+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 19.01.2023 16:06
по 01.02.2023 08:09
2
Подача предложений
с 01.02.2023 08:09
по 05.02.2023 21:09
осталось 3 дня
3
Аукцион
06.02.2023 14:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 6 356 272,50 MDL
Период уточнений: 19 янв 2023, 16:06 - 1 фев 2023, 8:09
Подача предложений: 1 фев 2023, 8:09 - 5 фев 2023, 21:09

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW ,din s.Cîrnățeni r/l Căușeni include module solare fotovoltaice,care transformă radiațiile solare direct în energie electrică prin efectul fotovoltaic într-un proces silențios și curat ,care nu necesită părți mobile.Efectul parcului fotovoltaic este un efect semiconductor prin care radiațiile solare care cad pe celulele PV semiconductoare generează mișcarea electronilor..Produsul de ieșire dintr-o celulă fotovoltaică solară este curentul electric continuu.
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-4313, MOLDOVA, Căuşeni, s.Cîrnăţeni, str.Stefan cel Mare 1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Savca Oleg
Контактный номер
0-243-53-2-36
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
19 янв 2023, 16:06
Дата последних изменений
19 янв 2023, 19:14
Achizitii.md ID
21072012
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
proiect de executie.pdf proiect de executie.pdf
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
caiet de sarcini parc fotovoltaic.docx
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
anexa 2 anunț de participare repetat.docx
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
caiet de sarcini parc fotovoltaic.signed.pdf caiet de sarcini parc fotovoltaic.signed.pdf
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
ds_lucrari.docx
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
anexa 2 anunț de participare repetat.signed.pdf anexa 2 anunț de participare repetat.signed.pdf
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
duae_ro_0.doc
Документация к предложению
-
19.01.23 16:06
Дата:
19 янв 2023, 19:14
Название вопроса:
Panouri solare
Вопрос:
Se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare?
Ответ (23 янв 2023, 06:50):
Nu se permite,deoarece se va modifica toaă partea construcțiilor instalate cât și partea electrică
Дата:
19 янв 2023, 19:14
Название вопроса:
JKM 390M-72H-V
Вопрос:
Asa tip de panouri JKM 390M-72H-V demult nu se mai produc, si au o tehnologie învechita de producere.
Ответ (23 янв 2023, 06:53):
Proiectul este elaborat în anul 2022 aprilie în baza unui studiu.Este planificat de a instala panouri fotovoltaice de 390V
Дата:
19 янв 2023, 19:16
Название вопроса:
Constructii metalice pentru PV
Вопрос:
Se permite montarea constructiilor metalice zincate (galvanizate) sau analogice?
Ответ (23 янв 2023, 06:53):
Se permite cu condiția modificării proiectului
Дата:
20 янв 2023, 12:15
Название вопроса:
300kW
Вопрос:
buna ziua. rugam sa explicati. Sistemul e construit pe un principiu de contorizare neta, se va vinde in piata deschisa sau exita un statut de producator eligibil. IN dependenta de situatie, completati documentatia cu documentele lipsa va rugam
Ответ (23 янв 2023, 06:56):
După finalizarea construcției Parcului fotovoltaic vom opta pentru primirea statutului de Producător de energie electrică eligibil
Дата:
20 янв 2023, 17:08
Название вопроса:
Modificări caiet de sarcini
Вопрос:
Procedura anterioară de achiziție nr. 21062330 inițial prevedea module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline 450-72H + conectori de racord MC4”. În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta „Habsev Grup” SRL care a ofertat module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”. În rezultat ANSC a declarat oferta „Habsev Grup” SRL NECONFORMĂ motivul fiind necorespunderea ofertei cu caietul de sarcini pentru modulele fotovoltaice, iar Autoritatea contractantă a anulat respectiva procedură de achiziție. La procedura dată, în caietul de sarcini a fost modificat și deja prevede „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”, panouri similare celor ofertate de „Habsev Grup” SRL. Se constată favorizarea unui agent economic („Habsev Grup” SRL) ceea ce contravine prevederilor art. 7. lit.c) și h) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice referitor la „asigurarea concurenței şi combaterea practicilor anticoncurențiale” și „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici”. În acest sens, SOLICITĂM ajustarea Caietului de sarcini în conformitate cu prevederil art. 7. pct. (1) și (6) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în care se menționează că „Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, ...”, „Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite”. Indicarea panourilor de tip „450-72H” sau „390M-72H” nu respectă prevederile legale menționate mai sus, întru cât simbolul „450” și „390” se referă la puterea unui modul fotovoltaic, iar simbolul „72H” la numărul de celule fotovoltaice pe un panou și mărimile acestora. Întru cât, fiecare producător individualizează produsele sale, indicațiile „450-72H” și „390M-72H” fac trimitere la un anumit producător, încălcând astfel prevederile legale. Respectiv trebuie de descris parametrii funcționali, de performanță, de garanție și altele, astfel încât să se asigure concurența loială în cadrul proceduri date de achiziție. În caz contrar, vom acționa corectitudinea îndeplinirii caietului de sarcini către instanțele abilitate.
