+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 14.03.2023 15:12
по 18.03.2023 15:50
2
Подача предложений
с 18.03.2023 15:50
по 23.03.2023 15:50
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 339 205 MDL
Период уточнений: 14 мар 2023, 15:12 - 18 мар 2023, 15:50
Подача предложений: 18 мар 2023, 15:50 - 23 мар 2023, 15:50

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de verificare și etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legală
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 168
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Alexandr Basistîi
Контактный номер
068455450
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
14 мар 2023, 15:12
Дата последних изменений
15 мар 2023, 14:30
Achizitii.md ID
21075775
CPV
71900000-7 - Servicii de laborator
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
formular_informație generală.doc
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
f-psi-23-01 angajament de integritate.docx
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
anexa nr. 1 la caietul de sarcini.pdf anexa nr. 1 la caietul de sarcini.pdf
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
formularul ofertei_serv verif, etalon metrologică.docx
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
anexa nr. 3 la caietul de sarcini.pdf anexa nr. 3 la caietul de sarcini.pdf
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
formular_declarație privind eligibilitatea.doc
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
anexa nr. 2 la caietul de sarcini.pdf anexa nr. 2 la caietul de sarcini.pdf
Документация к предложению
-
14.03.23 15:12
Дата:
15 мар 2023, 14:30
Название вопроса:
Cum sa depunem corect oferta
Вопрос:
În lotul nr. 2 al achizitiei date, sunt tipuri de contoare de energie termică ca: CF-50, Integral și Picocal, care in mod practic nu pot fi verificate metrologic, deorece contoarele au fost fabricate multi ani in urma și la ziua de azi, nu este nici un reprezentant al producatorului, care ar putea oferi/vinde, noua, laboratorului de verificari metrologic, softul/echipamentul, ce ar permite verificarea metrologica a integratorului din componenta contorului de energie termica, si anume, realizarea trecerii din regimul de lucru in regimul de verificare.
Ответ (15 мар 2023, 15:31):
Bună ziua! Având în vedere cele expuse de Dvs., Vă informăm că la etapa de pregătire a achiziției nu se cunoștea despre o astfel de problemă. Reieșind din faptul că Societatea Dvs. este în imposibilitate de a presta serviciile de verificare metrologică a contoarelor de energie termică CF-50, Integral și Picocal, Vă recomandăm înaintarea unei oferte fără aceste 3 poziții. Totodată, S.A. „CET-Nord” comunică că achiziția serviciilor nominalizate pentru pozițiile 6, 9, 10 din lotul nr. 2 se anulează. Astfel, operatorii economici vor prezenta o ofertă în conformitate cu formularele anexate (Specificații tehnice și Specificații de preț), iar în dreptul acestor 3 poziții vor pune semnul „-” sau sintagma „Anulat de către entitatea contractantă”. În același timp, entitatea contractantă nu va recurge la descalificarea operatorului economic, din motiv că oferta nu cuprinde toate pozițiile din lot.
Дата:
16 мар 2023, 15:45
Название вопроса:
Descrierea achiziției pe loturi
Вопрос:
Conform Anunțului de participare, pentru pozițiile ce nu poate fi realizată prestația serviciilor de verificare metrologică, va fi prestat serviciu de etalonare metrologică. Pe de altă parte, conform Caietului de sarcini, documentația de referință prezentată este Lista Oficială, care listează mijloacele de măsurare și măsurările supuse controlului metrologic legal, incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare. Astfel, descrierea achiziției pentru Loturile 1 și 3 include atât Servicii de verificare metrologică, cât și etalonare metrologică (pentru Lotul 1), Or natura și tipul serviciilor trebuie delimitate în acest sens, per lot, în dependență de tipul și domeniul mijloacelor de măsurare sau etalonare separat.
Ответ (17 мар 2023, 15:50):
Bună ziua! La lotul 3 sunt poziții pentru care se va presta servicii de verificare metrologică, dar și poziții pentru care se va presta servicii de etalonare metrologică. Dacă operatorii economici pot presta ambele tipuri de servicii pentru lotul 1 sau 3, nu intervine necesitatea delimitării lotului în două sau mai multe loturi.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".