1
Период разъяснений
с 11.11.2023 19:32
по 21.11.2023 20:02
2
Подача предложений
с 21.11.2023 20:02
по 01.12.2023 20:02
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 15 247 380 MDL
Период уточнений: 11 ноя 2023, 19:32 - 21 ноя 2023, 20:02
Подача предложений: 21 ноя 2023, 20:02 - 1 дек 2023, 20:02

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Reconstrucția imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Dovator, 86
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Alexandru Spinu
Контактный номер
069348433
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
11 ноя 2023, 19:32
Дата последних изменений
19 ноя 2023, 20:02
Achizitii.md ID
21116452
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
model contract.docx
Проект договора
Model contract
11.11.23 19:32
duae_ro_0.doc
Документация к предложению
DUAE
11.11.23 19:32
ds_lucrari (1).docx
Документация к предложению
Documentația standard nr.69 din 07.05 2021
11.11.23 19:32
anunt de participare-5 b.pdf anunt de participare-5 b.pdf
Документация к предложению
Anunț de participarea
14.11.23 18:55
7-1-1.docx
Документация к предложению
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-3.docx
Документация к предложению
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-1.docx
Документация к предложению
Deviz de cheltuieli -Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-6.docx
Документация к предложению
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
2-1-2.docx
Документация к предложению
Deviz de cheltuieli-Formular Nr.1
19.11.23 20:02
Дата:
13 ноя 2023, 09:03
Название вопроса:
anunt de participare
Вопрос:
Va rugam sa ajustati termenii pentru propunerea ofertelor conform legii :" LP lucrări: (<90 mln – 20 zile, >90 mln – 35 zile).
Ответ (14 ноя 2023, 09:58):
Conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul achizițiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. În același timp, alineatul (6) al aceluiași articol, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentație de atribuire si permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct şi nerestricționat al operatorilor economici la documentație, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 ноя 2023, 09:22
Название вопроса:
CS
Вопрос:
Intelegem ca, daca obiectivul dat este in cadrul ZEL, atunci este eliberat de TVA (accentuati Va rog)
Ответ (14 ноя 2023, 10:18):
Nu este regim vamal, respectiv, se aplică cota TVA. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 ноя 2023, 09:44
Название вопроса:
desfasurata
Вопрос:
Stimata administratie, as ruga, dupa posibilitate, sa atasati forma desfasurata, pentru o claritate mai buna
Ответ (14 ноя 2023, 10:29):
În sistemul electronic a fost atațată documenția de atribuire detaliată: anuntul de participare, model de contract, inclusiv lista lucrărilor și cantitaea acestora ce umează a fi executată. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 ноя 2023, 09:48
Название вопроса:
program
Вопрос:
se accepta formularele in WinDoc Deviz?
Ответ (16 ноя 2023, 13:30):
Se acceptă formularele standarde, semnate electronic, ce va cuprinde oferta detaliată a operatorului economic.
Дата:
14 ноя 2023, 10:42
Название вопроса:
CS
Вопрос:
In deviz 2-1-1 la poz 89 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana profilata "Planter GEO" volumul este 144.85m2, iar la celellalte este 244,8500m2, nu este o eroare tehnica?
Ответ (14 ноя 2023, 11:17):
Nu este o eroare tehnică, conform normelor volumul de lucări sunt corect indicate.
Дата:
14 ноя 2023, 16:46
Название вопроса:
anunt de participare
Вопрос:
Răspuns (14 nov 2023, 09:58): Conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul achizițiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 4, este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. În același timp, alineatul (6) al aceluiași articol, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentație de atribuire si permite, începând cu data publicării anunțului de participare, accesul direct şi nerestricționat al operatorilor economici la documentație, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) Mulțumim pentru clarificare. Are dreptul in cazul cind licitatia este publicata repetat.""" Legislația nu prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor în cazul procedurii repetate. În același timp, art. 47 al Legii 131/15 prevede reducerea termenului de depunere a ofertelor la licitația deschisă, în cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor. În acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce termenul menționat cu 5 zile.