Ответ (23 янв 2023, 09:14):
.Nu duceți în eroare societatea ,dar dacă doriți să faceți niște afirmații studiați mai amănunțit caietul de sarcini propus anterior și cel propus la procedura dată,să vă convingeți că la acest capitol nu sînt devieri. Procedura inițială 21062330 a fost anulată în baza art.71 alin.1 lit g)al Legii 131/2015 privind Achizițiile Publice.
Дата:
23 янв 2023, 11:11
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Bună ziua! Conform HOTĂRÂRII GUVERNUL Nr. 834 din 13-09-2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări punctul 54. Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unui sau mai multor ofertanţi. 55. Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini ori producţii. Totuşi, se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea “sau echivalent” şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate. Va rugam frumos sa excludeti din caietul de sarcini indicarea marcii, sau sa permiteti utilizarea echipamentului analog conform specifiicatiilor tehnice. D-stră în punctul 35 ați specificat : Convertizor, invertor On-GrinSUN2000-60KTLMO iar la poziția 36 Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H, ceia ce încalcă prevederile legale sus-menționate privind corectitudinea întocmirii caietului de sarcini. Pentru evitarea se necesită rectificarea caietului de sarcini, iar la pozițiile menționate de adăugat cuvintele echivalent sau analog.
Ответ (23 янв 2023, 15:44):
Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13.09.2010 la care face referință solicitantul este abrogată conf Anexei 2 la HG nr.669 din 27.05.2016,care deasemenea este abrogată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.638 din 26.08.2020. Vedem necesitatea de a Vă îndemna să citiți încă odată Caietul de Sarcini ,unde chiar în interfața acestuia sînt indicate următoarele : Principalele componente includ: 1. Module solare fotovoltaice: Modulele fotovoltaice de tip (or similar) Cheetah HC JKM390M-72H (Half Cell, Mono PERC 72 Cell), trebuie să aibă garanția producătorului cu o putere inițială minimă de 90% pentru primii 12 ani și o putere de 80% pentru perioada următoare de până la 25 de ani, în caz contrar panourile defecte vor fi înlocuite de prestatorul de servicii din contul acestuia Parametrii minimi a modulelor PV Descrierea minimă, conform proiectului tehnic EP-22.05-AEE.ST, coala 2 Putere nominală, W, minim 390 Tensiune circuit deschis, V, minim 49,3 Curent de scurtcircuit, A, minim 10.12 Tensiune nominală max, V 41,1 Curent nominal, A 9,49 Eficiența modulului,%, Minim 19,38% Toleranța Panoului de alimentare +/- 3% Tip celule Monocristalin Numărul de celule din panou, minim 72 (6x12) Interval de temperatură - 40 ̊ C … +85 ̊ C Certificări minime: IEC 62804 PID; IEC 61215 / IEC 61730 / UL 1703; ISO 9001: 2015 Quality Management System; ISO 14001: 2015 Environment Mangement System; ISO45001:2018; OHSAS 18001: 2007 Occupational Health & Safety Management System; EN 50380: 2017 Datasheet and nameplate information for PV modules. Producătorul panourilor fotovoltaice trebuie să fie cu renume (de ex. Sharp, YingliSolar, Jinco,TrinaSolar, HanwhaQCells, CanadianSolar, Kyocera, Mitsubishi, Suntech, Sunpower, solarworld, Photowatt, Evergreen Solar, Aleo Solar, First Solar, Wurth Solar, SE-Project, Gintech Solar Cells, Centrotherm,GT Solar, Spire Corporation, IB Vogt); . Invertoare: de tip SUN2000-KTL-MO (sau similar) cu funcții de protecție și automatizare, descrise în documentația tehnică EP-22.05-AEE.ST, coala 1, inclusiv: - Tensiunea de intrare pe curent continuu - 1 100 V; - Tensiunea maximă de pornire pe curent continuu - 200 V; - Putere activă nominală pe curent alternativ - min. 60 000 W; - Coeficientul de distorsiune armonică - < 3%; - Intervalul de temperatură de funcționare -25 ° C ~ 60 ° C Producatorul inventorului trebuie să fie cu renume (de ex. Elettronica Santerno,Huawei, Fronius, Kaco, ABB, Mastervolt, SMA, SolarMax, Sunways, Studer, Steca, Morningstar, Outback Power System, Siel Group) și să aibă o prezență pe piață de cel puțin 5 ani
