1
Период разъяснений
с 18.09.2023 16:04
по 02.10.2023 12:00
2
Подача предложений
с 02.10.2023 12:00
по 13.10.2023 12:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 600 000 MDL
Период уточнений: 18 сен 2023, 16:04 - 2 окт 2023, 12:00
Подача предложений: 2 окт 2023, 12:00 - 13 окт 2023, 12:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de mentenanță și suport a Sistemului Informațional Automatizat “Asistența Medicală Primară” (SIA AMP)
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Vlaicu Pîrcălab,46
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Gonța Vladimir
Контактный номер
+37322780263
Эл. адрес
Факс
+37322780263
Данные о закупке
Дата создания
18 сен 2023, 15:55
Дата последних изменений
29 сен 2023, 15:45
Achizitii.md ID
21092803
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Документация к предложению
Doc. standard semnat
18.09.23 16:04
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023
Документация к предложению
Doc. standard word
18.09.23 16:04
DUAE SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Документация к предложению
DUAE semnat
18.09.23 16:04
anunt_de_participare SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Документация к предложению
Anunț de participare semnat
18.09.23 16:04
Caiet de sarcini_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023.signed
Документация к предложению
Caiet de sarcini semnat
18.09.23 16:04
DUAE SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023
Документация к предложению
DUAE word
18.09.23 16:04
anunt_de_participare SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Документация к предложению
Anunt de participare semnat după modificare
29.09.23 15:45
Doc.standard SIAAMP_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Документация к предложению
Doc standard semnata dupa modificare
29.09.23 15:45
Caiet de sarcini_2 luni_Mentenanta_licitatie_2023 modificat dupa clarificari.signed
Документация к предложению
Caiet de sarcini semnat după modificare
29.09.23 15:45
Дата:
28 сен 2023, 10:37
Название вопроса:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Вопрос:
In caietul de sarcini la pag. 5 se mentioneaza: „Asumarea serviciilor implică și acordarea garanției asupra serviciilor prestate nemijlocit de către Prestator pentru o perioadă de 6 luni de la data încetării contractului.”. Totodata, la pagina 21 din caietul de sarcini la capitolul „3. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor” si in anuntul de participare, la „Criteriile de calificare și de selecție” se solicita la paragraful nr. 4 urmatoarele: „Declarație de garanție”: „Autoritatea Contractantă solicită o garanție a aplicației acordată de către ofertanți pentru o perioada de 12 luni de la încetarea contractului. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului. Pe perioada desfășurării contractului, codul sursă al aplicației va fi supus modificărilor efectuate de către specialiștii prestatorului. Orice modificare în codul sursă are ca efect o nouă versiune a aplicației care este supusă garanției contractuale a ofertantului în baza cerințelor minime și obligatorii ale Caietului de Sarcini.”, indeplinirea acestei cerinte fiind obligatorie. Avand in vedere aspectele prezentate in randurile de mai sus, va rugam sa clarificati care este perioada de garantie solicitata.
Ответ (29 сен 2023, 13:42):
Vor fi efectuate modificarile necesare.
Дата:
28 сен 2023, 10:38
Название вопроса:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Вопрос:
Avand in vedere garantia mentionata in documentatia de atribuire (a se vedea solicitarea de clarificari din randurile de mai sus), va rugam sa justificati solicitarea acesteia in conditiile in care obiectul prezentei proceduri este „Servicii de mentenanță și suport a Sistemului Informațional Automatizat “Asistența Medicală Primară” (SIA AMP)” pentru o perioada de 2 luni. Va rugam sa ne comunicati justificarea perioadei solicitate pentru garantie, in conditiile in care se incheie un contract doar pentru 2 luni. De asemenea, va rugam sa ne explicati necesitatea oferirii garantiei, luand in considerare faptul ca obiectul prezentei proceduri nu este furnizarea unui produs, obiectul procedurii fiind prestarea de servicii de mentenanta la un sistem informatic, servicii care sunt receptionate de catre Autoritatea Contractanta la sfarsitul fiecarei luni, prin receptionarea acestora fiind confirmata conformitatea acestora cu cerintele caietului de sarcini.
Ответ (29 сен 2023, 13:40):
Serviciile acordate pot include și soluții ce duc la modificarea produsului existent. Prin furnizarea unei garanții, furnizorul asigură funcționarea produsului modificat (prin corecții sau adaptare).
