1
Период разъяснений
с 08.09.2023 10:23
по 22.09.2023 10:00
2
Подача предложений
с 22.09.2023 10:00
по 27.09.2023 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 2 050 000,47 MDL
Период уточнений: 8 сен 2023, 10:23 - 22 сен 2023, 10:00
Подача предложений: 22 сен 2023, 10:00 - 27 сен 2023, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Implementarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Columna, 118/1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Anastasia Sivolobcic
Контактный номер
+373 22 24-46-68
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
8 сен 2023, 10:23
Дата последних изменений
8 сен 2023, 13:12
Achizitii.md ID
21091496
CPV
34520000-8 - Ambarcaţiuni
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Bărci gonflabile
Бюджет: 211666.67 MDL
Активный
Bărci din fibră de sticlă
Бюджет: 1838333.8 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
Anunt de participare -barci.pdf Anunt de participare -barci.pdf
Документация к предложению
Documentele la ofertă -semnat de autoritatea contractantă
8.09.23 10:23
Specificații barci.pdf Specificații barci.pdf
Техническая спецификация
Documentele la ofertă -semnat de autoritatea contractantă
8.09.23 10:23
Document standard barci.docx
Документация к предложению
Pentru completarea de către operatori economici
8.09.23 10:23
Declaratie_ro.doc
Документация к предложению
Pentru completarea de către operator economic câștigător
8.09.23 10:23
DUAE barci.doc
Документация к предложению
Pentru completarea de către operatori economici
8.09.23 10:23
Дата:
8 сен 2023, 13:12
Название вопроса:
Prezentarea mostrelor
Вопрос:
Va rugam sa excludeți cerinta de prezentare a mostrei timp de 2 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor la poziția Barca din fibră de sticlă. Deoarece in Republica Moldova nu este fabrica de fabricare a barcilor din fibră de sticlă și timp de 2 zile să prezinți o barcă de 4 metri cu motor este imposibli, doar dacă nu favorizați deja un agent economic care are o mostră pe teritoriul Republicii Moldova. Noi intelegem cetintele Autorității contractante dar asemnea solicitări sunt exagerate din momentul ce ele nu se fabrică in Moldova. In caz contrar conform Legii vom contesta Documentația standard. Cu respect !!!
Ответ (8 сен 2023, 14:01):
Buna ziua. Solicitarea dvs. se respinge deoarece, Grupul de lucru pentru achiziții a decis, ca în ziua examinării și evaluării ofertelor, să examineze și mostrele prezentate de ofertanțil.
Дата:
14 сен 2023, 13:15
Название вопроса:
suma estimativa lot1
Вопрос:
просим увеличить бюджет на закупку лот 1. Bărci gonflabile, до минимум 600 000 лей без ндс, так как по текущему бюджету не проходит даже самая дешевая модель.
Ответ (14 сен 2023, 16:39):
Buna ziua. Cu regret valoarea estimată al lotului nr. 1 nu poate fi modificată, iar prețul indicat pentru o unitate de bun este estimativ, respectiv, plasați oferta dvs. iar grupul de lucru va decide în consecință.
Дата:
18 сен 2023, 11:06
Название вопроса:
Solicitarea mostrei
Вопрос:
Prin prisma prevederilor art.22 al Legii nr.131/2015, rog să ne argumentați că, la solicitarea mostrei pentru Bărci, ați ținut cont de: specificul și complexitatea bunului; că informațiile relevante ar putea fi disponibile în bazele de date ale terților; că necesitatea prezentării este justificată; că potențialele descrieri și/sau fotografii nu sunt suficiente pentru Dumneavoastră, și eventual, cum vede Grupul de lucru gestionarea cheltuielii pentru mostre (care este una semnificativă) de către operatorul economic necâștigător?
Ответ (18 сен 2023, 13:04):
Buna ziua. Prezentarea mostrei este obligatorie pentru constatarea corespunderii bunului în raport cu specificațiile tehnice solicitate.
Дата:
18 сен 2023, 11:08
Название вопроса:
Relevanța mostrei
Вопрос:
Rog să argumentați că, Autoritatea Contractantă (Gruppul de lucru) a ținut cont de prevederile alin. (2), (3) și (4) ale art.36 atunci când a solicitat ca și parte componentă a ofertei, prezentarea și a unei mostre de Bărci? Credeți realizabilă sarcina de a examina specificațiile, de a solicita execuția mostrelor, de a fabrica mostra, de a o transporta și respectiv de a o prezenta Autorității contractante, în doar 20 de zile?
Ответ (18 сен 2023, 13:09):
Buna ziua. Autoritatea contractantă a luat în considerare complexitatea achizițiilor preconizate și timpul obișnuit pentru transmiterea mostrelor, care urmează a fi prezentate până la termenul limită de deschidere a ofertelor
Дата:
18 сен 2023, 11:08
Название вопроса:
Garanția pentru ofertă
Вопрос:
La linia 3 din tabelul de la pct.16 din Anunț se indică, că Garanția pentru ofertă se va prezenta ca și garanție bancară, conform Anexei 9 din Documentația standard, iar la pct.39 din Anunț, se indică garanția pentru ofertă prin transfer. Care din variante a Garanției pentru ofertă este acceptabilă pentru prezenta licitație?
