1
Период разъяснений
с 03.04.2024 11:32
по 15.04.2024 10:00
2
Подача предложений
с 15.04.2024 10:00
по 18.04.2024 10:00
3
Аукцион
не будет использоваться
4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 2 219 277 MDL
Период уточнений: 3 апр 2024, 11:32 - 15 апр 2024, 10:00
Подача предложений: 15 апр 2024, 10:00 - 18 апр 2024, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-6514, MOLDOVA, Новоаненский, s.Chetrosu (r-l Anenii Noi), str. Frunza 18
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Tatiana Iamblea
Контактный номер
0-265-32-137; 068908339
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
3 апр 2024, 11:32
Дата последних изменений
5 апр 2024, 15:41
Achizitii.md ID
21197935
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
duae_.doc
Документация к предложению
-
3.04.24 11:32
ds_lucrari actualizat.docx
Документация к предложению
-
4.04.24 16:27
caiet de sarcini actualizat.signed.pdf caiet de sarcini actualizat.signed.pdf
Техническая спецификация
-
4.04.24 16:27
anunt actualizat.signed.pdf anunt actualizat.signed.pdf
tenderNotice
-
5.04.24 15:41
Дата:
3 апр 2024, 13:38
Название вопроса:
ISO uri
Вопрос:
Compania care nu detine certificatele ISO poate participa la aceasta achizitie ?
Ответ (3 апр 2024, 14:38):
Buna ziua. Conform criteriilor stabilite de Autoritatea contractantă din Anuntul de participare pct.16 nr.19 Certificatele ISO sunt Obligatorii.
Дата:
3 апр 2024, 15:11
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Anexati va rog F1 desfasurata a resurselor pentru a elabora o oferta cat mai corecta.
Ответ (4 апр 2024, 08:45):
Buna ziua. F1 va fi încărcat pe platforma achiziții pe parcursul zilei.
Дата:
3 апр 2024, 18:03
Название вопроса:
ISO uri
Вопрос:
Daca totusi sunt inportante ISO urile, de ce in acest caz nu se solicita ISO 45001 - care este mult mai important decit cele solicitate de dvs. Se creaza impresia ca prin solicitarea doar a unor coduri ISO incercati sa limitati numarul de participanti. Ajuta ori influenteaza cumva ISO urile solicitate de dvs calitatea lucrarilor? Ori din cite cunoastem in contestatii aceste solicitari chiar nu joaca nici un rol.
Ответ (4 апр 2024, 11:43):
Buna ziua. Anuntul de participare va fi actualizat excluzind actele solicitate prin pct.19 din tabelul de la pct.16 a Anuntului.
Дата:
3 апр 2024, 18:41
Название вопроса:
ISO
Вопрос:
Sint niste cerinte inutile referitor la calitatea si termeni de exzecutie a lucrarii, sint companii foarte bune care nu detin acest certificat care de fapt nu are importanta majora in activitate,cerem anularea acestei cerinte de a prezenta acest certificat ISO.
Ответ (4 апр 2024, 11:43):
Buna ziua. Anuntul de participare va fi actualizat excluzind actele solicitate prin pct.19 din tabelul de la pct.16 a Anuntului.
Дата:
3 апр 2024, 19:22
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Unde gasim F 1 asaccum prevede Notă la anexa 23: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).
Ответ (4 апр 2024, 11:44):
Buna ziua. F1 va fi încărcat pe platforma achiziții pe parcursul zilei.
Дата:
3 апр 2024, 19:28
Название вопроса:
Caietul de sarcini.
Вопрос:
Indicati ca cistigatorul va semna contractul în 2 zile și în aceste doua zile va prezenta garantia de buna executie în cuantum de 5 % , solicitam sa ne informați unde regăsim asa prevederi în Legea 131. Se impun niște cerințe vădit restrictive și ați publicat acasă azi cind PA ia luat pe sus pe cei de la Rezerve materiale anume pentru asa siretlicuri. Pentru a nu perde timpul venim cu cererea sa excludeți cerintele incluse pe ascuns în anexa 23. Va șomam ca varianta nu trece
Ответ (4 апр 2024, 16:21):
Bună ziua. În urma clarificărilor apărute grupul de lucru pentru achiziții a modificat anunțul de participare.
