+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 16.11.2022 15:13
по 26.11.2022 11:00
2
Подача предложений
с 26.11.2022 11:00
по 29.11.2022 11:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 3 976 750 MDL
Период уточнений: 16 ноя 2022, 15:13 - 26 ноя 2022, 11:00
Подача предложений: 26 ноя 2022, 11:00 - 29 ноя 2022, 11:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Contrucția Centralei electrice fotovoltaice cu puterea de 200kw din s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-4215, MOLDOVA, Ştefan Vodă, s.Căplani, s. Caplani
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Valeriu Tabunșcic
Контактный номер
024243259
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
16 ноя 2022, 15:13
Дата последних изменений
21 ноя 2022, 11:21
Achizitii.md ID
21067434
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
ds_lucrari (3).docx
Документация к предложению
documentatia standard
16.11.22 15:13
03.10.22-caiet de sarcini.pdf 03.10.22-caiet de sarcini.pdf
Документация к предложению
specificatii tehnice
16.11.22 15:13
duae_ro_0 (1).doc
Документация к предложению
duae
16.11.22 15:13
7-8. aef reae caplani_pv_200kw_pe topo final14.04.2022.pdf 7-8. aef reae caplani_pv_200kw_pe topo final14.04.2022.pdf
Документация к предложению
Documentatie de proiect
17.11.22 12:23
anunt de participare repetat (1).pdf anunt de participare repetat (1).pdf
Документация к предложению
anunt de participare repetat.pdf
21.11.22 11:21
Дата:
16 ноя 2022, 16:35
Название вопроса:
Proiect
Вопрос:
Incarcati va rog proiect
Ответ (17 ноя 2022, 12:21):
Buna ziua! Am incarcat proiectul
Дата:
17 ноя 2022, 14:11
Название вопроса:
Bună ziua!
Вопрос:
Tenderul anterior cu același obiect al achiziției, care este suspendat, are valoarea estimativă 5 194 015,34 MDL. Tenderul Actual are valoarea estimativă 3 976 750 MDL. Întrebarea: s-a modificat proiectul sau .... Diferența de peste un milion lei .....
Ответ (17 ноя 2022, 15:55):
Bună ziua! Proiectul la același obiect al achiziției nu s-a modificat,atît doar că la valoarea estimativă al tenderului anterior s-a luat în calcul și TVA,și contribuția APL.
Дата:
17 ноя 2022, 15:12
Название вопроса:
COP
Вопрос:
Buna ziua, ce grarantie solicitati, numai 5 ani? Ar trebuie minim sa puneti 20 ani garantie la panouri solare?
Ответ (17 ноя 2022, 16:19):
Bună ziua! În Anunțul de participare la poziția 23 Factorii de evaluare vor fi următorii.3.Termenul de garanție a lucrărilor executate pînă la 5 ani-5%,mai mult de 5 ani 10%.
Дата:
17 ноя 2022, 19:06
Название вопроса:
17 nov 2022, 15:12
Вопрос:
Ar fi bine sa solicitati minim 20 ani
Ответ (18 ноя 2022, 09:08):
Termenul de garanție este stabilit în conformitate cu Legislația în vigoare a RM.Tot odată solicităm de a studia repetat și mai atent actele clasate la licitație conform Legislației RM înainte de a veni cu așa solicitări s-au recomandări,întrebări.
Дата:
18 ноя 2022, 10:16
Название вопроса:
Anunț de participare
Вопрос:
Bună ziua! In anunțul d-stră de participare ați solicitat în punctul 6 a actelor obligatorii: Ofeгtantul (operator economic sau mеmbrii asocierii imрrеuпă trebuie să demonstreze сă а finalizat in ultimii 5 ani (calculati рînă la data limită de depunere а ofertelor): - un contract се au avut са obiect executia uпоr luсrări similare cu cele се fac obiectul contractului се urmеаză а fi atribuit, cel pu{in egal cu l00 % din valoarea viitorului сопtrасt Sau - valoarea сumulаtă а tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate să fie mai mаrе de două ori decit vа|оаrеа viitorului contract. În conformitate cu Legea achizițiilor publice 131/2015, art. 22, alin.3, lit. a specifică cerințele care pot fi specificate de la operatorii economici: lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit; În cerințele d-stră sunt mult pre mărite decît cerințele normei sus-menționate respectiv este abuzivă fiind o încălcare gravă a art. 7 aceiași lege: c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice și h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici; i) proporţionalitate, prin aplicare acestor criterii se încalcă normele legii. Legiuitorula specificat cerințele privind experiența similară- 75% un contract, sau valoarea tuturor contractelor să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. La caz se impune: modificarea cerințelor din punctul 6 a anunțului sau .....Tenderul actual inițiat este exact ca și cel anterior, cu aceleași greșeli. În caz de neînlăturare a neajunsurilor depistate vom fi nevoiți să contestăm actul abuziv.
