1
Период разъяснений
с 26.03.2024 14:17
по 06.04.2024 17:01
2
Подача предложений
с 06.04.2024 17:01
по 18.04.2024 11:01
3
Аукцион
с 19.04.2024 15:00
по 19.04.2024 15:14
4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 2 041 000 MDL
Период уточнений: 26 мар 2024, 14:17 - 6 апр 2024, 17:01
Подача предложений: 6 апр 2024, 17:01 - 18 апр 2024, 11:01

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Aeronave fără pilot la bord de talie mică, de tip quadrocopter
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2059, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Petricani 19
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Victoria Bradu
Контактный номер
259-648
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
26 мар 2024, 14:17
Дата последних изменений
4 апр 2024, 17:01
Achizitii.md ID
21192796
CPV
34700000-4 - Aeronave şi nave spaţiale
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
duae.doc
Документация к предложению
-
26.03.24 14:17
cs specificatii drona 13 buc modificat.pdf cs specificatii drona 13 buc modificat.pdf
Документация к предложению
-
4.04.24 16:33
ds_bunuri_servicii modificat.docx
Документация к предложению
-
4.04.24 17:01
anunț de participare - modificat.pdf anunț de participare - modificat.pdf
Документация к предложению
-
4.04.24 17:01
anunț de participare - modificat.docx
Документация к предложению
-
4.04.24 17:01
Дата:
28 мар 2024, 08:37
Название вопроса:
Perioada de garanție ≥ 24 luni .Asigurare în caz de pierdere .Asigurare în caz de deteriorare
Вопрос:
Buna ziua, Rugam sa specificati expres notiunea de pierdere .Care vor fi criteriile pentru a demonstra pierderea si nu furtul?
Ответ (28 мар 2024, 17:17):
bună ziua. Prin ”pierdere” în sensul cerințelor înaintate se are în vedere pierderea legăturii utilizatorului cu aparatul de zbor (UAV) în caz de bruiaj și ca urmare nu poate fi identificat în urma căutărilor. Pierderea se poate demonstra prin intermediul fișierului de urmărire GPS din controler (stația de comandă-joystick). Itinerarul de drum se înregistrează.
Дата:
28 мар 2024, 12:54
Название вопроса:
Cu privire la cerinta :Asigurare în caz de pierdere
Вопрос:
Buna ziua, dupa cum toti producatorii pun la dispozitie pachete de asigurare in cazuri de deteriorare a aparatelor, cu inlocuirea fizica a acestora, rugam sa scoateti din cerinte obligatorii:Asigurare în caz de pierdere, deoarece in acest caz aparatul este lipsa si nu mai este posibil transmiterea fizica a acestuia pentru inlocuirea cu altul , conform conditiilor stipulate in pachetele de asigurare.
Ответ (28 мар 2024, 17:22):
Bună ziua. Solicitarea Dumneavoastră nu poate fi acceptată, asigurarea în caz de pierdere este una din condițiile esențiale în caietul de sarcini. Se menționează: Prin ”pierdere” în sensul cerințelor înaintate se are în vedere pierderea legăturii utilizatorului cu aparatul de zbor (UAV) în caz de bruiaj și ca urmare nu poate fi identificat în urma căutărilor. Pierderea se poate demonstra prin intermediul fișierului de urmărire GPS din controler (stația de comandă-joystick). Itinerarul de drum se înregistrează.
Дата:
29 мар 2024, 09:31
Название вопроса:
Asigurare in caz de pierdere
Вопрос:
Buna ziua, solicitam sa ne prezentati cel putin un producator de drone, care ofera asigurare in caz de pierdere.
Ответ (29 мар 2024, 21:27):
Bună seara. Referitor la solicitarea Dumneavoastră vă informăm următoarele: Autoritatea contractantă nu este în drept să menţioneze companiile care ar avea incluse garanţiile menţionate supra. Totodată reieşind din necesităţile instituţionale, această garanţie poartă caracter oblgatoriu. Subsidiar reiterăm faptul că doar autoritatea contractantă stabilește cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice. În aceste condiții nici un operator economic nu poate influiența desfășurarea procedurii de achiziție. Vă mulțumim pentru interesul acordat și vă invităm să participați.
Дата:
1 апр 2024, 20:14
Название вопроса:
Autorizația de Mediu
Вопрос:
În tabelul aferent pct. 16 din anunțul de participare linia 9 se solicită copie confirmată prin semnătură electronică după „Autorizația (de mediu) privind numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” https://siamd.gov.md/portal/deee.html. Ați putea detalia acest aspect?
