Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 12 500 MDL
Период уточнений: 14 сен 2023, 11:17 - 15 сен 2023, 12:00
Подача предложений: 15 сен 2023, 12:00 - 19 сен 2023, 12:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Trofee din sticlă
Информация об отмене
Причина отмены
Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Trofeelor din sticlă, Cod 39298700-4, conform necesităților AGEPI pentru anul 2023.
Până la termenul limită – data 19.09.2023, ora 12:00 au depus oferte 2 operatori economici:
- „REXART” SRL cu propunerea financiară 10400,00 lei fără TVA;
- „TRIUMF-MOTIV” SRL cu propunerea financiară 11100,00 lei fără TVA.
Urmare examinării și evaluării ofertelor prezentate, s-au constatat următoarele:
1) Oferta prezentată de „REXART” SRL se încadrează în valoarea estimată a achiziției (12500,00 de lei fără TVA), însă la examinarea mostrelor prezentate s-a constatat că acestea nu corespund specificațiilor tehnice solicitate.
În temeiul pct. 51 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022, AGEPI respinge oferta din motiv că aceasta nu corespunde cerințelor solicitate (mostrele prezentate nu corespund specificațiile tehnice solicitate):
Pentru poziția 1 a bunurilor - s-a solicitat conform anunțului de participare Trofeu din sticlă, înălțimea 23-25 cm, în cutie; s-a prezentat mostra cu înălțimea de 22 cm;
S-a solicitat Trofeu din sticlă transparentă; s-a prezentat mostra cu o suprafață a trofeului vopsită în culoare albă.
Pentru poziția 2 a bunurilor - s-a solicitat conform Anunțului de participare Trofeu din sticlă, înălțimea 20-23 cm, în cutie; s-a prezentat mostra cu înălțimea de 19 cm.
S-a solicitat Trofeu din sticlă transparentă; s-a prezentat mostra cu o suprafață a trofeului vopsită în culoare albă.
2) Oferta prezentată de „TRIUMF-MOTIV” SRL se încadrează în valoarea estimată a achiziției (12500,00 de lei fără TVA), însă nu corespunde cerințelor de calificare, pe motiv că nu au fost prezentate mostre urmare solicitării, având în vedere că în anunțul de participare prezentarea mostrelor a fost inclusă ca cerință la pct. 13 subpct. 7.
În temeiul pct. 51 subpct. 1) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022, AGEPI respinge oferta din motiv că aceasta nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție indicate în anunțul de participare pct. 13 subpct. 7 (operatorul economic nu s-a conformat solicitării autorității contractante de prezentare a mostrelor). Mostrele nu au fost prezentate.
Astfel, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI a decis anularea procedurii de achiziție publică de valoare mică privind achiziționarea Trofeelor din sticlă, în temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire).
Дата отмены
16 окт 2023, 15:29
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Vadim Ursu
Контактный номер
022188642
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
14 сен 2023, 11:17
Дата последних изменений
16 окт 2023, 15:30
Achizitii.md ID
21092308
CPV
39290000-1 - Diverse accesorii de mobilier
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Trofee din sticlă
Бюджет: 12500.0 MDL
Отменена
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".