Ответ (21 ноя 2022, 11:19):
Buna ziua! În Anunțul de participare punctul 6 al actelor obligatorii s-a modificat.
Дата:
22 ноя 2022, 10:35
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
În caietul de sarcini anexat apare o pagina (care nu respecta consecutivitatea numerotării) si anume pagina 2 care este denumita Sisteme de prindere la panouri fotovoltaice. Spune-ti va rog daca aceasta pagina 2 (care are o alta numerotare) - face parte din Caietul de sarcini sau reprezinta o simpla descriere a sistemului de prindere? Daca este parte integranta a caietului de sarcini - de ce aceasta nu contine elemente constitutive ale unui caiet de sarcini si anume - care este unitatea de masura, care sunt volumele, etc??? În cazul in care Ofetantii vor percepe si vor interpreta diferit aceasta pagina - aceata situatie poate genera oferte oformate diferit si poate atrage dupa sine decizii incorecte si contestari ulteriare ale rezultatelor.
Ответ (22 ноя 2022, 14:15):
Pagina 2 reprezintă o simplă descriere a pozițiilor 2-21 din Caietul de sarcini,care la solicitarea OE au fost traduse în limba romînă.
Дата:
22 ноя 2022, 12:34
Название вопроса:
factorul de evaluare
Вопрос:
factorul de evaluare a fost indicat "Cel mai bun raport preț - calitate", deci punctajele atribuite fiecărei oferte calificate a trebui să fie conform formulei prestabilite de regulamentul privin desfașurarea achizițiilor publice lucrări, si anume: Metodologia de calcul al punctajului - P(n) = (pref minim/pref (n) x punctajului maxim alocat)
Ответ (22 ноя 2022, 14:17):
La întrebarea Factorul de evaluare vă rugăm mai explicit și pe înțeles.
Дата:
23 ноя 2022, 09:55
Название вопроса:
CS
Вопрос:
HDD Segate Surveillance 2TB ori 1TB?
Ответ (24 ноя 2022, 08:46):
Poziția din CS Utilaj de centrala: HDD Segate Surveillance 1TB.
Дата:
23 ноя 2022, 09:57
Название вопроса:
Sistem se fixare
Вопрос:
Buna ziua, se permite un alt tip de constructie pentru instalarea panourilor fotovoltaice? care accepta ANRE, din metal zincat la cald
Ответ (24 ноя 2022, 08:48):
Lucrările de construcții vor fi executate conform Caietului de sarcini și documentației de deviz.
Дата:
24 ноя 2022, 08:50
Название вопроса:
CS
Вопрос:
Pozitia 124 HDD Segate Surveillance 2TB
Ответ (24 ноя 2022, 11:25):
Poziția 124 HDD Segate Surveillance 2TB coincide cu CS și documentația de deviz.
Дата:
24 ноя 2022, 09:10
Название вопроса:
Specificatie tehnica
Вопрос:
Conform HOTĂRÂRII GUVERNUL Nr. 834 din 13-09-2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări 54. Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unui sau mai multor ofertanţi. 55. Se interzice indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini ori producţii. Totuşi, se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea “sau echivalent” şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate. Va rugam frumos sa excludeti din caietul de sarcini indicarea marcii, sau sa permiteti utilizarea echipamentului analog conform specifiicatiilor tehnice
Ответ (24 ноя 2022, 11:35):
Documentația de deviz și Caietul de sarcini este întocmit în conformitate cu Regulamentul prenotat de D-stră și specificația tehnică la poziția 124 nu este întrodusă cu intenția de a favoriza careva OE. Notă:În cazul în care D-stră în calitate de OE veți participa la licitația dată și nu veți fi de acord cu decizia grupului de lucru,sînteți în drept de a contesta decizia grupului de lucru la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,care își va expune punctul de vedere.
Дата:
24 ноя 2022, 13:33
Название вопроса:
CS
Вопрос:
Pozitia 102 HDD Segate Surveillance 1TB Pozitia 124 HDD Segate Surveillance 2TB coincide cu CS?? care totusi este de 1TB sau 2TB
Ответ (25 ноя 2022, 09:12):
Poziția 102 HDD Segate Surveillance 1TB,Poziția 124HDD Segate Surveillance 2TB ambele coincid cu CS,dar la valoarea de deviz,lei este diferență sumară.
Дата:
25 ноя 2022, 17:25
Название вопроса:
Caiet de sarcini
Вопрос:
Aveți mai multe erori în caietul de sarcini din motiv că ați specificat un anumit material- Poziția 119, 120. Con form recomandării d-stră de adresat la ANSC, astăzi aveți contestație.. Respectiv s-ar recomanda prelungirea tenderului sau suspendarea...
Ответ (26 ноя 2022, 10:47):
În viziunea noastră CS și documentația de deviz sînt întocmite corect.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".