Ответ (16 ноя 2023, 13:24):
Articolul art. 47 (6) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, nu reglementează în cazul procedurilor de achiziții publice publicate inițial sau repetat, și anume reducerea cu 5 zile poate fi aplicată în cazul în care anunțul de participare conține precizări privind adresa de internet la care documentația de atribuire este disponibilă, iar autoritatea contractantă acceptă depunerea electronică a ofertelor, acțiuni întreprinse de grupului de lucru. Însă ,având în vedere complexitatea procedurii de achiziție publică și volumul lucrărilor, a caietului de sarcini și clarificările depuse, termenul limită de depunere a ofertelor a fost extins cu 5 zile.Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
14 ноя 2023, 21:51
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
deviz 2-1-1, indicati va rog dimensiunile glasvandurilor, usilor si obloanelor
Ответ (15 ноя 2023, 19:44):
În devizul 2-1-2, au fost indicate dimensiunile glasvandurilor, ușilor si obloanelor. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
15 ноя 2023, 10:54
Название вопроса:
Pct. 11 Certificat de școlarizare
Вопрос:
Stimate AC, în RM nu există domeniu de școlarizare pentru ,,Pardoseli epoxidice, Sistem Fuxrad ,, FX 50,, .... Solicităm excluderea criteriului de calificare pentru acest punct deaorece reprezintă un abuz de serviciu al AC în interes materiale sau în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane pe care doriți al favoriza ca cățtigăîtor al licitației.... Vă reamintim că în RM există diriginte de santier(școlarizat și atestat în domeniul construcției) care poartă răspundere pentru lucrările speciale în construcții.
Ответ (16 ноя 2023, 13:24):
Întru îndeplinirea cerinței ,,prezentarea certificatului de școlarizare” pentru pardoseli epoxidice, se acceptă document ce confirmă competențele ( școlarizarea/instruirea) personalului privind aplicarea vopselei epoxidice. Fiind prezentată o declarație de la operatorul economic cu privire la executarea lucrărilor similare (cu prezentarea documentelor confirmative ) sau prezentare unui certificat eliberat de către producător/reprezentant privind instruirea personalului. Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
15 ноя 2023, 14:35
Название вопроса:
CS
Вопрос:
In devizul 2-1-3 poz. 12 si 15 sin cu volumul (0) nu este o eroare?
Ответ (15 ноя 2023, 16:46):
Nu este o eroare, volumul de lucrări este pe 0 (zero). Mulțumim pentru clarificare.
Дата:
15 ноя 2023, 15:45
Название вопроса:
cs
Вопрос:
buna ziua pozitia 8, In devizul 2-1-3 ce anume se exclude?
Ответ (16 ноя 2023, 13:27):
În devizul atațat în sistemul electronic, este menționat că materialele se exclud, fiind stipulate ca utilaj în pct. 1 și 2.
Дата:
17 ноя 2023, 09:47
Название вопроса:
lista de cantitati
Вопрос:
am in vedere lista de cantitati desfasurat, daca e posibil?
Ответ (19 ноя 2023, 20:03):
Au fost atașate formularele cu lista cantităților desfășutate.
Дата:
18 ноя 2023, 20:23
Название вопроса:
caiet de sarcini 2-1-1
Вопрос:
pozitia nr 24, va rog sa reveniti cu detalii ce tine de aceasta pozitie, ce materiale se exclud si ce materiale se inlocuiesc
Ответ (19 ноя 2023, 20:06):
Au fost atașate formularele cu lista cantităților desfășurate.
Дата:
19 ноя 2023, 11:05
Название вопроса:
deviz 2-1-1
Вопрос:
pozitia 160-165, tevile trebuie a fi introduse in pozitie ca material?
Ответ (19 ноя 2023, 20:05):
În Formularul de deviz 2-1-1, nu sunt pozițiile 160-165.
Дата:
21 ноя 2023, 18:08
Название вопроса:
deviz 2-1-2
Вопрос:
pozitia 146 Комплект подвески для cветильников cu cantitate 0 este o greseala? si pozitiile 160-165 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru de 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофрированная ПВХ с зондом? inclusiv costul tevii, trebuie de adaugat ca resursa aceasta pozitie de teava cu norma 1?
Ответ (21 ноя 2023, 19:15):
La poziția nr. 146 din devizul 2-1-2 nu este o eroare, volumul de lucrări este pe 0 (zero). Pentru pozițiile nr. 160-165 ofertele urmează a fi depuse conform cerințelor indicate în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".