1
Период разъяснений
с 12.02.2024 16:50
по 22.02.2024 08:00
2
Подача предложений
с 22.02.2024 08:00
по 04.03.2024 08:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 41 380 526 MDL
Период уточнений: 12 фев 2024, 16:50 - 22 фев 2024, 8:00
Подача предложений: 22 фев 2024, 8:00 - 4 мар 2024, 8:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD2021, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, şos.Hînceşti 84
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Mihail Turanin
Контактный номер
078681682
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
12 фев 2024, 16:50
Дата последних изменений
16 фев 2024, 16:28
Achizitii.md ID
21170152
CPV
45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
ds_lucrari 2 ob im tm136(6).docx
Документация к предложению
-
12.02.24 16:50
duae.doc
Критерии соответствия
-
12.02.24 16:50
lista cantitati lucrari ob.1.5 si 1.5a.docx
billOfQuantity
-
12.02.24 16:50
lista cantitati lucrari ob.1.5 si 1.5a, f1.docx
Документация к предложению
-
16.02.24 16:28
Дата:
15 фев 2024, 17:19
Название вопроса:
CS
Вопрос:
In legatura cu faptul ca caietul de sarcini este unul foarte voluminos solicitam sa prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 7 zile
Ответ (16 фев 2024, 08:04):
Termenul de depunere a ofertelor este 04.03.2024. Pina la acest termen sunt 16 zile, timp orientativ suficient pentru pregatirea ofertei.
Дата:
16 фев 2024, 09:02
Название вопроса:
c.s
Вопрос:
Incarcati va rugam si forma simpla a caietului de sarcini nu desfasurata.Multumim
Ответ (16 фев 2024, 09:23):
Este in faza de procesare, astazi va fi atasata.
Дата:
16 фев 2024, 17:10
Название вопроса:
ISO 45001
Вопрос:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punct pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici. Va rugam sa modificati cerintele Anuntului de participare. Va multumim!
Ответ (16 фев 2024, 23:36):
Respectivul certificate ISO, este solicitat de Autoritatea contractantă, pentru a se asigura că Ofertantul, posedă pregătirea necesară în scopul asigurării unui nivel ridicat de calitate și eficiență în cadrul organizației, pentru a proteja sănătatea și siguranța angajaților. Subsidiar, rugăm să scrieți numărul și data Deciziei ANSC, la care se face referință.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".