+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 333 330 MDL
Период уточнений: 14 мар 2023, 14:21 - 19 мар 2023, 15:00
Подача предложений: 19 мар 2023, 15:00 - 22 мар 2023, 15:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Procedura de achiziție este realizată sub incidența actului normativ:
Hotărârea de Guvern Nr. 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.
Информация об отмене
Причина отмены
Prin prezenta, Î.S. „Poșta Moldovei” Vă comunică că, urmare a examinării ofertelor depuse în cadrul procedurii prin cererea ofertelor de preț Nr. ocds-b3wdp1-MD-1678796166611 din „14” martie 2023 privind achiziționarea serviciilor de arendă a unităților de transport, conducându-se de prevederile art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (2), alin. (3), lit. b) al Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 351 din 10.06.2020, grupul de lucru pentru achiziții a decis:

1. A respinge oferta operatorului economic S.R.L. „Ecar Concept” pentru Lotul 1 și Lotul 2, din motiv că nu s-a conformat cerințelor expuse în documentația de atribuire.
2. A anula procedura de achiziție prin cererea ofertelor de preț (Nr. ocds-b3wdp1-MD-1678796166611 din „14” martie 2023) privind achiziționarea serviciilor de arendă a unităților de transport.

* Conform prevederilor Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 351 din 10.06.2020,
- art. 108. „Rezultatele achizițiilor pot fi contestate la fondator în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțării lor”.
Дата отмены
7 апр 2023, 8:56
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt, nr. 134
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Posta Moldovei
Контактный номер
+37368138989
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
14 мар 2023, 14:21
Дата последних изменений
7 апр 2023, 8:57
Achizitii.md ID
21075765
CPV
60100000-9 - Servicii de transport rutier
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Отменена
Отменена
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
Закупка не состоялась
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".