1
Период разъяснений
с 20.11.2023 14:38
по 29.11.2023 13:05
осталось 14 часов
2
Подача предложений
с 29.11.2023 13:05
по 06.12.2023 13:05
3
Аукцион
07.12.2023 14:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 416 666,67 MDL
Период уточнений: 20 ноя 2023, 14:38 - 29 ноя 2023, 13:05
Подача предложений: 29 ноя 2023, 13:05 - 6 дек 2023, 13:05

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Servicii informaţionale de telecomunicaţii
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, Gheorghe Tudor nr.3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Scutaru Irina
Контактный номер
+37322257752
Эл. адрес
Факс
+37322257752
Данные о закупке
Дата создания
20 ноя 2023, 14:17
Дата последних изменений
27 ноя 2023, 13:05
Achizitii.md ID
21120206
CPV
72400000-4 - Servicii de internet
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Transport de date CNAS 2024.semnat
Техническая спецификация
Documentaţia Standard în format pdf
20.11.23 14:38
Caiet de sarcini transport de date 2024.semnat
Техническая спецификация
Caiet de Sarcini
20.11.23 14:38
DUAE transport de date 2024
Техническая спецификация
DUAE în format word
20.11.23 14:38
DUAE transport de date 2024.semnat
Техническая спецификация
DUAE în format pdf
20.11.23 14:38
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Transport de date CNAS 2024
Техническая спецификация
Documentaţia Standard în format word
20.11.23 14:38
Anunț de participare transport de date 2024 CNAS.semnat
Техническая спецификация
Anunţ de Participare
20.11.23 14:38
Caiet de sarcini transport de date 2024 modificat.semnat
Техническая спецификация
Caiet de sarcini modificat
22.11.23 15:46
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Transport de date CNAS 2024 modificat.semnat
Техническая спецификация
Documentația Standard modificată
22.11.23 15:46
Anunț de participare transport de date 2024 CNAS modificat.semnat
Техническая спецификация
Anunț de participare modificat
22.11.23 15:46
Anunț de participare transport de date 2024 CNAS modificat 27,11,2023.semnat
Техническая спецификация
Anunț de participare modificat 27.11.2023
27.11.23 13:05
Caiet de sarcini transport de date 2024 modificat 27,11,2023.semnat
Техническая спецификация
Caietul de sarcini modificat 27.11.2023
27.11.23 13:05
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Transport de date CNAS modif 27,11,2024.semnat
Техническая спецификация
Documentația Standard modificată 27.11.2024
27.11.23 13:05
Дата:
21 ноя 2023, 17:01
Название вопроса:
Clarificare
Вопрос:
Precizați motivul includerii serviciilor Internet fix: prin fibră optică pentru canalul de baza si prin tehnologia xDSL pentru canalul de rezerva și Internet mobil într-un singur lot, dat fiind faptul că sunt servicii diferite prestate prin rețele de telecomunicații distincte (CPV 72400000-4 pentru Internet fix și CPV 64212000-5 pentru telefonie mobilă) și în conformitate cu LP131/2015 (cap. VI art. 39 alin 2 și 3) sunt vizate pentru divizare pe loturi distincte.
Ответ (22 ноя 2023, 14:40):
Conform pct.1.3. din Anexa 1 „Condiţii tehnice de prestare a serviciilor” a Anunțului de participare: Operatorul economic va asigura prestarea serviciilor transport date conexiune de rezervă (back-up) pentru 7 puncte prin intermediul tehnologiei de conexiune fixă, şi anume: ADSL. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea serviciilor nemijlocit autorităţii contractante (ultima milă), cât şi la reţeaua de distribuţie a operatorului. Operatorul economic va asigura redundanța conexiunii între canalele de bază prin fibră optică și rezervă prin ADSL. Canalele de conexiune de rezervă care utilizează tehnologia xDSL sunt necesare în cele mai critice oficiile ale CNAS în calitate de conexiune de rezervă, respectiv vor fi implicate doar în cazurile de excepție (căderea liniei de bază și asigurarea neîntreruptă a funcționalității). Echilibrarea între canale este efectuată de operatorul economic furnizorul de comunicații de bază prin intermediul tehnologiei de conexiune fixă Fibră Optică, care și oferă utilajul de comutare. Astfel, implicarea altui operator terț în procesul de asigurare a transmiterii datelor generează riscul de perturbare a conexiunilor
Дата:
22 ноя 2023, 11:25
Название вопроса:
Întrebare
Вопрос:
În pct. 1, subpunctul 1.8 a caietului de sarcini este menționat termenul de conectare din ,,momentul aprobării contractului”. Rog să detaliați formularea dată în sensul obligativității și/sau responsabilității părților semnatare a contractului de achiziții publice deoarece formularea utilizată are un sens ambiguu și nu este relevantă în sensul obligativității ambelor părți.