Дата:
3 апр 2024, 19:32
Название вопроса:
Cerinte
Вопрос:
 cereti prezentarea anticipata a Certificate de conformitate, inofensivitate, calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate, acasta cerinta este ilegala și sa impus scoaterea lor prin deciziile ANSC
Ответ (4 апр 2024, 16:58):
Buna ziua. Autoritatea contractantă a considerat necesar prezentarea Certificatelor de conformitate, inofensivitate, calitate, sau alt certificat ce confirmă calitatea materialelor utilizate, pentru procedura dată.
Дата:
3 апр 2024, 21:01
Название вопроса:
MATERIALE
Вопрос:
Ficare material in parte la achizitionare are certificat de calitate si conformitate, cerintele de prezentare este o confirmare a materialelor nule ce nu sint procurate, la ce trebuie apusoara aceasta in documente si asa multe .Receptia finala se face si in baza acestor documente.
Ответ (4 апр 2024, 17:01):
Bună ziua. Grupul de lucru a considerat necesar prezentarea Certificatelor de conformitate și calitate. Vă rugăm sa va conformati cerintelor din Anuntul de participare.
Дата:
4 апр 2024, 08:59
Название вопроса:
Sursa de finantare
Вопрос:
Specificati sursa de finantare
Ответ (4 апр 2024, 11:51):
Bună ziua. În anunț este specificat- Sursa de finanțare.
Дата:
4 апр 2024, 12:11
Название вопроса:
Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat
Вопрос:
Publicati Va rog Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).
Ответ (4 апр 2024, 15:06):
Buna ziua. Caietul de sarcini a fost actualizat.
Дата:
4 апр 2024, 15:02
Название вопроса:
Anunt participare
Вопрос:
Buna ziua. La punctul 6 din anuntul de participare dvs solicitati sa prezentam contracte si procese verbale de receptie finala pentru demonstrarea experientei similare. Va rugam sa modificati cerinta prin adaugarea sintagmei "proceselor verbale la terminarea lucrarilor". Receptia finala se face dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor
Ответ (4 апр 2024, 16:04):
Buna ziua. Anuntul de participare va fi actualizat.
Дата:
4 апр 2024, 15:29
Название вопроса:
Caietul de sarcina
Вопрос:
Răspuns (4 apr 2024, 15:06): Buna ziua. Caietul de sarcini a fost actualizat. Ne scuzati da am verificat si nu gasim atasat acest caiet de sarcini.
Ответ (4 апр 2024, 16:30):
Buna ziua. Caietul de sarcini este deja publicat.
Дата:
4 апр 2024, 22:23
Название вопроса:
Anunt
Вопрос:
Legea 131 (3) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit; AC in p.6 din anunt indica ultimii 3 ani e un abuz și iarăși condiție restrictiva, cerem sa va conformati normei legale
Ответ (5 апр 2024, 08:23):
Bună ziua. Ne cerem scuze a fost eroare tehnică. Anuntul va fi actualizat.
Дата:
4 апр 2024, 22:34
Название вопроса:
Certificate
Вопрос:
Poz. 14 din caietu. De sarcini prevede urmatoarele materiale: 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 3,000 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 1,320 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,700 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 6,420 1421202206000 Nisip 0,0-7,0 mm m3 0,036 4100116202820 Apa potabila m3 0,009 2652102100713 Var pasta. INTREBARE : CERTIFICATELE DE CONFORMITATE SI CALITATE SA LE PREZENTA LA TOATE SAU PE SARITE. Nisipul încă ii în pamint la Cobusca ce ne facem? Chiar nu e clar ca cerinta cu certificatele de calitate și conformitate este un abuz? Numiți articolul din Lege ce prevede asa cerinta. Certificatele de conformitate și calitate se fac obligatorii la introducerea materialelor pe piața. Dtre ați indicat o cerință abuziva
Ответ (5 апр 2024, 08:27):
Bună ziua. Autoritatea contractanta se conformeza Legii 131/2015 privind achizițiile publice ceea ce solicita si participanților, certificatele solicitate credem ca se regasesc în art.37 alin.4 - Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.
