+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 16.11.2022 12:53
по 17.11.2022 13:00
2
Подача предложений
с 17.11.2022 13:00
по 28.11.2022 11:00
3
Аукцион

4
Оценка
5
Предложения рассмотрены
Статус Предложения рассмотрены
Оценочная стоимость без НДС 83 330 MDL
Период уточнений: 16 ноя 2022, 12:53 - 17 ноя 2022, 13:00
Подача предложений: 17 ноя 2022, 13:00 - 28 ноя 2022, 11:00
Начало аукциона: не будет использоваться

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Soft-Soluţie pentru gestiunea serviciilor TI (ITSM)
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Vadim Ursu
Контактный номер
022400642
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
16 ноя 2022, 12:49
Дата последних изменений
16 ноя 2022, 12:53
Оценочная стоимость (без НДС)
83 330 MDL
Achizitii.md ID
21067502
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Адрес поставки
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Str. Andrei Doga, 24/1
Срок действия контракта
30 ноя 2022 12:52 - 30 дек 2022 12:52
Список позиций
1)
Название
Soft-Soluţie pentru gestiunea serviciilor TI (ITSM) CPV: 48517000-5 - IT-пакеты программного обеспечения
Количество: 1.0
Ед. измерения: Bucata
Документы процедуры закупок
Документы лота
Квалификация участников
Наименование участника
Цена предложения
Статус
1
Наименование участника:

lina_ ing srl

Цена предложения: 79 000 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: Другие основания для отклонения предложения
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
2
Наименование участника:

I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.

Цена предложения: 83 300 MDL
Статус: Победитель
Причина: Stimate operator economic, Prin prezenta, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Vă mulțumește pentru participarea la concursul de valoare mică privind achiziționarea Softului-Soluție pentru gestiunea serviciilor TI (ITSM), Cod CPV 48517000-5, conform necesităților AGEPI pentru perioada bugetară 2022. Până la termenul limită – data 28.11.2022, ora 11:00, au depus oferte 2 (doi) ofertanți: - ”LINA-ING” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 79000,00 lei fără TVA; - Î.C.S. ”Reliable Solutions Distributor” S.R.L. cu propunerea financiară în sumă de 83300,00 lei fără TVA. În conformitate cu art. 69 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertei prezentate s-au constatat următoarele: 1)) Oferta prezentată de operatorul economic ”LINA-ING” S.R.L. nu corespunde cerințelor de calificare, deoarece nu a fost prezentat Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN. La căutarea în SI al SFS s-a constatat că la situația din 6.12.2022, 15.12.2022, 20.12.2022 operatorul economic are restanțe față de bugetul de Stat. Propunerea financiară prezentată se încadrează în valoarea estimată planificată a achiziției (s-au planificat mijloace financiare pentru achiziția dată în sumă de 83330,00; s-a prezentat propunerea financiară în sumă de 79000,00 lei fără TVA). Specificațiile tehnice nu corespund: nu a fost indicat modelul/denumirea soft-ului propus spre achizitionare și autoritatea contractantă este lipsită de posibilitatea verificării produsului în cadranul magic al Gartner pentru IT Service Support Management, cerință solicitată în specificațiile tehnice prin Anunțul de participare. Totodată, la dată de 23.12.2022 autoritatea contractantă a recepționat de la ”LINA-ING” S.R.L. Cererea de retragere a ofertei. Astfel, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) în corelare cu lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, AGEPI nu acceptă și respinge oferta. 2) Oferta prezentată de operatorul economic Î.C.S. ”RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR” S.R.L. corespunde cerințelor de calificare, specificațiile tehnice corespund (conform evaluării specialiștilor Secției tehnologii informaționale din cadrul instituției), propunerea financiară prezentată se încadrează în valoarea estimată planificată a achiziției (s-au planificat mijloace financiare pentru achiziția dată în sumă de 83330,00; s-a prezentat propunerea financiară în sumă de 83300,00 lei fără TVA). Toate documentele solicitate au fost prezentate. 3) Oferta prezentată de operatorul economic ”SOLUȚII 360” S.R.L. nu corespunde cerințelor de calificare, propunerea financiară prezentată depășește valoarea estimată planificată a achiziției (s-au planificat mijloace financiare pentru achiziția dată în sumă de 83330,00 lei fără TVA; s-a prezentat propunerea financiară în sumă de 87400,00 lei fără TVA). Toate documentele solicitate au fost prezentate. Totodată, specificațiile tehnice corespund. În conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, urmare examinării și evaluării ofertelor prezentate în cadrul procedurii de achiziții de valoare mică privind achiziționarea Soft-ului: Soluţie pentru gestiunea serviciilor TI (ITSM) pentru rețeaua locală (repetat), Cod CPV CPV 48517000-5, lansat prin SIA RSAP sub nr. ID ocds-b3wdp1-MD-1668595781827 din 16.11.2022, ținând cont de opinia specialiștilor Secției tehnologii informaționale din cadrul instituției, precum și urmare validării și aprobării finale a documentației de evaluare și achiziție a CVM de către Agenția de Guvernare Electronică, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice în cadrul AGEPI, în baza criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului, prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice, a decis atribuirea contractului de achiziție publică de valoare mică operatorului economic Î.C.S. ”RELIABLE SOLUTIONS DISTRIBUTOR” S.R.L. cu propunerea financiară în valoare de 83300,00 lei fără TVA/99960,00 lei cu TVA.
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
3
Наименование участника:

Soluții 360 SRL

Цена предложения: 87 400 MDL
Статус: Дисквалифицирован
Причина: Другие основания для отклонения предложения
Документы квалификации
Документы, поданные с предложением
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения