+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 21.11.2022 15:08
по 01.12.2022 10:00
2
Подача предложений
с 01.12.2022 10:00
по 07.12.2022 10:00
осталось 2 дня
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 383 000 MDL
Период уточнений: 21 ноя 2022, 15:08 - 1 дек 2022, 10:00
Подача предложений: 1 дек 2022, 10:00 - 7 дек 2022, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Stivuitor electric
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2065, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, N. Starostenco, 30
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Andrian Cabac
Контактный номер
+37322574254
Эл. адрес
Факс
+37322574254
Данные о закупке
Дата создания
21 ноя 2022, 14:57
Дата последних изменений
24 ноя 2022, 15:10
Achizitii.md ID
21067790
CPV
42400000-0 - Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Stivuitor electric
Бюджет: 383000.0 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
Anunt de participare
Техническая спецификация
Anunt de participare
21.11.22 15:08
DUAE
Техническая спецификация
DUAE
21.11.22 15:08
Documentatia standard
Техническая спецификация
Documentatia standard
21.11.22 15:08
Дата:
24 ноя 2022, 15:10
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Bună ziua ! Specificaţia descrisă în anunțul de participare încalcă prevederile Legii privind achiziţiile publice 131/2015: Astfel, în pct. 8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință” pentru achiziţionarea unui Stivuitor electric de către Serviciul Vamal al RM în cadrul procedurii de achiziţii MTender, ID ocds-b3wdp1-MD-1669035447057 este indicat că, ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia”, ceea ce este o specificare ce contravine art. 7, 15 şi art. 37 din Legea 131/2015. Cerinţa specificată supra de autoritatea contractantă (pct.8 “Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”) face referire la o origine geografică concretă, care în esenţă ar favoriza un anumit grup de ofertanţi şi care în consecinţă ar fi contrar principiului asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; tratamentului egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Ca urmare a celor menţionate supra, intervenim cu rugămintea să Revizuiți specificațiile tehnice cu excluderea din procedura de achiziţii a menţiunii cu privire la origine şi anume ”Stivuitorul va fi fabricat în una din țările UE sau Japonia” cu substituirea sintagmei cu “deţinerea certificatului de Conformitate European CE”. Reieşind din faptul că o mare parte a producătorilor mondiali de stivuitoare electrice au ca standard tehnic baterii de tracţiune 48 V, intervenim de asemenea cu rugămintea ca sintagma “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah” să fie modificată în următoarea redacţie “Tensiunea bateriei - minim 24V/920Ah sau echivalentul minim 48V/460 Ah”, fapt ce ar permite asigurarea tratamentului egal, imparţialitate şi nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Conform art. 7 a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante; b) transparenţa achiziţiilor publice; c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; … h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici”; Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat, conform art.15 alin.(1), lit.e) a Legii 131/2015 “asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie public”. Conform art.37 alin.(6) şi (9) a Legii privind achiziriile publice 131/2015, “specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrîngă concurenţa între operatorii economici”.
Ответ (30 ноя 2022, 16:06):
În vederea definirii unor solutii economice și durabile, autoritatea contractanta a elaborat caietul de sarcini în conformitate cu necesitățile proprii. Astfel, întru utilizarea eficientă a banilor publici și asigurarea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice, respectând prevederile art. 37, alin (6), autoritatea contractanta nu a solicitat o origine concretă (țară sau un producător).
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".