Дата:
4 апр 2024, 22:37
Название вопроса:
Certificate
Вопрос:
Cum credeti poate exista certificat de calitate pentru urmatoarele materiale si care ar fi valoare lor ?1111000100013 10 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari t 165,816 1421102200000 Nisip bitumat t 3,528 2710603420375 Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
Ответ (5 апр 2024, 08:29):
Bună ziua. Credem ca din caietul de sarcini sunt poziții care au certificate de calitate a produsului utilizat in lucrare, în rest grupul de lucru va evalua devizele prezentate pe platfoma.
Дата:
5 апр 2024, 14:04
Название вопроса:
certificate
Вопрос:
Certificate Întrebare: Poz. 14 din caietu. De sarcini prevede urmatoarele materiale: 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 3,000 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 1,320 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,700 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 6,420 1421202206000 Nisip 0,0-7,0 mm m3 0,036 4100116202820 Apa potabila m3 0,009 2652102100713 Var pasta. INTREBARE : CERTIFICATELE DE CONFORMITATE SI CALITATE SA LE PREZENTA LA TOATE SAU PE SARITE. Nisipul încă ii în pamint la Cobusca ce ne facem? Chiar nu e clar ca cerinta cu certificatele de calitate și conformitate este un abuz? Numiți articolul din Lege ce prevede asa cerinta. Certificatele de conformitate și calitate se fac obligatorii la introducerea materialelor pe piața. Dtre ați indicat o cerință abuziva Răspuns (5 apr 2024, 08:27): Bună ziua. Autoritatea contractanta se conformeza Legii 131/2015 privind achizițiile publice ceea ce solicita si participanților, certificatele solicitate credem ca se regasesc în art.37 alin.4 - Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corect considerati deci urmeaza sa innaintati cerinte concrete anume asupra acestor aspecte ,,eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere," deci indicati concret nu lasati ca ulterior in mod subectiv sa se decida e bun materiaul sau nu si cum am concretizat mai sus pune la toate materialele inclusiv si cele marunte sau? Va punem la dispozitie unele constatari recente a ANSC pe o situatie similara si va cerem sa va coformati legii fara interpretari abuzive: Prin urmare, nu poate fi pusă la îndoială necesitatea asigurării unei calități satisfăcătoare pentru materialele ce urmează a fi utilizate în procesul de realizare a lucrării prin conformarea la anumite standarde relevante. Cu toate acestea, în cazul în care entitatea contractantă intenționează să solicite un certificat de conformitate pentru materialele ce intenționează să le utilizeze ofertantul în procesul de realizare a lucrărilor, aceasta urmează să indice cel puțin standardul relevant conformitatea cu care ar urma a fi făcută prin prezentarea certificatului de conformitate, or în caz contrar poate fi periclitat procesul de evaluare, în condițiile în care conformitatea cu oricare standard ar reieși că ar fi acceptabilă pentru entitate. Astfel, cu referire la pretenția contestatorului prin care susține că „certificatele de calitate pentru produs se perfectează de producător doar după producerea bunului, și nici de cum până, deci cerința de a prezenta certificatele de calitate pentru bunuri ne- 16 produse este una îndreptată la crearea unor obstacole în fața ofertanților. Certificatele de conformitate și de calitate devin obligatorii la introducerea lor în țară și punerea produselor pe piață. Toate acestea documente sunt necesare la recepția lucrărilor executate, și nu la etapa depunerea ofertelor.” este de menționat că potrivit pct. 20 subpct. 7 din anunțul de participare entitatea contractantă a solicitat: La caz, după cum reiese din condițiile indicate în anunțul de participare, entitatea contractantă a formulat ambiguu cerințele, făcând referire la necesitatea prezentării certificatelor de calitate, conform prevederilor Legii nr. 235/2011, în condițiile în care ultima reglementează activităţile de acreditare şi de evaluare a conformității, certificatul de calitate nefiind obiect de reglementare al legii respective. Totodată, pentru armături, fitinguri și țeavă entitatea contractantă a prevăzut, în calitate de opțiune, prezentarea fie a certificatului de conformitate, fie a certificatului de calitate cu toate că aceste acte nu sunt echivalente nici după conținut și nici din perspectiva emitentului. Astfel, dacă un certificat de conformitate, în sensul Legii nr. 235/2011, reprezintă document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile, un certificat de calitate reprezintă mai mult o declarație a producătorului prin care declară că produsul satisface cerințele clientului și, după cum invocă și contestatorul, certificatele de calitate sunt eliberate de către producător la etapa de livrare a produselor, ceea ce indirect ar impune ofertanții, fie să achiziționeze un anumit lot de produse în perioada de pregătire a ofertei, fie să prezinte formal certificate de calitate de la produse achiziționate în trecut. În aceste condiții, cerințele entității contractante indicate la pct. 20 subpct. 7 din anunțul de participare, necesită a fi revizuite astfel încât, pe de o parte să fie asigurat un nivel dezirabil al calității materialelor ce urmează a fi utilizate în procesul de executare a lucrărilor ce fac obiectul procedurii din litigiu, iar pe de altă parte să asigure tratarea în mod egal a ofertanților cu asigurarea participării largi și nestingherite a acestora în cadrul procedurii de achiziție sectorială.
Ответ (5 апр 2024, 15:38):
Bună ziua. În urma clarificărilor apărute grupul de lucru pentru achiziții va actualiza Anuntul de participare excluzind actele solicitate prin pct.18 din tabelul de la pct.16 a Anuntului.
Дата:
5 апр 2024, 18:09
Название вопроса:
Anunt
Вопрос:
Declarația privind beneficiarul efectiv o depune direct AC cel ce cistiga și nu se incarca pe platforma, în Declarație se include IDN, drept am inteles?
Ответ (7 апр 2024, 12:16):
Bună ziua. Cerem scuze pentru eroare în anunț a Declarației, specificata in Anunț, care sa solicitat obligatorie de catre AC. AC este în cunoștință de cauza, ca Declaratia beneficiarului efectiv, conform ordinului nr.145/2020 a MF, se va depune dupa desemnarea cistigatorului pe platforma. Autoritatea contractantă va mulțumește pentru înțelegere.
Дата:
8 апр 2024, 09:11
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Poz.14 Montarea Tub de protectie PVC SN8 D200mm L=2000m buc=10 In resurse ati inclus doar 2 m Totusi AC de citi metri are nevoie ?
Ответ (8 апр 2024, 11:53):
Bună ziua. In pozitia 14 sunt 10 buc a cite 200mm respectiv trebuie 2 m.
Дата:
8 апр 2024, 09:29
Название вопроса:
Catrev OE
Вопрос:
Stimati colegi Certificatele de conformitate se ataseaza la materialele de baza , nu va aninati de orice virgula Atit la otel cit si la mixtura asfaltica .
Ответ (8 апр 2024, 10:31):
Bună ziua. AC vă multumește pentru sustinere. O zi frumoasă.
Дата:
8 апр 2024, 12:42
Название вопроса:
Răspuns (8 apr 2024, 11:53): Bună ziua. In pozitia 14 sunt 10 buc a cite 200mm respectiv trebuie 2 m.
Вопрос:
Draga AC 10 buc *2m=20 ml. Insa in resurse sunt indicate doar 2 m totusi este nevoie de 10 bucati a cite 2 m ( 20ml) sau doar 10 bucati fac 2 m raspundeti va rugam de ce cantitate este nevoie.
Ответ (8 апр 2024, 14:47):
Bună ziua. 10 buc a cîte 20 cm fac 2 m. Pentru mai multe clarități sunați la nr. 068908339 -Primarul
Дата:
11 апр 2024, 12:36
Название вопроса:
Proiect de executie
Вопрос:
Buna ziua.Solicitam publicarea proiectului de executie sau planificati data cand putem sa venim pentru face cunostinta cu proiectul dat.
Ответ (12 апр 2024, 13:57):
Bună ziua. Pentru vizualizarea proiectului de executie, va puteți apropia în incinta Primăriei com.Chetrosu rl.Anenii Noi, de luni pînă vineri de la ora 8.00-17.00.
Вопросы в период разъяснений могут задавать только авторизованные пользователи платформы.