1
Период разъяснений
с 20.11.2023 15:31
по 08.12.2023 10:00
2
Подача предложений
с 08.12.2023 10:00
по 26.12.2023 10:00
осталось 16 дней
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 137 932 900 MDL
Период уточнений: 20 ноя 2023, 15:31 - 8 дек 2023, 10:00
Подача предложений: 8 дек 2023, 10:00 - 26 дек 2023, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Conform caietului de sarcini
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Bucuriei 12a
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Natalia Turcan
Контактный номер
79854555
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
20 ноя 2023, 15:31
Дата последних изменений
4 дек 2023, 14:59
Achizitii.md ID
21120238
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
caiet de sarcini r26 km 23.7-46.55 (sectorul 2) .doc
Документация к предложению
-
20.11.23 15:31
duae r26 s2.doc
Документация к предложению
-
20.11.23 15:36
dl lucrari 08.11.docx
Документация к предложению
-
20.11.23 15:36
anunț de participare r26 sec 2.docx
Документация к предложению
-
20.11.23 15:36
Дата:
4 дек 2023, 14:59
Название вопроса:
Garnația bancară de bună execuție
Вопрос:
Garanția de bună execuție este de 5%, pentru perioada de 5 ani inclusiv 2 ani executarea lucrărilor în total 7 ani, spuneți vă rog in acest caz se fac licitații pentru a aduce profit bancilor 4%-5% anual din suma garanției, sau de a aduce pierderi atreprenorului si statului. Și totodată, Antreprenorul nu are o garanție în formă scrisă că în perioada de 5 ani Beneficiarul va întreține drumul conform normativelor în vigoare. Rugăm să veniți cu o explicație legală.
Ответ (8 дек 2023, 09:35):
Luând în considerație că obiectivul de reconstrucție (reparație capitală) menționat, urmează a fi executat în baza unui proiect de execuție, acesta fiind elaborat în conformitate cu cerințele actelor normative de proiectare în vigoare, ce prevăd elaborarea unei construcții la parametrii de perspectivă de 20 de ani (a intensității și tipului traficului rutier), precum și în baza unor studii de teren actuale (geologie, hidrologie, topo-geodezie, expertize tehnice a lucrărilor de artă, etc), care are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate și întrunirea în mod obligatoriu a exigenţelor esenţiale de calitate (A - rezistenţă şi stabilitate, B - siguranţă în exploatare; etc.), cu asigurarea unei durate de exploatare de 15 ani. Drept urmare, proiectul de execuție prevede intervenții la terasamentul drumului, amenajarea unui sistem rutier corespunzător cerințelor de perspectivă și amenajarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale corespunzător. Mai mult, construcția urmează a fi executată cu utilizarea materialelor de construcții, în conformitate cu cerințele europene (în corespundere cu trecerea Republicii Moldova din data de 01.01.2021, la standardele europene), cerințele de calitate a acestora fiind superioare cu a celor de tip GOST (anulate) utilizate anterior, precum și cu utilizarea unor utilaje, echipamente și tehnologii moderne de punere în operă . Toate aceste masuri au drept scop realizarea unei construcții durabile, care asigură o durată de exploatare de minim 15 ani. În contextul celor expuse, se consideră ca perioada anterioară de un an, a garanției pentru obiectivul implementat respectiv garanția de bună execuție, este una subestimată, or în baza celor menționate, și experiența recentă în implementarea obiectivelor, constatăm că eventualele degradări/defecte se atestă în primii 5 ani de exploatare. Adițional menționăm că conform prevederilor Legii Nr. 721/1996, privind calitatea în construcții, pct. 24, l) s-a stabilit că termenul de garanție post recepție pentru lucrările de construcție va fi de 5 ani. Această reglementare este prevăzută expres, în contextul obligațiilor executanților lucrărilor de construcție, dar și a răspunderii patrimoniale a agenților economici, prin prisma termenului de remediere a viciilor. Astfel, luând în considerație cerințele de proiect, prin care se dorește realizarea unei construcții durabile, precum și în scopul sporirii responsabilității executanților, Autoritatea contractantă consideră ca perioada de garanție de 5 ani (inclusiv cu reținerea garanției de bună execuție, pentru această perioadă), astfel acoperind și garanția post recepție, este una argumentată.
