Статус Закупка не состоялась
Оценочная стоимость без НДС 138 750 MDL
Период уточнений: 5 фев 2024, 15:37 - 15 фев 2024, 16:00
Подача предложений: 15 фев 2024, 16:00 - 26 фев 2024, 16:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Achiziționarea Instrumentelor Oftalmologice conform necesităților IMSP SCM Sfânta TREIME pentru anul 2024
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Sergiu Balta
Контактный номер
+ 373 022 222 364
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
5 фев 2024, 15:37
Дата последних изменений
26 фев 2024, 16:00
Achizitii.md ID
21166105
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
Lot nr. 3 Blefarostat universal
Бюджет: 3833.33 MDL
Закупка не состоялась
Lot nr. 4 Portac micro
Бюджет: 10000.0 MDL
Закупка не состоялась
Lot nr. 5 Ac tip KELLY (GLAUCOMA PUNCH)
Бюджет: 5000.0 MDL
Закупка не состоялась
Lot nr. 6 Penceta tip colibri
Бюджет: 10416.67 MDL
Закупка не состоялась
Lot nr. 7 Penceta iris, Bonn
Бюджет: 4166.67 MDL
Закупка не состоялась
Lot nr. 8 Penceta iris, Heidelberg
Бюджет: 4333.33 MDL
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
Lot nr. 10 Pensa capsulorexis
Бюджет: 3500.0 MDL
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
Lot nr. 12 Chopper tip MYOSHI
Бюджет: 5333.33 MDL
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
Дата:
6 фев 2024, 00:03
Название вопроса:
Prevederile Articolului 18
Вопрос:
Dorim să aducem în atenția dumneavoastră prevederile Articolului 18. Criterii de calificare şi selecţie din LEGEA 131/15: Autoritatea contractantă va aplica criterii proporţionale de calificare și selecție raportate la obiectul contractului referitoare numai la: a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) capacitatea economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului. Astfel, după cum puteți observa, autoritatea contractantă poate impune cerințe care se referă la anumite standarde de calitate (litera e), dar nicidecum AC nu poate solicita ca bunurile să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, pînă la deschiderea ofertelor. Considerăm această cerință abuzivă și în afara Legii. Vă sugerăm să solicitați Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ajutorul să vă instruiască cum se verifică corect Cerificatele CE și Declarațiile de conformitate, astfel veți minimiza riscurile că bunurile nu vor fi înregistrate ulterior, pînă la plasarea acestora pe piață, așa cum, de fapt, prevede legislația cu privire la plasarea dispozitivelor medicale pe piața din RM. Ținem să menționăm că AMDM este în colaps, aceasta pur și simplu nu funcționează, înregistrări nu pot fi făcute, dosarele depuse în noiembrie încă nu au fost procesate. Operatorii economici nu pot depune ofertele în condiții egale, or, ținem să aducem în atenția dumneavoastră că unul dintre principiile de bază a Legii 131/15 este tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Vă rugăm să găsiți o soluție în acest sens!
Ответ (6 фев 2024, 12:24):
În conformitate cu art.4 al Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale, prin care se prevede expres atribuțiile Agenției Medicamentului și DIspozitivelor Medicale și ale Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, CAPCS efectuează achiziții centralizate de dispozitive medicale și servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și nici într-un caz nu este responsabil de verificările corespunzătoare ale caracteristicilor de conformitate și ale performanțelor dispozitivelor. Astfel, toate dispozitivele medicale introduse pe teritoriul RM sunt verificate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor medicale, iar dat fiind faptul că anterior multe produse nu au putut fi înregistrate, pun sub risc asigurarea instituțiilor medicale cu dispoztivele medicale necesare pentru activitățile sale. Aceastea fiind spuse, propunerea ca AC să verifice certificatele de calitate, decade conform prevederilor legislative. La moment pe site-ul https://amdm.gov.md/ro s-a atașat un comunicat de modificare temporară a activității Agenției, iar grupul de lucru CAPCS, solicită respectuos propunerea unor termeni rezonabili necesari pentru a înregistra produsele, pe care autoritatea contractantă să le poată analiza. Dar ținem să menționăm că procedura de achiziție în cauză din COP a fost demarată ca licitație deschisă pentru a da posibilitatea operatorilor economici să înregistreze produsele lor.
Дата:
9 фев 2024, 16:14
Название вопроса:
Certificat privind lipsa datoriilor
Вопрос:
Verificati informatia si faceti modificarile corespunzatore https://monitorul.fisc.md/certificatul-privind-lipsa-sau-existenta-restantelor-in-cadrul-procedurilor-de-achizitii-publice-precizarile-sfs/
Ответ (12 фев 2024, 09:50):
Bună ziua. Dat fiind faptul că există modificări și acces liber la informație, neprezentarea certificatului nu va fi motiv de descalificare a ofertei. Solicităm respectuos ca operatorii economici care nu vor prezenta Certificatul, să se asigure că informația despre compania lor poate fi accesată online fără dificultate, în caz contrar lipsa informației online va impune AC să solicite clarificări în conformitate cu Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, de atras atenția că Certificatul privind lipsa datoriilor, care se solicită în cerințele documentației de atribuire, trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor, iar pe site-ul oficial www.date.gov.md informația este prezentată la data verificării, care poate să nu fie echivalentă cu data deschiderii ofertelor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".