1
Период разъяснений
с 01.02.2024 19:14
по 21.02.2024 15:50
2
Подача предложений
с 21.02.2024 15:50
по 13.03.2024 15:50
осталось 16 дней
3
Аукцион
14.03.2024 14:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 6 666 666,66 MDL
Период уточнений: 1 фев 2024, 19:14 - 21 фев 2024, 15:50
Подача предложений: 21 фев 2024, 15:50 - 13 мар 2024, 15:50

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Sergiu Balta
Контактный номер
+ 373 022 222 364
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
1 фев 2024, 19:14
Дата последних изменений
19 фев 2024, 13:53
Achizitii.md ID
21164871
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Sistem de compresii mecanice automate
Бюджет: 6666666.66 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
duae_ro_0 (1).doc
Документация к предложению
DUAE
1.02.24 19:14
ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
Документация к предложению
Documentația standard
1.02.24 19:14
formularele_.xlsx
Документация к предложению
Specificații tehnice și de preț
12.02.24 16:18
contract model dispozitive.doc
Документация к предложению
Contract model
14.02.24 15:50
anunt de participare_pentru publicare14.002.signed.pdf anunt de participare_pentru publicare14.002.signed.pdf
Документация к предложению
Anunț de participare
14.02.24 15:50
Дата:
5 фев 2024, 16:23
Название вопроса:
Motivul Publicării unui nou anunt cu aceasi licitații
Вопрос:
Vă rugăm să ne informați despre motivul care a dus la publicarea unui nou anunt, avand deja o licitație cu aceleasi dispozitiv medical?
Ответ (6 фев 2024, 08:14):
Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1698154173376 s-a anulat în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme, și anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire
Дата:
8 фев 2024, 11:50
Название вопроса:
Referitor la pct.17 - Dovada înregistrării în Lista producătorilor
Вопрос:
Va rugam sa ne precizati daca o societate din Rep.Moldova poate participa la procedura in asociere cu o firma nerezidenta din cadrul UE, firma inregistrata in Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice. Dorim sa va mentionam ca certificatul este emis pe numele operatorului economic de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Mediului din tara sa de provenienta.
Ответ (8 фев 2024, 12:57):
Potrivit prevederilor art.16, alin.1 și 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice ,,Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și beneficiază în Republica Moldova de aceleași drepturi privind participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de care beneficiază operatorii economici din Republica Moldova în țara în care operatorul economic străin este rezident”. Totodată, prevederile art.16 alin.6 din aceeași Lege reglementează că ,,nu pot participa în calitate de operatori economici, în sensul prezentei legi, persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea economică principală în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome. Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și lista jurisdicțiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.” Mulțumim pentru participare
Дата:
8 фев 2024, 14:21
Название вопроса:
Referitor la punctul: B).2. ACCESORII INCLUSE Sistem de încărcare al acumulatorilor cu doua compartimente - 1 buc
Вопрос:
Va rugam sa ne precizati daca acceptati si varianta oferirii : sistem de incarcare a acumulatorilor cu un compartiment – 2 buc. Precizam ca acest aspect este unul tehnic si nu impiedica in niciun fel performantele aparatului sau a actului medical.
Ответ (12 фев 2024, 16:16):
Se acceptă modificarea specificației tehnice. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 фев 2024, 10:59
Название вопроса:
Ref. la C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE
Вопрос:
Referitor la punctul: Pag 3/10 din Anunt de Participare C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare Pag 7/10 din Anunt de Participare 14. Declarație de la Ofertant: - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de timp de raspuns in perioada garantiei, în cazul apariției defecțiunilor tehnice, se doreste si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Ответ (14 фев 2024, 15:40):
Timp de răspuns va fi conform cerințelor din anunțul de participare: in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 фев 2024, 11:01
Название вопроса:
Ref. Perioada de garantie
Вопрос:
Referitor la punctul: Pag 3/10 din Anunt de Participare C) GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE Garanție – min 12 luni Pag 2/12 din Model Contract 1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] ale Bunurilor, va fi nu mai mic de 24 luni din data livrării/instalării conform Specificației Nr.2 (Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat) – anexa nr.3. Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de garantie, se doreste, min 24 luni sau min 12 luni si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Ответ (14 фев 2024, 15:27):
Garanția va fi conform cerințelor din anunțul de participare: min 12 luni. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 фев 2024, 15:39
Название вопроса:
Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție
Вопрос:
Timp de răspuns la solicitare in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare Pag 7/10 din Anunt de Participare 14. Declarație de la Ofertant: - cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice Intrebare: Va rugam sa ne precizati care dintre cele doua variante de timp de raspuns in perioada garantiei, în cazul apariției defecțiunilor tehnice, se doreste si sa corelati cele doua cerinte, in consecinta.
Ответ (14 фев 2024, 15:50):
Timp de răspuns va fi conform cerințelor din anunțul de participare: in perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare. Mulțumim pentru clarificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".