Ответ (1 апр 2024, 20:37):
Bună seara. În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, producătorii/distribuitorii de EEE au obligația de a se înregistra în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html). Înregistrarea producătorilor/distribuitorilor în „Lista producătorilor” presupune și obținerea autorizației (de mediu) la desfășurarea activităților ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorilor, care le oferă dreptul producătorilor/distribuitorilor de comercializare a EEE și întreprinderea măsurilor pentru implementarea Regulamentului.
Дата:
1 апр 2024, 20:26
Название вопроса:
Certificatul de conformitate
Вопрос:
În tabelul aferent pct. 16 din anunțul de participare linia 10 se solicită copie confirmată prin semnătură electronică după „Certificatul de conformitate / calitate a bunurilor oferite. Aceste certificate trebuie să fi emise de către producător sau de către organisme terţe?
Ответ (1 апр 2024, 20:59):
Certificatul de conformitate reprezintă un document care atestă că un produs a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii, şi că, la mometul evaluării, produsul este conform cerinţelor specifice ... De regulă certificatele sunt emise de Organismele de certificare abilitate. De către producător sunt emise Declaraţii de conformitate pe propria răspundere şi nu Certficate.
Дата:
1 апр 2024, 20:29
Название вопроса:
substituirea garanției oferite de către producător
Вопрос:
În tabelul aferent pct. 16 din anunțul de participare linia 11 subînțelege substituirea garanției oferite de către producător printr-o „Declarație pe propria răspundere - confirmată prin semnătură electronică privind garanția de minim 24 luni din momentul livrării bunurilor la depozit”. Vă rugăm să detaliați / clarificați acest aspect.
Ответ (2 апр 2024, 07:41):
Garanția este asigurată de producător sau ofertant
Дата:
1 апр 2024, 20:37
Название вопроса:
Asigurare în caz de pierdere si deteriorare
Вопрос:
În tabelul aferent pct. 16 din anunțul de participare linia 11 solicită „Asigurare în caz de pierdere. Asigurare în caz de deteriorare.” Vă rugăm să indicați detaliat cerințele minime pentru fiecare tip de asigurare.
Ответ (2 апр 2024, 11:54):
Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din motiv ce nu poate fi imputat operatorului. Asigurarea în caz de deteriorare: Reparația și restabilirea stării de funcționare în cazul în care să demonstrează că drona a fost deteriorată din cauza ce nu poate fi imputat operatorului.
Дата:
1 апр 2024, 20:41
Название вопроса:
Lista livrărilor principale în ultimii 3 ani pentru bunurile similare
Вопрос:
În tabelul aferent pct. 16 din anunțul de participare linia 12 se solicită „Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, pentru bunurile similare destinate asigurării securității statului și respectării ordinii publice”. Lipsa livrărilor din partea unui operator economic în conformitate cu solicitarea va duce la descalificarea acestuia?
Ответ (2 апр 2024, 07:43):
în tabelul aferent pct. 16 este indicat obligativitatea prezentării actului pentru fiecare poziție.
Дата:
1 апр 2024, 20:45
Название вопроса:
Mărirea termenului de livrare
Вопрос:
Fiind dispozitive cu producție dedicată, producerea cărora este prioritizată în funcție de necesitățile securitare din regiune, este posibilă mărirea termenului de livrare de la 60 zile calendaristice la 90 zile calendaristice?
Ответ (2 апр 2024, 07:45):
în caietul de sarcini pct. 71 sunt indicate expres condițiile de livrare.
Дата:
1 апр 2024, 20:54
Название вопроса:
Livrări parțiale
Вопрос:
În cazul semnării contractului de către un operator economic a contractului de referință, se vor accepta livrări parțiale, respectiv facturări/plăți parțiale?
Ответ (2 апр 2024, 12:06):
Nu se acceptă livrări parțiale.
Дата:
1 апр 2024, 21:02
Название вопроса:
capacitate economică / financiară pentru operatorii economici
Вопрос:
Vă rugăm să specificați dacă pentru anunțul de referință există nivel minim de capacitate economică și/sau financiară pentru operatorii economici interesați?
Ответ (2 апр 2024, 07:49):
Toate cerințele sunt indicate în anunțul de participare pct. 16 „Criteriile privind eligibilitatea operatorilor economici” și în caietul de sarcini anexat.
Дата:
3 апр 2024, 08:13
Название вопроса:
Răspuns (2 apr 2024, 11:54): Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din motiv ce nu poate fi imputat operatorului. Asigurarea în caz de deteriorare: Reparația și restabilirea stării de funcționare în cazul în care să demonstrează că drona a fost deteriorată din cauza ce nu poate fi imputat operatorului.