Дата:
23 янв 2023, 16:53
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
În conformitate cu Legea achizițiilor publice 131/2015, art. 37, punct. 6: (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. În ipoteza că nu se poate fără specificarea caracteristicilor bunurilor, atunci se va aplica ,,sau echivalentul.. Conform descrierii d-stră este specificat atât modelul exact cât și producătorii, respectiv se încalcă această interdicție la descrierea materialelor solicitate. În caietul de sarcini nu este acest termen introdus.
Ответ (26 янв 2023, 14:53):
În interfața caietul de sarcini este indicat la descrierea echipamentului că solicităm conform proiectului de execuție ”ori similar”
Дата:
23 янв 2023, 18:52
Название вопроса:
200kW vs. 300 kW
Вопрос:
Explicati-mi va rog cum autoritatea contractanta urmeaza a primi statutului de Producator Eligibil daca concursul pentru instalatii fotovoltaice publicat de ANRE a fost inchis, urmatoarea runda urmand a fi lansata DUPA anul 2025. Iar pe principiul de contorizare neta se permite un maxim de 200 kW. In asemenea situatie, singura solutie de a da in exploatare e incheiere contract direct cu furnizorul de energie. OR aces lucru va implica o durata indelungata de timp, negocieri ce nu depind e instalator ci doar de beneficiar. Or in acest cas, semnarea procesului final de executie lucrari va si servi drept document de baza pentru finisarea contractului ?
Ответ (26 янв 2023, 14:56):
În caietul de sarcini este menționat că Contractul va fi considerat finisat numai după ce parcul fotovoltaic va fi racordat la linia electrică(rețea electrică)conform regulilor operatorului de rețea și semnarea procesului verbal de primire predare a lucrărilor și echpamentului
Дата:
23 янв 2023, 18:57
Название вопроса:
Renumele producatorului produsului
Вопрос:
Stimata autoritate contractanta. Dvs. faceti referire la un sir de producatori, incercand cumva a depasi limitele legale prevazute de Legea 131, insa renumele producatorului se bazeaza pe ceva. Ca recomandare, e suficient sa indicati ca panourile si invertoarele sa fie ale unui furnizor Tier 1 conform celor mai recente publicatii Bloomberg posibil de verificat. Si ati scapat de orice nume. O parte mare din cei care Dvs. i-ati indicat nici macar nu sunt in TIer 1 ca furnizori de panouri PV, iar la invertoare in general ABB (nu mai exista asa furnizor), iar alti nu ii stie nimeni. e ok de indicat informatii corecte si verificabile
Ответ (26 янв 2023, 15:00):
Noi am renumerat un șir de producători renumiți (sau analogici).Principalul ca caracteristicile tehnice să nu fie mai scăzute decît cele indicate în Proiectul tehnic,cu atît mai mult că în interfața caietului de sarcini este indicat sintagma”ori similar”
Дата:
23 янв 2023, 19:07
Название вопроса:
Insistenta de a instala panouri de 390W
Вопрос:
Stimata autoritate contractanta. solicitarea dvs. e necesar sa se bazeze pe puterea instalata de 300KW. Indiferent ca sunt panouri de 2008x1002. Acest panou are suprafata de 2.012 m.p. ceea ce semnifcia ca la puterea de 390W eficienta lui e de doar 19.38%. Astazi, si in special in ultimii 2 ani, eficienta tuturor panourilo TIER 1 (cele mai renumite si mai cunoscute) depaseste usor 20,5%. Deci la o instalatie de 300kW - se propune a instala 770 panouri de 390kW ceea ce inseamna cam 1550 m.p. La o asemenea suprafata se pot instala leste panouri de 550W cu dimensiuni 2279×1134=2.5844m.p.. deci la 1550 se pot instlaa 600 panouri de 550 W. Aceasta inseamna 330 kW. Deci pe aceeasi suprafata se pot instala tehnic mai multa putere, prin esenta, se dimineaza numarul de panouri si constructia metalica utilizate. Faptul ca se insista pe un anumit panou, asta denota necunostinta. Or dvs. instalati un proiect cu o durata de viata de 30 ani, utilizand panouri de 3-4 generatii un urma. Repetam - 19.38% eficienta e specifica STOCURILOR de panouri. Azi ele nu se produs, se vand doar stocuri, respectiv autoritatea contractanta trebuie sa solicite ca panourile sa fie ca an de producere 2022-2023 si nu cele de 3-4 ani. Ori ..... multe puncte
Ответ (26 янв 2023, 15:03):
Proiectul tehnic este elaborat în anul 2022 aprilie în baza unui studiu.Este planificat de a instala panouri fotovoltaice de 390W pentru a construcția parcului fotovoltaic de 300 kw tip on -grid
Дата:
24 янв 2023, 09:46
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Stimată Autoritate contractantă. Prin specificarea panourilor de tip „JKM390M-72H”, dvs. încălcați prevederile art. 7. pct. (1) și (6) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în care se menționează că „Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, ...”, „Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite”, întru cât: „JKM” indică direct producătorul „Jinko Solar Panels”, „390M” – indică puterea în W (390) și „M” – tipul celulei (Monocrystalline), „72” – numărul de celule ale unui panou iar „H” – mărimile celulei (158,75x79,375 mm). Respectiv, se încalcă în cel mai direct mod articolele specificate mai sus. Specificarea noțiunii de „OR SIMILAR” nu este valabilă în acest caz pentru că fiecare producător individualizează produsele sale și respectiv panouri cu parametri similari celor din descifrarea de mai sus nu sunt. În acest caz, pentru respectarea prevederilor legale, solicităm modificarea cerințelor prin indicarea unor parametrii definitorii pentru panouri însă cu o anumită marjă de variație, spre exemplu „Puterea panourilor 350-620 W”; „Eficiența panourilor 19,9 – 22,3 %”; „Tehnologia celulei ....”, perioada de garanție minimă și alți parametrii necesari pentru definirea instalației de 300 kw.
Ответ (26 янв 2023, 15:07):
Scopul achiziției este de a construi parc fotovoltaic de 300 KW tip on-grid.În caietul de sarcini este menționat la tot echipamentul că se poate instala și echipament similar cu condiția respectării cerințelor tehnice din Proiectul de execuție
Дата:
24 янв 2023, 11:18
Название вопроса:
Cerinta tehnica omisa
Вопрос:
Stimata AC, rugam sa indicatin in cerintele invertorului - obligatiunea ca invertorul sa se supraincarce pe partea DC cu minim 24.8%. Dvs. solicitati 960 panouri de 390W la 5 invertoare de 60kW. deci coeficientul de incarcare este de 24.8%. Atentionam. Invertoarele HUAWEI nu au capacitatea tehnica de a se supraincarca. Singurul loc unde e indicat ca se poate de incarcat e o instructiune de montare furnizata de Huawei. Insa in fisa tehnica (Data Sheet), de altfel existenta si in Proiectul de executie, acest lucru nu este indicat. Or acest fapt este o scapare grava a proiectantului si verificatorului de proiect. Aceste persoane nici nu si-au dat interesul de a verifica si a plasa in proiect pagina din instructiunea de instalare unde se permite expres supraincarcarea. Rau pentru asa proiectanti / verificatori de proiect. Cu tot respectul fata de furnizorii Huawei si producator, dar lipsa informatiei in DataSheet e o gravitate si in orice moment ei se pot spala pe maini in cazul iesirii din functiune a unui invertor.
Ответ (26 янв 2023, 15:11):
Scopul achiziției este Construcția parcului Fotovoltaic conform Proiectului de Execuție îndeplinind condițiile expuse în caietul de sarcini
Дата:
26 янв 2023, 15:22
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
In deviz-oferta Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW, din s. Cirnateni, r-nul Causen poz.12 CK14A, poz 13 CK14A, poz14 CO06B3 sint neclar enumerate resursele. De exemplu poz 14 - Panou gard Euro bordurat zincat H=2.0m d-5.0 ( panou din sirma de otel d=5,0mm -160buc.; stilp zincat vopsit 20 L=2,6 m 50 x50 - 161 buc.; capac de plastic 50 x50 - 161buc.; element de fixare Standard zincat -640buc betonM150 -3.5 m3) set. Explicati panoul il introducem ca set sau fiecare material aparte: 1 - panou din sirma de otel d=5,0mm -160buc norma in bucati?; 2 - capac de plastic 50 x50 - 161buc. norma in bucati? Beton - ?. Se refera intrebarea pentru toate trei pozitii. Multumesc.
Ответ (28 янв 2023, 13:43):
Devizul de cheltuieli în set cu caietul de sarcini nu este o dogmă.Pozițiile din nomenclator sînt generale.Din aceste considerente se face o descriere mai detaliată pentru primirea rezultatului scontat .De inclus în calculul ofertei toate resursele necesare pentru obținerea unui produs conform descrierii din pozițiile nominalizate.
Дата:
26 янв 2023, 15:41
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
In deviz-oferta Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW, din s. Cirnateni, r-nul Causen poz.36 Module fotovoltaice monocristaline JKM390M -72H -960 buc, poz 37 Conectori de racord compatibil cu MC4 -1020 buc, dar in poz 90 este dat ca pozitie Module fotovoltaice monocristalin JKM390M -72H+conectori de racord compatibil cu MC4 -960 buc .Explicati diferenta cantitatilor?
Ответ (28 янв 2023, 13:45):
Rămîne ca în caietul de sarcini.
Дата:
26 янв 2023, 16:35
Название вопроса:
Caiet de sarcini, cantitati poz. 12, 13
Вопрос:
In Deviz-oferta № 01-04/22 Pozitia nr. 12 Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap buc. 0,00 ??? Pozitia nr. 13 Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT-OUT) cantitate set 0,00 ??? Va rog sa confirmati cantitatile pentru pozitiile de mai sus.
Ответ (28 янв 2023, 13:47):
Confirmăm ca în caietul de sarcini pozițiile nominalizate sînt pe ZERO
Дата:
26 янв 2023, 16:48
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
conform răspunsului d-stră: Răspuns (26 ian 2023, 15:00): Noi am renumerat un șir de producători renumiți (sau analogici).Principalul ca caracteristicile tehnice să nu fie mai scăzute decît cele indicate în Proiectul tehnic,cu atît mai mult că în interfața caietului de sarcini este indicat sintagma”ori similar” reiese că caracteristicile tehnice să nu fie mai scăzute decât cele indicate în proiect, respectiv se permite egal sau mai mărite caracteristici tehnice?
Ответ (28 янв 2023, 13:50):
Este solicitat de a nu schimba puterea la panouri.Se permite montarea panourilor de 390W sau similare cu caracteristici nu mai joase ca în proiect
Дата:
27 янв 2023, 11:25
Название вопроса:
Panouri fotovoltaice
Вопрос:
Se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare?
Ответ (28 янв 2023, 13:52):
Nu se permite ,deoarece se va modifica toată partea construcțiilor instalate căt și partea electrică
Дата:
28 янв 2023, 14:12
Название вопроса:
Răspuns (28 ian 2023, 13:45): Rămîne ca în caietul de sarcini.
Вопрос:
nu este corect
Ответ (30 янв 2023, 08:07):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Дата:
28 янв 2023, 14:16
Название вопроса:
Răspuns (28 ian 2023, 13:47): Confirmăm ca în caietul de sarcini pozițiile nominalizate sînt pe ZERO
Вопрос:
Vorbim despre CUT-OUT
Ответ (30 янв 2023, 08:08):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Дата:
28 янв 2023, 14:18
Название вопроса:
Răspuns (28 ian 2023, 13:52): Nu se permite ,deoarece se va modifica toată partea construcțiilor instalate căt și partea electrică
Вопрос:
ok, dacă ați făcut un proiect greșit?
Ответ (30 янв 2023, 08:08):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Дата:
28 янв 2023, 14:20
Название вопроса:
Răspuns (23 ian 2023, 06:53): Proiectul este elaborat în anul 2022 aprilie în baza unui studiu.Este planificat de a instala panouri fotovoltaice de 390V
Вопрос:
înseamnă că proiectantul este incompetent
Ответ (30 янв 2023, 08:09):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Дата:
30 янв 2023, 08:24
Название вопроса:
Răspuns (30 ian 2023, 08:08): Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Вопрос:
Nu insemnă ca proiectul este fară greșeli
Ответ (30 янв 2023, 18:37):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu.A greși e omenește.
Дата:
30 янв 2023, 09:08
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Întrebare: In deviz-oferta Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW, din s. Cirnateni, r-nul Causen poz.36 Module fotovoltaice monocristaline JKM390M -72H -960 buc, poz 37 Conectori de racord compatibil cu MC4 -1020 buc, dar in poz 90 este dat ca pozitie Module fotovoltaice monocristalin JKM390M -72H+conectori de racord compatibil cu MC4 -960 buc .Explicati diferenta cantitatilor? Lamuriti mai concret intrebarea.
Ответ (30 янв 2023, 18:42):
Solicităm să includeți în calculul ofertei toate rerursele necesare pentru obținerea unui produs conform descrierii din caietul sarcini
Дата:
30 янв 2023, 09:16
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Întrebare: In deviz-oferta Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalata de 300KW, din s. Cirnateni, r-nul Causen poz.12 CK14A, poz 13 CK14A, poz14 CO06B3 sint neclar enumerate resursele. De exemplu poz 14 - Panou gard Euro bordurat zincat H=2.0m d-5.0 ( panou din sirma de otel d=5,0mm -160buc.; stilp zincat vopsit 20 L=2,6 m 50 x50 - 161 buc.; capac de plastic 50 x50 - 161buc.; element de fixare Standard zincat -640buc betonM150 -3.5 m3) set. Explicati panoul il introducem ca set sau fiecare material aparte: 1 - panou din sirma de otel d=5,0mm -160buc norma in bucati?; 2 - capac de plastic 50 x50 - 161buc. norma in bucati? Beton - ?. Se refera intrebarea pentru toate trei pozitii. Multumesc. Explicati mai conret panoul il introducem ca set sau fiecare material aparte?
Ответ (30 янв 2023, 18:43):
Solicităm să includeți în calculul ofertei toate rerursele necesare pentru obținerea unui produs conform descrierii din caietul sarcini
Дата:
30 янв 2023, 10:52
Название вопроса:
Putere nominală, W, minim 390
Вопрос:
voi ati scris MINIM 390W, însemnă ca, se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare
Ответ (30 янв 2023, 18:45):
Nu se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare,deoarece se va modifica toată partea construcțiilor instalate căt și partea electrică
Дата:
30 янв 2023, 12:26
Название вопроса:
Răspuns (30 ian 2023, 08:09): Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Вопрос:
Proiectantul poate ramine fara licenta, respectiv si verificatorul. Ajustati documentatia de proiect, sunt bani publici trebuie valorificati eficient. Pentru a implementa asa parc aveti nevoie de licenta ca producator eligibel. Primaria nu poate fi un producator, cel putin trebuie de creat o entitate economica pentru a comercializa energia generata. Apelati la specialisti pentru a va documenta.
Ответ (30 янв 2023, 18:47):
Consiliul sătesc este fondator a Întreprinderii Municipale din localitate,dar pînă a opta pentru obținerea statutului de producător eligibil este necesar de a construi acest parc fotovoltaic
Дата:
30 янв 2023, 14:11
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Buna ziua. Întâlnind un număr mare de neclarități si clarificări repetate însă ca răspuns neîndestulate rugăm să atașați F5 a caietului de sarcini. Vă mulâumim.
Ответ (30 янв 2023, 18:51):
Cu părere de rău Formularul 5 ”Catalogul de prețuri unitare pentru obeict” nu poate fi plasat.Conform documentației standart au fost publicate toate Materialele necesare pentru elaborarea unei oferte.Vă dorim succese!
Дата:
31 янв 2023, 08:45
Название вопроса:
Răspuns (30 ian 2023, 18:47): Consiliul sătesc este fondator a Întreprinderii Municipale din localitate,dar pînă a opta pentru obținerea statutului de producător eligibil este necesar de a construi acest parc fotovoltaic
Вопрос:
nu vă amagiți poporul, statutul eligibil se obține pînă la începerea lucrarilor
Ответ (31 янв 2023, 17:44):
Pînă a opta pentru obținerea statutului de producător eligibil este necesar de a construi acest parc fotovoltaic
Дата:
31 янв 2023, 08:46
Название вопроса:
contestatie
Вопрос:
Este depusa contestatie .Procedura trebuie suspendata.
Ответ (31 янв 2023, 17:46):
La moment de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor nu sîntem informați
Дата:
31 янв 2023, 09:12
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Buna ziua deviz - Retele electrice 10kV - poz. 12, 13, este cu cantitatile 0 care este cantitatea corecta?
Ответ (31 янв 2023, 17:48):
Confirmăm ca în caietul de sarcini pozițiile nominalizate sînt pe ZERO
Дата:
31 янв 2023, 10:37
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Buna ziua deviz - Retele electrice 10kV - poz. 12, 13, este cu cantitatile 0 care este cantitatea corecta? greseala la tipar? trebuie sa stea 1 buc -poz 12. si 1 set -poz 13? Rectificam asa?
Ответ (31 янв 2023, 17:49):
Confirmăm ca în caietul de sarcini pozițiile nominalizate sînt pe ZERO
Дата:
31 янв 2023, 16:34
Название вопроса:
modificare / suspendare procedura
Вопрос:
Este mai mult decat evident ca AC trebuie sa suspende aceasta procedura si sa-si revizuiasca caietul de sarcini conform scopului investitiei. Nu inteleg cine si cum a alocat bani pentru aceasta investitie total ne fezabila. Trebuia facut un studiu de fezabilitate, de vazut ce solutie tehnica poate fi aplicata, cu ce costuri, la cat o sa vinzi energia electrica pe piata libera ( in lipsa unui statut de producator eligibil) si daca iese modelul financiar bine, atunci lansezi licitatia. Costurile de racordare sunt prea mari raportat la puetrea instalata, puetrea prea mica pentru a participa pe piata de energie electrica. Nu trebuia de facut proiect de executie, dar doar de descris o solutie tehnica in baza unui studiu de fezabilitate si proiectul tehnic de pus in sarcina antreprenorului.
Ответ (31 янв 2023, 17:50):
Proiectul este elaborat și verificat de specialiști licențiați în domeniu
Дата:
31 янв 2023, 19:33
Название вопроса:
Evaluarea ofertelor
Вопрос:
Bună ziua! Spuneți vă rog cum se va efectua evaluarea ofertelor tehnice dacă sunt erori în caietul de sarcini, devize... Sau se va evalua prioritar doar oferta financiară? Sunt foarte multe neclarități la care nu s-a răspuns, respectiv se crează confuzii pentru doritorii de a participa.... Cum se vor evalua ofertanții?
Ответ (1 фев 2023, 07:19):
Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului conform Anunțului de participare pct.23 este Prețul cel mai scăzut.Solicităm să includeți în calculul ofertei toate rerursele necesare pentru obținerea unui produs conform descrierii din caietul sarcini.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".