Ответ (22 ноя 2023, 15:34):
Este o eroare tehnică care a fost corectată în Documentația de procedura publică și are următorul conținut: Prestatorul va asigura trasarea liniilor de conectare (fibra optică și canal XDSL) și pregătirea utilajului pentru toate puncte de conectarea în termen de până la 5 zile înainte de termenul limita de începere a prestării serviciilor(01.01.2024)
Дата:
22 ноя 2023, 11:27
Название вопроса:
Clarificare
Вопрос:
De ce serviciile de televiziune sînt indicate într-un lot cu transport date dat fiind faptul că sunt servicii distincte?
Ответ (22 ноя 2023, 15:07):
Serviciile de televiziune pentru un post de conexiune nu este reflectat ca lot separat de achiziții, dar reprezintă o condiție de oferire de către operatorul cîștigător a unui serviciului cu titlul gratuit.
Дата:
23 ноя 2023, 09:30
Название вопроса:
back-up
Вопрос:
În anunțul de participare și caietul de sarcini sînt formulate condițiile tehnice de prestare în cumul (într-un singur lot) de un singur operator economic a serviciilor de Internet pentru conexiunile de bază (Internet prin fibră optică), precum și a conexiunilor de back-up (Internet prin ADSL și Internet mobil 3G/4G). La elaborarea condiției date, cum autoritatea contractantă a examinat următoarele: 1. Câți operatori ISP în Republica Moldova pot asigura serviciile solicitate spre prestare în cumul și dispun de infrastructura solicitată și dacă este asigurată transparența concursului și condiții de nefavorizare a unui operator concret? 2. Cum este asigurată redundanța serviciilor Internet la locațiile unde se solicită prestarea acestora prin fibră optică și back-up prin ADSL în sensul că autoritatea contractantă se asigură că serviciile menționate nu sunt conectate din același punct de distribuție comun al operatorului (inel, shelter, centrală) astfel încât un eventual incident în punctul de distribuție a operatorului nu periclitează funcționalitatea redundanței și a însăși ideii de organizare a back-ului prin tehnologia ADSL? 3. Cum va fi gestionată practic funcționarea back-ului prin tehnologii mobile (3G/4G) prin asigurarea de către operator a 2 conexiuni mobile în raport cu 44 de puncte de conectare prin fibră optică în sensul termenului de asigurare/livrare a conexiunii mobile la locația cu un incident tehnic și dacă a fost examinată eficiența unei astfel de soluții în raport cu termenul de reacție (livrare) a conexiunii mobile?
Дата:
23 ноя 2023, 09:40
Название вопроса:
Clarificari servicii televiziune
Вопрос:
Specificați cadrul legal în baza căruia autoritatea contractantă impune operatorilor prestarea de servicii (de televiziune) cu titlu gratuit? În condițiile în care achiziția de servicii are alocată un buget prestabilit, formularea unor cerințe suplimentare de prestare de servicii cu titlu ,,gratuit" anulează ideea de concurs și creează premize de cerințe artificiale prin includerea într-un lot de servicii complet distincte.
Ответ (27 ноя 2023, 13:08):
Grupul de lucru al CNAS a exclus serviciul de televiziune IPTV din cadrul procedurii în cauză. Documentația de atragere a ofertelor modificată a fost plasată în SIA RSAP.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".