Дата:
7 дек 2023, 14:06
Название вопроса:
Referitor la constituirea Garanției de bună execuție
Вопрос:
Conform Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări art. 155, autoritatea contractanta restituie (returnează) garanția de bună execuție (GBE) în termen de 15 zile de la semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor. Conform practicilor țărilor Europene 70% din valoarea GBE se returnează la terminarea lucrărilor iar restul 30% se returnează după semnarea Procesului Verbal de recepție finală, care urmează a fi desfășurată nu mai târziu de un an după semnarea PV la terminarea lucrărilor. Ținem să menționăm că art. 24 din legea calității nr.721 (ultima modificare luna octombrie 2022) se referă la perioada de garanție a lucrărilor executate dar nu la perioada de valabilitate a GBE. Totodată art. 30 a susnumitei legi specifică termenul de 5 ani pentru viciile ascunse și neconformitățile care nu au putut fi depistate la momentul desfășurării comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și recepției finale. Conform art. 30 proiectantul, verificatorul de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de produse pentru construcții, executantul (antreprenorul), responsabilul tehnic atestat, dirigintele de șantier atestat, specialistul laboratoarelor de încercări în construcții, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 5 ani de la recepția lucrării, precum și pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare, la data realizării ei. Prin prisma celor expuse mai sus solicităm expunerea autorității contractante referitor la desfășurarea recepției finale a lucrărilor și termenului de valabilitate a GBE ( Nu poate fi confundat termenul de garanție a lucrărilor executate cu valabilitatea GBE).
Ответ (8 дек 2023, 09:37):
Luând în considerație că obiectivul de reconstrucție (reparație capitală) menționat, urmează a fi executat în baza unui proiect de execuție, acesta fiind elaborat în conformitate cu cerințele actelor normative de proiectare în vigoare, ce prevăd elaborarea unei construcții la parametrii de perspectivă de 20 de ani (a intensității și tipului traficului rutier), precum și în baza unor studii de teren actuale (geologie, hidrologie, topo-geodezie, expertize tehnice a lucrărilor de artă, etc), care are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate și întrunirea în mod obligatoriu a exigenţelor esenţiale de calitate (A - rezistenţă şi stabilitate, B - siguranţă în exploatare; etc.), cu asigurarea unei durate de exploatare de 15 ani. Drept urmare, proiectul de execuție prevede intervenții la terasamentul drumului, amenajarea unui sistem rutier corespunzător cerințelor de perspectivă și amenajarea unui sistem de evacuare a apelor pluviale corespunzător. Mai mult, construcția urmează a fi executată cu utilizarea materialelor de construcții, în conformitate cu cerințele europene (în corespundere cu trecerea Republicii Moldova din data de 01.01.2021, la standardele europene), cerințele de calitate a acestora fiind superioare cu a celor de tip GOST (anulate) utilizate anterior, precum și cu utilizarea unor utilaje, echipamente și tehnologii moderne de punere în operă . Toate aceste masuri au drept scop realizarea unei construcții durabile, care asigură o durată de exploatare de minim 15 ani. În contextul celor expuse, se consideră ca perioada anterioară de un an, a garanției pentru obiectivul implementat respectiv garanția de bună execuție, este una subestimată, or în baza celor menționate, și experiența recentă în implementarea obiectivelor, constatăm că eventualele degradări/defecte se atestă în primii 5 ani de exploatare. Astfel, luând în considerație cerințele de proiect, prin care se dorește realizarea unei construcții durabile, precum și în scopul sporirii responsabilității executanților, Autoritatea contractantă consideră ca perioada de garanție de 5 ani (inclusiv cu reținerea garanției de bună execuție, pentru această perioadă), astfel acoperind și garanția post recepție, este una argumentată. Totodata, în prezent practicile țărilor Europene nu pt fi implementatea, deoarece nu sunt prevăzute în legislația Republicii Moldova.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".