1
Период разъяснений
с 20.11.2023 17:21
по 23.11.2023 14:36
2
Подача предложений
с 23.11.2023 14:36
по 26.11.2023 14:36
3
Аукцион
с 27.11.2023 12:00
по 27.11.2023 13:42
4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 71 000 MDL
Период уточнений: 20 ноя 2023, 17:21 - 23 ноя 2023, 14:36
Подача предложений: 23 ноя 2023, 14:36 - 26 ноя 2023, 14:36

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Achiziționarea utilajului medical
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Columna 150
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Tomacu Tatiana
Контактный номер
069849990
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
20 ноя 2023, 17:21
Дата последних изменений
22 ноя 2023, 14:36
Achizitii.md ID
21120332
CPV
33100000-1 - Echipamente medicale
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Aparat pentru darsonvlizare
Бюджет: 1100.0 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
caiet de sarcini.подписан.pdf caiet de sarcini.подписан.pdf
Документация к предложению
-
20.11.23 17:21
specificație tehnică anexa 22 word.docx
Документация к предложению
-
22.11.23 11:43
specificații de preț anexa 23 word.docx
Документация к предложению
-
22.11.23 11:43
Дата:
21 ноя 2023, 09:38
Название вопроса:
perioada de garanție a bunurilor Minim 3 ani.
Вопрос:
Producătorii oferă o garanție de 12 luni pentru dispozitive. Va rugam sa revizuiti termenul dat? Fiecare an de garantie necesita plata suplimentara/ Bujetul prevazut de Dvs., nu se incadreaza in aceste plati/ Sau mariti valoarea estimativa, sau schimbati perioada de garanție a bunurilor 12 luni.
Ответ (21 ноя 2023, 11:56):
Nu suntem în drept a dezbate întrebarea privind termenele de garanție și, concomitent, producătorul, (la care Vă referiți) dispozitivelor. Necesitătile instituției contractante (solicitant) sunt expuse clar. Schimbări, modificări, ... la cererea ofertanților (presupuși) nu este posibil a opera.
Дата:
21 ноя 2023, 11:30
Название вопроса:
Punctul 7. Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Вопрос:
Buna ziua, vă rugăm să explicați de devize de cheltuieli trebuie să prezinte operatorul economic pentru dispozitivele de fizioterapie.
Ответ (21 ноя 2023, 12:04):
Deviz de cheltuieli, deviz-ofertă... Așteptăm oferta D-voastră. Prin deviz de cheltuieli, la caz, se solicită descifrarea devizului-ofertă pentru un lot, două,... sau toate 7. Pentru a avea posibilitatea evaluării ofertei optimale.
Дата:
21 ноя 2023, 11:53
Название вопроса:
Format redactabil pentru specificația tehnica si de preț
Вопрос:
Buna ziua, vă rugăm să încărcați formatul redactabil (document în word) pentru specificația tehnica si de preț
Ответ (21 ноя 2023, 12:09):
Formatul redactabil pentru specificația tehnică șio de preț poate fi descărcat din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa 22 și 23
Дата:
22 ноя 2023, 09:29
Название вопроса:
Oferta tehnica conform caietului de sarcini
Вопрос:
Vă rugăm să încărcați pe platformă documentul care trebuie sa fie completat. Devizele de cheltuieli se fac pentru lucrări, nicidecum pentru procurarea bunurilor.
Ответ (22 ноя 2023, 11:49):
Stimăm viziunea oricărei persoane. Dar.. necesitățile instituției prevalează. Expres, pentru D-voastră, am atașat actele solicitate în word, descărcîndu-le separat din ds (în word) atașat din start. În cazul cînd mai ave-ți nevoie de careva act să vi-l descărcăm din ds - adresați-Vă.
Дата:
22 ноя 2023, 09:39
Название вопроса:
AMDM
Вопрос:
Buna ziua Aceste echipamente medicale necesita inregistrarea la AMDM?
Ответ (22 ноя 2023, 11:26):
Dispozitivele medicale care dețin marcajul CE sînt introduse pe piață în temeiul procedurii de notificare, aprobată prin Ordinul Agenției nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 Cu privire la aprobarea procedurilor administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care deţin marcaj CE . Dispozitivele medicale care nu dețin marcajul CE pot fi introduse pe piaţă sau utilizate numai dacă au fost supuse evaluării conformităţii şi au fost înregistrate. Procedura de înregistrarea a dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE este reglementată prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 212 din 21.03.2018 cu privire la reglementarea înregistrării dispozitivelor medicale care nu dețin marcajul CE.
Дата:
22 ноя 2023, 11:38
Название вопроса:
Deviz de cheltuieli
Вопрос:
Dvs. solicitați un document care nu corespunde tipului de procedură (obiectului contractului de achiziție) și anume procurarea bunurilor, vă rugăm sa vă conformați legislației și să eliminați acest document din lista documentelor obligatorii. Dacă nu vă veți conforma legislației în vigoare, ne rezervăm dreptul de contestare a acestui punct la ANSC.
Ответ (22 ноя 2023, 12:26):
Prin prezentul, răspuns la întrebarea D-voastră, insistăm să încetați cu amenințările.. acsîndu-Vă pe înțelegerea cerințelor expuse în descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici, expres la p.6 „Oferta tehnică confrorm Caietului de sarcini”; mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: „Devize de cheltuileli, elaborate în conformitate cu normativele în domeniu completate și semnate electronic”. Ținem să Vă atenționăm că Deviz de cheltuieli se elaborează nu doar pentru lucrări/servicii. La caz, se solicită descifrarea cheltuielilor care intră în prețul propus al fiecărui bun (lot) pentru care se va depune oferta. În cazul, cînd considerați drept confidențiale informațiile ce se pot conține în devizul de cheltuieli solicitat, imposibil de a fi afișat în sistem, îl peteți expedia la adresa de e-mail al instituției: scm4@ms.md. Vă dorim succes!
Дата:
22 ноя 2023, 12:47
Название вопроса:
Deviz de cheltuieli
Вопрос:
Bună ziua, vă rugăm să indicați baza legală de solicitare a acestui document. articol concret din legea achizițiilor publice (obiectul achizițiilor: procurarea bunurilor)
Ответ (22 ноя 2023, 14:41):
Înțelegînd perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un deviz de cheltuieli în care să raportați parametrii tehnici la cheltuielile suportate în formarea costului (prețului) bunurilor, încît și din lipsă de timp pentru a Vă familiariza (docum,enta) cu cele ce D-voastră nu înțelegeți... Accesați cerințele față de oferte. Vă dorim succes!
Дата:
22 ноя 2023, 14:47
Название вопроса:
Deviz de cheltuieli
Вопрос:
Înțelegând perfect imposibilitatea D-voastră de a elabora un pachet de documente în care dați dovada de capacitățile Dvs. profesionale, încât și din lipsă de timp pentru a merge la cursuri de perfecționare și a Vă familiariza cu legislația în vigoare. Vă dorim succes!
Ответ (22 ноя 2023, 15:44):
))
Дата:
22 ноя 2023, 16:40
Название вопроса:
Deviz de cheltuieli
Вопрос:
Dați un exemplu de procedură de achiziție unde a mai fost solicitat deviz de cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri.
Ответ (22 ноя 2023, 20:26):
))
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".