Ответ (18 сен 2023, 13:09):
Buna ziua. Se acceptă una din variantele: Garanția bancară în cuantumul de 1% din valoarea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform datelor bancare indicate la pct. 39 din Anunțul de participare.
Дата:
18 сен 2023, 11:09
Название вопроса:
Termenul de depunere a mostrei
Вопрос:
În Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice, pentru ambele Loturi, se indică ”...v-or prezenta mostrele în decurs de 2 zile, de la termenul limită de descidere a ofertelor”, altfel spus ”peste 2 zile de la deschiderea ofertelor”. În Documentația standard se indică ”..2 zile, până la termenul limită de descidere a ofertelor”. Cele două cerințe contravin una alteia, presupunând cerințe fluctuante. Rog să clarificați varianta corectă și să operați modificări/completări în documentele procedurii.
Ответ (18 сен 2023, 13:12):
Anunțul de participare prevede că, Ofertanții v-or prezenta mostrele în decurs de 2 zile, până la termenul limită de deschidere a ofertelor.
Дата:
18 сен 2023, 11:10
Название вопроса:
Specificații tehnice
Вопрос:
Prin prisma specificațiilor din ”Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice”, Lot 1, rog să dați detalii cu privire la ”Banchete cu speteze gonflabile”. Bancheta să fie un tot întreg cu speteaza și respectiv să fie gonflabilă? Bancheta să fie rigidă (placă din lemn presat) și să aibă în spate o spetează gonflabilă?
Ответ (18 сен 2023, 13:14):
Buna ziua. Banchetele și spetezele să fie gonflabile.
Дата:
18 сен 2023, 11:10
Название вопроса:
Specificații tehnice
Вопрос:
Prin prisma specificațiilor din ”Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice”, Lot 1, rog să dați detalii cu privire la ”Tipul podelei – podea gonflabilă cu despărțitori”. Ce înseamnă despărțitori? Despărțitori de care: longitudinali, transversali, interiori sau exteriori, rigizi sau flexibili?
Ответ (18 сен 2023, 13:16):
Buna ziua. podeaua va fi gonflabilă cu despărțitori longitudinali flexibili.
Дата:
18 сен 2023, 11:11
Название вопроса:
Specificații tehnice
Вопрос:
Prin prisma specificațiilor din ”Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice”, Lot 1 și Lot 2, rog să dați detalii cu privire la ”Culoarea verde/sur/kaki, albastru”, respectiv ”...alb/verde/albastru, sur”. Care parte a bărcii și ce culoare ar trebui să aibă? Sau sugerați că barca în întregime poate avea o singură culoare, oricare din cele menționate?
Ответ (18 сен 2023, 13:23):
Buna ziua. Culoarea de bază a bărcilor trebuie să corespundă la una din culorile menționate în anunțul de participare.
Дата:
18 сен 2023, 11:11
Название вопроса:
Specificații tehnice
Вопрос:
Prin prisma specificațiilor din ”Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice”, Lot 2, rog să dați detalii cu privire la ”Trusa cu unelte”. Care este conținutul dorit al trusei, sau această opțiune rămâne la discreția oferanților?
Ответ (18 сен 2023, 13:25):
Buna ziua. Conținutul trusei cu unelte va fi cel de la producător.
Дата:
18 сен 2023, 11:12
Название вопроса:
Capacitatea economică
Вопрос:
La alin 1) , pct.30 din Documentația standard ați indcat că ”cifra de afaceri trebuie să fie egală sau mai mare decât suma stabilită în pct.16 din Anexa 2”, când de fapt la acest punct din Anunț, sunt trecute documentele necesare de prezentat în cadrul procedurii. Rog să specificați referința corectă.
Ответ (18 сен 2023, 13:27):
Buna ziua. Concretizăm că cifra de afaceri trebuie să fie egală sau mai mare decât suma stabilită în pct.8 din Anexa 2, respectiv suma estimativă pentru ambele loturi constituie 2 050 000,47 lei fără TVA
Дата:
18 сен 2023, 11:13
Название вопроса:
Confirmarea eligibilității
Вопрос:
La pct.33, 36 din Documentația standard se prevede că, ofertantul ar urma să confirme respectarea anumitor criterii (experiență, mediu etc.), prin prezentarea de documente, dar în pct.16 din Anunț (lista documentelor obligatorii), nu se cer careva documente în acest sens. La pregătirea ofertei, ne vom conduce de lista documentelor obligatorii specificată în Anunț, sau trebuie prezentate obligatoriu și documentele nespecificate în Anunț, dar descrise în Documentația standard?
Ответ (18 сен 2023, 13:27):
Buna ziua. Documentația obligatorie la prezentarea ofertei sunt cele indicate în anunțul de participare.
Дата:
18 сен 2023, 11:14
Название вопроса:
Relevanța punctelor din DS
Вопрос:
Sunt relevante pentru procedura în cauză prevederile punctelor 44, 45 și 46 din Documentația standard?
Ответ (18 сен 2023, 13:28):
Buna ziua. La procedura în cauză prevederile menționate, nu sunt relevante.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".