
DUAE
Question:
Buna ziua! Rugam sa anexati pe platforma DUAE si un format redactabil (ex.Word) al anuntului de participare. Multumim.
Answer (2 Jun 2021, 17:39):
În curând toate formularele vor fi atașate
Date:
2 Jun 2021, 14:30
Question's name:
ANUNT DE PARTICIPARE
Question:
Buna ziua! Rugam sa anexati pe platforma ANUNT DE PARTICIPARE si un format redactabil (ex.Word) al anuntului de participare. Multumim.
Answer (2 Jun 2021, 17:39):
În curând toate formularele vor fi atașate
Date:
3 Jun 2021, 11:57
Question's name:
enumerarea echipamentelor
Question:
Deoarece nu toate echipamentele sunt de uz medical, dar sunt si echipamente de uz general de laborator, va rugam sa enumerati din start toate echipamentele , care trebuie introduse in Registrul de_Stat al Dispozitivelor Medicale а Agen{iei Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale
Answer (4 Jun 2021, 15:48):
Grupul de lucru responsabil din cadrul instituției noastre a examinat solicitarea DVS „de a enumera din start toate echipamentele, care trebuie întroduse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, deoarece nu toate echipamentele sunt de uz medical, dar sunt și echipamente de uz general de laborator” și Vă informează că în lista de dispozitive medicale înaintată spre achiziție se regăsesc numai dispozitive medicale, care vor fi utilizate pentru realizarea controlului calității a condițiilor de producere a produselor sanguine, cât și verificare a controlului calității produselor sanguine finale, care la rândul său sunt destinate pentru transfuzie și tratament la pacient. În acest sens, Vă recomandăm să consultați Legea nr.102 din 09 iunie 2017 „Cu privire la dispozitivele medicale”. Prin urmare, toată lista de dispozitive medicale înclusă în procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 înaintate spre achiziție necesită a fi întroduse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Date:
8 Jun 2021, 10:18
Question's name:
format anunt
Question:
Buna ziua, nu putem descarca anuntul de participare anexat. Atasati va rog in alt format
Date:
16 Jun 2021, 14:36
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Vă aducem la cunoștință că cerințele tehnice pentru Spectrometru cu absorbție atomică sunt elaborate în cele mai mici detalii în conformitate cu sistemul AA-7000 al producătorului Shimadzu. Întru asigurarea respectării principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice privind transparenţa, asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice - Solicităm modificarea caietului de sarcini astfel încât acesta va asigura participarea și altor producători la licitație.
Date:
16 Jun 2021, 14:51
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Vă atragem atenția asupra faptului că materialul din care este confecționat atomizorul în flacără oxi-acetilenică este o caracteristică constructivă care nu afectează în nici un fel performanța dispozitivului fiind specifică unui anumit model astfel, se limiteaza participarea operatorilor economici la licitație. În acest context, vă rugăm să confirmați că atomizorul din aliaj Incoloy cu bază de teflon rezistent la coroziune si temperaturi inalte va fi acceptat.
Date:
16 Jun 2021, 14:52
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Dorim să vă atragem atenția că lățimile benzii spectrale pot varia puțin de la un producător la altul, ceea ce nu afectează performanța dispozitivului pentru metodele de lucru indicate în caietul de sarcini. De aceea, solicităm respectuos să acceptați lăţimile benzii spectrale de: 0,2; 0,5; 0,5 (low) şi 1,0 nm cu selecţie automată.
Date:
16 Jun 2021, 14:53
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Vă aducem la cunoștință că în cazul sistemului care realizează concomitent măsurarea cu atomizare în flacără și cuptor de grafit, se va utiliza corecția cu lampă de deuteriu pentru flacără și corecția suplimentară Zeeman pentru grafit. Corecția Zeeman este mult mai efectivă și mai performantă ca corecția de deuteriu, de aceea, pentru atomizorul cu grafit ce deține posibilitatea corecției Zeeman nu se mai necesită corecția adițională cu lampă de deuteriu. Așadar, vă rugăm să confirmați că atomizorul cu cuptor de grafit ce suportă regimurile cu corecție Zeeman și fără corecție va fi acceptat.
