+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 6 356 272 MDL
Период уточнений: 17 янв 2023, 19:06 - 27 янв 2023, 0:00
Подача предложений: 27 янв 2023, 0:00 - 30 янв 2023, 0:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW ,din s.Cîrnățeni r/l Căușeni include module solare fotovoltaice,care transformă radiațiile solare direct în energie electrică prin efectul fotovoltaic într-un proces silențios și curat ,care nu necesită părți mobile.Efectul parcului fotovoltaic este un efect semiconductor prin care radiațiile solare care cad pe celulele PV semiconductoare generează mișcarea electronilor..Produsul de ieșire dintr-o celulă fotovoltaică solară este curentul electric continuu.
Информация об отмене
Причина отмены
Din motiv că în Documentația de atribuire nu corect a fost indicat Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului procedura dată este necesar de a fi anulată
Дата отмены
19 янв 2023, 15:26
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-4313, MOLDOVA, Căuşeni, s.Cîrnăţeni, str.Stefan cel Mare 1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Savca Oleg
Контактный номер
0-243-53-2-36
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
17 янв 2023, 19:06
Дата последних изменений
19 янв 2023, 15:26
Achizitii.md ID
21071832
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая стоимость
Источники финансирования
Список лотов
Дата:
18 янв 2023, 09:20
Название вопроса:
Panouri solare
Вопрос:
Se permite montarea panourilor fotovoltaice cu o putere mai mare?
Дата:
18 янв 2023, 09:24
Название вопроса:
JKM 390M-72H-V
Вопрос:
Asa tip de panouri JKM 390M-72H-V demult nu se mai produc, si au o tehnologie învechita de producere.
Дата:
18 янв 2023, 09:26
Название вопроса:
Constructii metalice pentru PV
Вопрос:
Se permite montarea constructiilor metalice zincate (galvanizate) sau analogice?
Дата:
19 янв 2023, 14:19
Название вопроса:
Modificări caiet de sarcini
Вопрос:
Procedura anterioară de achiziție nr. 21062330 inițial prevedea module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline 450-72H + conectori de racord MC4”. În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta „Habsev Grup” SRL care a ofertat module fotovoltaice cu parametrii „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”. În rezultat ANSC a declarat oferta „Habsev Grup” SRL NECONFORMĂ motivul fiind necorespunderea ofertei cu caietul de sarcini pentru modulele fotovoltaice, iar Autoritatea contractantă a anulat respectiva procedură de achiziție. La procedura dată, în caietul de sarcini a fost modificat și deja prevede „Module fotovoltaice monocristaline JKM390M-72H + conectori de racord MC4”, panouri similare celor ofertate de „Habsev Grup” SRL. Se constată favorizarea unui agent economic („Habsev Grup” SRL) ceea ce contravine prevederilor art. 7. lit.c) și h) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice referitor la „asigurarea concurenței şi combaterea practicilor anticoncurențiale” și „tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici”. În acest sens, SOLICITĂM ajustarea Caietului de sarcini în conformitate cu prevederil art. 7. pct. (1) și (6) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice în care se menționează că „Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, ...”, „Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite”. Indicarea panourilor de tip „450-72H” sau „390M-72H” nu respectă prevederile legale menționate mai sus, întru cât simbolul „450” și „390” se referă la puterea unui modul fotovoltaic, iar simbolul „72H” la numărul de celule fotovoltaice pe un panou și mărimile acestora. Întru cât, fiecare producător individualizează produsele sale, indicațiile „450-72H” și „390M-72H” fac trimitere la un anumit producător, încălcând astfel prevederile legale. Respectiv trebuie de descris parametrii funcționali, de performanță, de garanție și altele, astfel încât să se asigure concurența loială în cadrul proceduri date de achiziție. În caz contrar, vom acționa corectitudinea îndeplinirii caietului de sarcini către instanțele abilitate.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".