+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 15 888 885,82 MDL
Период уточнений: 23 ноя 2022, 11:36 - 5 дек 2022, 12:00
Подача предложений: 5 дек 2022, 12:00 - 9 дек 2022, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt din mun.Bălți pe perioada ianuarie - decembrie 2023
Информация об отмене
Причина отмены
Procedura LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1669195374016 din 09.12.2022 – Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pe perioada ianuarie-decembrie a.2023, este anulată în temeiul art. 71 alin. (1) lit.g) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Argumentare: g) există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. Comentariu: Pe data de 23.11.2022 a fost lansată procedura pentru achiziționarea de Servicii de organizare a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învățămînt pe perioada ianuarie - decembrie 2023. Norma financiară pentru dejun constituia 13,00 lei, pentru prînz – 18,00 lei. În baza Legii bugetului de stat pentru anul 2023, aprobată de către Guvern prin Hotărîrea nr. 834 din 07 decembrie 2022, începînd cu 01 ianuarie 2023, norma financiară pentru alimentarea copiilor și elevilor prevede majorarea cu 20 la sută, de la 13,00 lei la 15,60 lei. În contextul dat, agentul economic nu-și va putea onora obligațiunile contractuale, iar autoritatea contractantă nu poate întreprinde măsuri corective la etapa dată. Din motivele expuse, procedura se anulează. Licitația se va repeta în urma ajustării caietului de sarcini și a valorii estimative a achiziției.
Дата отмены
28 дек 2022, 16:27
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
3101, MOLDOVA, mun.Bălţi, locality, str Independeței
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Ceremuș Liliana
Контактный номер
+37323154622
Эл. адрес
Факс
+37323154622
Данные о закупке
Дата создания
23 ноя 2022, 11:22
Дата последних изменений
28 дек 2022, 16:27
Achizitii.md ID
21067938
CPV
55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".