+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 10.03.2023 15:55
по 17.03.2023 10:23
2
Подача предложений
с 17.03.2023 10:23
по 24.03.2023 10:23
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 750 000 MDL
Период уточнений: 10 мар 2023, 15:55 - 17 мар 2023, 10:23
Подача предложений: 17 мар 2023, 10:23 - 24 мар 2023, 10:23

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.2 cu înlocuirea semisecțiilor prefabricate a pachetului convectiv superior. Restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului.
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Sorin Moraru
Контактный номер
022-385-466
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
10 мар 2023, 15:55
Дата последних изменений
16 мар 2023, 10:23
Achizitii.md ID
21075581
CPV
45330000-9 - Lucrări de instalaţii de apă
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr.10 garanția de bună execuție.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 19 angajament privindsust. tehnica.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr.2 declaratie de eligibilitate.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 12 decl. privind experienta.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
cs- achiziția lucrărilor de schimbare a părții convective ptvm-100 2 ct vest (lbcm001).docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 7 cerere de participare.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
oferta f3.1.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anexa nr 17 inform. privind asocierea.docx
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
calculul la ord.190 cazan.doc
Документация к предложению
-
10.03.23 15:55
anunț de participare .docx
Документация к предложению
-
16.03.23 10:23
Дата:
15 мар 2023, 15:36
Название вопроса:
Pct. 8. ”Documente obligatorii la depunerea ofertelor” al caietului de sarcini
Вопрос:
Conform pct. 8.1. al CS, se solicită prezentarea specificației tehnice complete privind executarea lucrărilor. Vă rugăm să concretizați ce prezintă acea specificaței și dacă există un formular tipizat al acestei specificații (în caz afirmativ, vă rugăm să prezentați acel formular). Conform pct. 8.3. al CS, se solicită prezentarea declarației pe propria răspundere cu privire la efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentația de proiect și de deviz, conform termenilor stabiliți. Vă rugăm să prezentați formularul declarației solicitate de Dvs.
Ответ (16 мар 2023, 09:55):
Buna ziua. Specificația tehnică va reprezenta devizul de cheltueli care va include lucrările solicitate din caietul de sarcini.
Дата:
15 мар 2023, 15:48
Название вопроса:
Pct. 20 al Anunțului de participare
Вопрос:
Conform criteriilor de calificare și de selecție menționate la pct. 20 al Anunțului de participare se solicită prezentarea certificatului de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier. Vă rugăm să concretizați conform cărui/căror domeniu/domenii de activitate trebuie să fie atestat dirigintele de șantier încadrat la realizarea lucrărilor solicitate.
Ответ (16 мар 2023, 10:00):
Buna ziua. Se va prezenta certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier sau a personalului atestat în domeniul echipamentelor energetice.
Дата:
15 мар 2023, 16:10
Название вопроса:
Calculul acceptat de către Entitatea Contractantă
Вопрос:
Conform ordinului nr.190 din 31.12.2021 coeficientul cheltuielior de regie pentru lucrările de montare a utilajelor și instalațiilor electrotehnice etc. constituie 76%, iar pentru lucrările de construcție constituie 13,5%. Reieșind din anexa CS ”Extras din ordinului nr.190 din 31.12.2021 ”Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” coeficientul cheltuielilor de regie acceptat de entitatea contractantă, constituie 13,5%, deși volumul lucrărilor solicitate de etitatea contractantă cuprinde inclusiv și lucrări de demontare și montare a utilajului, la care trebuie aplicat coeficientul cheltuielilor de regie în cuantum de 76%. Astfel, Vă solicităm confirmarea sau infirmarea posibilității aplicării coeficientului cheltuielilor de regie în cuantum de 76%, la lucrările de montare și demontare a utilajului.
Ответ (16 мар 2023, 09:12):
Buna ziua, din motive tehnice cerintele solicitate din ordinul 190 din 31.12.2021 au fost incluse eronat in anuntul de participare, cerem scuze. La calcularea costului estimativ al lucr[rilor de revizie PTVM - 100 nr. 2 cu inlocuirea a 96 de semisecții prefabricate a pachetului convectiv superior la CT Vest solicităm să respectați cerintele din Ordinul 190 din 31.12.2021, inclusiv utilizarea cheltuielilor generale în valoare de 13.5% și 76.00% - la prețurile incasărilor corespunzătoare.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".