Вопрос:
Buna ziua, rugam sa mentionati detaliat, cum vor fi demonstrate cazurile că drona a fost pierdută din motiv ce nu poate fi imputat operatorului?
Ответ (3 апр 2024, 08:26):
Detaliat cerințele minime pentru fiecare tip de asigurare. Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex). Asigurarea în caz de deteriorare: Reparația și restabilirea stării de funcționare în cazul în care să demonstrează că drona a fost deteriorată din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex).
Дата:
3 апр 2024, 15:17
Название вопроса:
Răspuns (3 apr 2024, 08:26): Detaliat cerințele minime pentru fiecare tip de asigurare. Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex). Asigurarea în caz de deteriorare: Reparația și restabilirea stării de funcționare în cazul în care să demonstrează că drona a fost deteriorată din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex).
Вопрос:
Buna ziua, rugam sa stipulati expres , pentru fiecare UAV procurat , cate solicitari pot fi in caz de pierdere? O singura data ? Ori pentru UAV inlocuit în caz de pierdere se va solicita repetat?
Ответ (4 апр 2024, 16:34):
A fost adaptat caietul de sarcini
Дата:
3 апр 2024, 15:24
Название вопроса:
Clarificare:Asigurarea în caz de pierdere
Вопрос:
Buna ziua, rugam sa explicati situatia : Daca utilizarea UAV va avea loc la granita cu Ucraina si va aparea situatie de bruiere a semnalului din Ucraina, care va duce la pierderea UAV , in acest caz operatorul economic , care va livra aceste drone, va fi obligat sa inlocuiasca un UAV pierdut din cauza starii de razboi din tara vecina?
Ответ (4 апр 2024, 16:35):
A fost adaptat caietul de sarcini
Дата:
3 апр 2024, 15:27
Название вопроса:
Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex)
Вопрос:
Buna ziua, rugam sa mentionati exact , care sunt cauzele , care nu pot fi imputate pilotului, in caz de pierdere UAV. Care sunt procedurile care vor demonstra ca este sau nu vina pilotului?
Ответ (4 апр 2024, 16:35):
A fost adaptat caietul de sarcini
Дата:
4 апр 2024, 14:30
Название вопроса:
Asigurarea în caz de pierdere: Înlocuirea UAV în cazul în care să demonstrează că drona a fost pierdută din cauza ce nu poate fi imputat pilotului (din motive tehnice a UAV și echipamentul conex)
Вопрос:
Prin ce metode va fi demonstrata bruierea semnalului operatorului? Cum poate fi identificat geografic unde se afla sursa de bruiere? In caz ca sursa de bruiere se afla pe teritoriul altei tari, acesta va fi caz de force-major? In caz ca sursa de bruiere se afla pe teritoriul tarii noastre, care sunt masurile pentru a preveni si inlatura aceste surse?
Ответ (4 апр 2024, 16:35):
A fost adaptat caietul de sarcini
Дата:
4 апр 2024, 16:44
Название вопроса:
Asigurare în caz de pierdere
Вопрос:
In Anuntul de participare aceasta clauza a ramas ca fiind obligatorie? Va fi exclus aceasta solicitare?
Ответ (4 апр 2024, 16:55):
A fost adaptată inclusiv această cerință
Дата:
4 апр 2024, 17:27
Название вопроса:
Autorizatia de Mediu
Вопрос:
Aceasta se obține in decurs de 15 zile lucrătoare din data depunerii dosarului. Pana a depune dosarul, trebuie de încheiat contract cu unul din sistemele colective (autorizate) și individuale ce desfășoară activități ce țin de implementarea responsabilității extinse a producătorului. Nu este posibil de obtinut pina la sfirsitul licitatiei. A-ti putea extinde timpul de depunere? sau de emis acest act?
Ответ (4 апр 2024, 19:47):
Bună seara. Cu referire la confirmarea operatorului economic privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) - aceasta este o cerinţă obligatorie atât pentru operatorul economic cât şi pentru autoritatea contractantă care intenţionează achiziţionarea produselor de echipamente electrice și electronice (EEE). a se vedea linkul: https://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-cerințele-față-de-operatorii-economici-care-vînd-şisau-importă-produse-de Cu referire la termenul de depunere: art. 47 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice dispune că în cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. La caz între data publicării şi data limită de depunere sunt 24 zile.
Вопросы в период разъяснений могут задавать только авторизованные пользователи платформы.