Date:
16 Jun 2021, 14:54
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Vă atragem atenția că tipul de control a temperaturii solicitat constituie o caracteristică constructivă ce nu afectează performanța echipamentului și poate fi diferit de la un producător la altul. De aceea, pentru asigurarea concurenţei, solicităm să fie acceptat controlul temperaturii bazat pe un mecanism dinamic predictiv care încorporează compensarea temperaturii utilizînd sistemul de răcire pentru o precizie sporită a temperaturii fără senzori externi.
Date:
16 Jun 2021, 15:02
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Privitor la gama temperaturii pentru cuptorul de grafit, ținînd cont de faptul că temperatura de cenușare (ashing) a elementelor începe de obicei atunci când cuptorul cu grafit atinge câteva sute de grade, nu există nici-o analiză în care se utilizează temperatura mediului ambiant. Vă rugăm să confirmați că echipamentele ce oferă intervalul de temperatură 40 - 3000°C vor fi acceptate.
Date:
16 Jun 2021, 15:03
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Vă atragem atenția la faptul că consumul apei de răcire este o caracteristică constructivă care diferă de la un producător la altul și care nu influențează performanța echipamentului fără a oferi careva avantaje din punct de vedere economic. Echipamentul solicitat va fi livrat împreună cu circulatorul de apă, care reprezintă un sistem de răcire cu ciclu închis de circulație, iar viteza de circulație a apei, indicată ca consumul apei în l/min nu influențează volumul de apă utilizat pentru operarea echipamentului. De aceea, vă rugăm să confirmați că consumul de apă de răcire 1-2 l/min va fi acceptat.
Date:
16 Jun 2021, 15:04
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Privitor la volumul de injectie solicitat, va atragem atenția că in cazul autosamplerului pentru flacără probele sunt injectate în mod continuu, volumul de injectare fiind limitat doar de volumul vasului cu probă și timpul de analiză indicat, iar pentru cuptorul de grafit nu există aplicații în care se necesită injectări mai mari de 70 ul. În acest context, vă rugăm să confirmați că volumul de injecţie cuprins pe intervalul 1 … 70 ul pentru cuptor și injecție continuă pentru flacără va fi acceptat.
Date:
16 Jun 2021, 15:06
Question's name:
Lot 2 - Spectrofotometru cu absorbție atomica
Question:
Privitor la contaminarea solicitată pentru autosampler, vă atragem atenția că doar producătorul Shimadzu indică o valoare exactă a contaminării, ceilalți producători indică doar prezența funcției de spălare ce reduce potențialele contaminări la zero. În acest context, pentru asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice la licitația dată, vă rugăm să acceptați pentru parametrul Contaminare - Prezența funcției de spălare pentru a reduce contaminarea la zero cu efectuarea modificărilor de rigoare în caietul de sarcini.
Date:
18 Jun 2021, 10:59
Question's name:
Lot 2,6,7
Question:
Dorim să atragem atenția asupra faptului că în lista prezentată sunt o serie de poziții (Spectrofotometru, Spectrometru cu absorbtie atomica, Balanțe) care sunt echipamente de laborator de uz general, ce sunt utilizate pe larg în laboratoare cu diferite destinații, fără a deține calitatea de dispozitiv medical.Totodată, vă atragem atenția că în conformitate cu directivele europene și Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), aprobat prin HG Nr. 339 din 26-05-2017, codul CPV pentru balanțe analitice ( CPV - 38311100-9) spectrometre (CPV - 38433000-9) se regăsește în clasa 38000000-1 - Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor) și nicidecum în clasa codurilor CPV 33000000-1, pentru dispozitive medicale. În acest sens, vă comunicăm că dispozitivele sus menționate nu pot fi catalogate ca dispozitive medicale, ca urmare acestea nu se supun înregistrării în registrul de stat al dispozitivelor medicale. Întru respectarea principiilor achizițiilor publice si asigurarea concurentei eficiente solicităm respectuos să modificați cerințele caietului de sarcini, prin atribuirea corecta a codului CPV, stabilirea cerințelor aplicabile fiecărei categorii de produs și eliminarea cerinței de înregistrare ca dispozitiv medical, pentru acele categorii de produse care se clasifica ca dispozitive de laborator de uz general.
Question's name
Question
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Enquiry period".