1
Период разъяснений
с 01.04.2024 08:30
по 02.04.2024 10:00
2
Подача предложений
с 02.04.2024 10:00
по 05.04.2024 14:00
3
Аукцион
не будет использоваться
4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 624 643,73 MDL
Период уточнений: 1 апр 2024, 8:30 - 2 апр 2024, 10:00
Подача предложений: 2 апр 2024, 10:00 - 5 апр 2024, 14:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
5233, MOLDOVA, Дрокиевский, s.Ţarigrad, r.Drochia, s.Țarigrad
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Natalia Vizirscaia
Контактный номер
022300468
Данные о закупке
Дата создания
1 апр 2024, 8:13
Дата последних изменений
10 апр 2024, 10:57
Achizitii.md ID
21195740
CPV
33120000-7 - Sisteme de înregistrare şi dispozitive de explorare
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
202404010816_Caiet de sarcini.pdf
Техническая спецификация
Caiet de sarcini
1.04.24 08:30
202404010830_ANUNŢ DE PARTICIPARE №MTG-VM-4-24 - .semnat.pdf
Документация к предложению
Anunt de participare
1.04.24 08:30
202404010816_ANUNŢ DE PARTICIPARE №MTG-VM-4-24 - .docx
Документация к предложению
Anunt de participare
1.04.24 08:30
Дата:
1 апр 2024, 12:43
Название вопроса:
Cerinta doc
Вопрос:
Rugam sa va confirmati conform legii in vigoare Documenatia pentru licitatie sa fie conform documentaiei unificate standart achizitii publice nu trebue sa compuneti nimic totul este compus
Ответ (1 апр 2024, 16:16):
În conformitate cu prevederile art. 27 HG 870 din 14.12.2022 «Autoritatea contractantă poate utiliza formularele din anexele Documentaţiei standard specifice pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări și are dreptul de a le simplifica în funcție de cerințele achiziţiei».
Дата:
1 апр 2024, 12:45
Название вопроса:
lot
Вопрос:
rugam sa impertiti pe loturi licitatia\ nu descriminati firmeke mici IN AFARA DE ACEASTA EXLUDETI CONCURENTA LOIALA
Ответ (1 апр 2024, 16:16):
Vă comunicăm. că procedura de achiziții pentru toate pozițiile se desfășoară conform documentației de atribuire - Caietului de sarcini. Bunurile au fost grupate sub denumirea comună "Materiale pentru laboratorul controlului nedistructiv". Această grupare este realizată pentru a respecta prevederile legislative în vigoare, conform cărora entitatea contractantă nu are dreptul să divizeze bunuri similare pentru a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege. În acest sens, pentru a respecta principiul transparenței în achiziții, SRL „Moldovatransgaz” nu divizează concursurile în loturi mici pentru a evita excluderea acestora din domeniul de aplicare a legislației.
Дата:
1 апр 2024, 14:38
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Rugam sa publicati caietul de sarcini in limba de stat astfel ca cerintele tehnice sa fie clare pentru toti operatorii economici fara discriminari pe baza lingvistica.
Ответ (1 апр 2024, 16:36):
1.Gel pentru ultrasunet -- (echivalent) Helling Nord Test тип US-B (5кg) 65,00кg; 2. Complet de spry-uri cu lichide penetrate -- (echivalent) OVERCHEK CLEENER, OVERCHEK WHITE, OVERCHEK RED 300, LD9, S85 6 Comp.; 3. Peliculă radiografică-- (echivalent) (30x40 cm) Kodak HS-800 --- 150 m2; 4. Dezvoltator-- (echivalent) Kodak 2х20 –50 lit; 5. Fixator-- (echivalent) Kodak 2х20 –50 lit; 6. Ecrane de intensificare ---(echivalent) 300х400х0,2 RCF-AGFA 10 m2; Organismul pentru Încercări Nedistructive și Diagnosticare Tehnică (OINKiTD) efectuează lucrări cu dispozitive precum PAMIR și Arina. Atunci când se efectuează lucrări cu dispozitive de acest tip, este necesar să se utilizeze casete cu ecrane de intensificare și peliculă de clasa - C6, precum și utilizarea de dezvoltator, fixator manual în conformitate cu cerințele ISO 11699-1.-- (echivalent) indică caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, marca comercială.
Дата:
1 апр 2024, 17:03
Название вопроса:
CONCURENTA LOIALA
Вопрос:
Rugam sa indicati legea pe care va bazati precum ca entitatea contractantă nu are dreptul să divizeze bunuri similare pentru a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de lege.
Ответ (2 апр 2024, 09:45):
În conformitate cu prevederile art. 11 HG 870 din 14.12.2022 «Se interzice divizarea achizițiilor planificate de bunuri, servicii și lucrări în vederea evitării procedurii de achiziție publică stabilită în Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale și în actele normative din domeniul achizițiilor publice».
Вопросы в период разъяснений могут задавать только авторизованные пользователи платформы.