Дата:
28 сен 2023, 10:39
Название вопроса:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Вопрос:
Avand in vedere faptul ca serviciile sunt receptionate de catre Autoritatea Contractanta, existand si o procedura de testare repetata a serviciilor de mentenanta adaptiva si de corectie de catre Beneficiar, atat inainte de a fi implementate in mediul de productie, cat si dupa implementarea modificarilor pe mediul de productie, luand in considerare cerintele din caietul de sarcini: „Lucrările de mentenanță adaptivă și de corecție se vor comunica de către Beneficiar prin cereri de modificare, se vor recepționa și se vor confirma de către Ofertant într-un termen de cel mult o zi, ținând cont de timpul de intervenție prevăzut, iar soluția se va prezenta Beneficiarului împreună cu rezultatele testării și se va implementa pe mediul de producție în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării. După implementare modificărilor pe mediul de producție, vor fi testate repetat de către Ofertant și Beneficiar. Neconformitățile identificate după testarea repetată vor fi înlăturate de Ofertant în termen suplimentar stabilit de comun cu Beneficiarul, însă nu mai mult de 5 zile lucrătoare suplimentare (cu excepția incidentelor produse în urma modificărilor care vor fi soluționate conform nivelului de prioritate).”, va rugam sa eliminati cerinta de prezentare a garantiei, iar in caz contrar sa justificati care mai este scopul operatiunilor de testare inainte de implementarea modificarilor in mediul de productie, cat si a testarii repetate de catre Ofertant si Beneficiar, in conditiile in care neconformitatile identificate dupa testarea repetata vor fi inlaturate in cel mult 5 zile lucratoare, cu exceptia incidentelor produse in urma modificarilor care vor fi solutionate conform nivelului de prioritate?
Ответ (29 сен 2023, 13:41):
Rezultatele testării pe mediul de test si mediul de producție pot fi diferite. În cazul cînd apar diferențe în rezultatele testării, acestea urmează a fi eliminate corespunzător. Testarea pe mediul de producție se referă la compatibilitatea modificărilor implementate și, conform caietului de sarcini, prevede un termen de decizie privind înlăturarea unor situații produse (ce nu au putut fi identificate pe mediul de test). Reieșind din condițiile și locația mediului de test și mediului de producție, rezultatele testării pot varia în dependență de resursele alocate, nivelul sporit de activitate a utilizatorilor, dependențe specifice mediului de producție, situații de incompatibilitate ce nu au putut fi prevăzute în condițiile de elaborare și testare pe mediul de test. În astfel de cazuri, pentru asigurarea calității și asigurarea continuității și fiabilității sistemului, reieșind din complexitatea tehnologică, impactul asupra activităților din domeniul sistemului medical la nivel național, numărul mare de utilizatori și participanți la schimbul de date, este stabilită termenul în care orice modificare implementată poate fi retrasă și corectată, iar apoi implementată repetat după întreprinderea acțiunilor necesare. În concluzii, testarea repetată pe mediul de producție este o parte a procesului de implementare a modificărilor și presupune acțiuni de “roll-back” necesară pentru minimizarea impactului negativ asupra utilizatorilor.
Дата:
28 сен 2023, 10:40
Название вопроса:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Вопрос:
In Caietul de Sarcini, la pag. 15 se precizeaza: „menținerea procedurilor de backup, recuperarea acestora în caz de necesitate și testarea lunară a copiilor de rezervă”. Conform cerintelor interne de securitate cibernetica, serviciile de backup sunt asigurate de personalul intern al Beneficiarului. Furnizorul nu are drept asupra backup-ului. Tipul de serviciu solicitat nu poate fi indeplinit de catre Furnizor. Va rugam clarificati.
Ответ (29 сен 2023, 13:41):
Testarea regulată a procedurilor de back-up este esențială atunci cînd un sistem este în etapa de mentenanță-parte a ciclului de viață a sistemului. Furnizorul asigura formarea regulată a back-up-ului. Vor fi efectuate modificări necesare.
Дата:
28 сен 2023, 10:40
Название вопроса:
Clarificari referitor la specificatii tehnice
Вопрос:
In Caietul de Sarcini, la pag. 15 se precizeaza: „generare și instalarea certificatelor de securitate (ex. SSL);” Certificatele SSL sunt proprietatea exclusiva a Beneficiarului. Furnizorul nu are drept de generare pentru certificatele SSL. Tipul de serviciu solicitat nu poate fi indeplinit de catre Furnizor. Va rugam clarificati.
Ответ (29 сен 2023, 13:42):
Certificatele SSl sunt proprietatea Beneficiarului, sunt achiziționate de beneficiar și sunt oferite Furnizorului de către Beneficiar. Acestea se instalează de către Furnizor.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".