+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 15.11.2022 15:39
по 01.12.2022 12:59
2
Подача предложений
с 01.12.2022 12:59
по 06.12.2022 12:59
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 3 079 610 MDL
Период уточнений: 15 ноя 2022, 15:39 - 1 дек 2022, 12:59
Подача предложений: 1 дек 2022, 12:59 - 6 дек 2022, 12:59

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

achiziționarea reactivelor de laborator pentru 2023
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2051, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Ion Luca Carageale, 2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Iaşan Liliana
Контактный номер
022-74-19-16
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
15 ноя 2022, 15:39
Дата последних изменений
29 ноя 2022, 12:59
Achizitii.md ID
21067427
CPV
33600000-6 - Produse farmaceutice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Lotul 9. Veselă şi articole ostensila
Бюджет: 100000.0 MDL
Активный
Lotul 15. Cuagulometru automat C 3100
Бюджет: 125000.0 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
duae modificat.doc
Документация к предложению
-DUAE
15.11.22 15:39
anunt_de_participare pu publicare.docx
Документация к предложению
-ANUNT PARTICIPARE
29.11.22 12:59
ds bunuri nr 115_15_09_2021.docx
Документация к предложению
-DS
29.11.22 12:59
Lotul 6. Expres teste pentru analiza de urina si masele fecale
Дата:
22 ноя 2022, 10:36
Название вопроса:
suma estimativa
Вопрос:
Buna ziua, va rugam sa revizuiti suma pentru lotul Expres teste pentru analiza de urina si masele fecale. Este mica chiar si comparativ cu anul trecut.
Ответ (22 ноя 2022, 16:06):
Buna ziua! Cu mare regret, la momentul dat nu putem schimba nimic. Multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Дата:
28 ноя 2022, 12:12
Название вопроса:
Codul CPV pentru Kitul pictal Splice Upgrade
Вопрос:
Buna ziua, rog să revizuiți codul „CPV 33696500 - Reactivi de laborator” atribuit Kitului pictal Splice Upgrade din Lotul 5 Analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens în documentele de atribuire, care de fapt sunt piese de schimb pentru analizatorul menționat supra. Ar putea fi utilizat codul CPV 34913000-0 - Diferite piese de schimb. Totodată, solicităm, excluderea poziției Kitul pictal Splice Upgrade din procedura de achiziție publică pentru Lotul 5, deoarece bunurile solicitate în lotul 5 sunt pentru CPV 33600000-6 „Produse farmaceutice”. Țin să menționez, că o singură procedură de achiziție publică se admite pentru desfășurare, dacă minim 3 cifre ale codului CPV sunt identice.
Ответ (29 ноя 2022, 12:56):
Buna ziua! REviziuit! Multumim. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Дата:
28 ноя 2022, 13:00
Название вопроса:
Documentația de atribuire
Вопрос:
La pct.4, Nota pentru Reagenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens, AC menționează că „Operatorul economic care va fi desemnt câștigător va pune la dispoziție în folosință gratuită un analizzator identic celui din dotarea laboratorului, pe perioada contractului de achiziție a reactivelor cu negocierea ulterioarî a condițiilor contractuale pentru perioada de comodat”. Oare nu este darea în comodat a echipamentului medical cu codul CPV 33100000-1 o procedură de achiziție publică separată de procedura de achiziție a produselor farmaceutice cu codul CPV 3360000-6?
Ответ (29 ноя 2022, 13:00):
Buna ziua! Stimte operator economic, in ceia ce priveste solicitarea noastra ca operatorul economic desemnt câștigător sa puna ca la dispozitie un analizator similar celui din laborator, motivam ca avem nevoie ca odata cu reactivii achizitionati prin aceasta procedura sa ni se ofere pe perioada contractului un analoizator compatibil cu acesti reactivi si similar celui din laborator pentru backup (de rezerva) si pentru marirea vitezei de procesarea probeleor. Referitor la negocierea unui comodat pentru acest analizator sa avut in vedere perioada ulterioara, adica anul urmatori daca numarul de investigatii va fi la fel de mare se va negocia cu ofertantul incheerea unui contract de comodat. Multumim. O zi reusita!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Дата:
28 ноя 2022, 13:07
Название вопроса:
Documentația de atribuire
Вопрос:
Rugăm respectuos să expuneți mai clar tipurile de servicii solicitate de către AC prin sintagma de cuvinte „suportul științific” indicat în documentația de atribuire pentru bunurile cu CPV 3360000-6 - Produse farmaceutice.
Ответ (29 ноя 2022, 12:52):
Buna ziua! La acest capitol ne expunem deja cativai ani la rand, dar pentru ilucidarea si intelegerea solicitarii respective facem refere si solicitam suportului stiintific, mentionam ca analizatorul imunologic complet automat print metoda de Chemiluminiscenta Amplificata Enzimatic ”Immulite 2000XPI” de la Producatorul SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS de care dispunem este un dispozitiv medical de diagnosticare in vitro de tip inchis de o complexitate ridicata in utilizare. Reieșind din modul de funcționare a echipamentului, si necesitatea exploatarii lui în condiții de siguranță conform recomandarilor producatorului, solicitam suportul post-vinzare a ofertantului pe partea de aplicatii de catre persoane instruite si anume punerea in lucru, calibrare, control, verificare, etc. precum si sprijinul acestuia de la producator in ceia ce priveste unele situatii de interpretarea, corelare a rezultatelor sau situatii stricte legate de reactivi (ex: rezultate care nu se incadreaza in limitele controlului, rezultate incerte, fals negative, interferente, etc. ) cu posiblitatea inlocuirii acestora la producator in baza reclamatiilor aparute. Multumim. O zi reusita!
Дата:
28 ноя 2022, 15:04
Название вопроса:
Documentația de atribuire
Вопрос:
La pct.4, Nota pentru Reagenți și consumabile pentru analizatorul cu chemiluminiscență Immulite 2000Xpi Siemens, AC menționează că „Operatorul economic care va fi desemnat câștigător va pune la dispoziție în folosință gratuită un analizator identic celui din dotarea laboratorului, pe perioada contractului de achiziție a reactivelor cu negocierea ulterioară a condițiilor contractuale pentru perioada de comodat”. Oare nu este darea în comodat a echipamentului medical cu codul CPV 33100000-1 o procedură de achiziție publică separată de procedura de achiziție a produselor farmaceutice cu codul CPV 3360000-6?
Ответ (29 ноя 2022, 13:01):
Buna ziua! Stimte operator economic, in ceia ce priveste solicitarea noastra ca operatorul economic desemnt câștigător sa puna ca la dispozitie un analizator similar celui din laborator, motivam ca avem nevoie ca odata cu reactivii achizitionati prin aceasta procedura sa ni se ofere pe perioada contractului un analoizator compatibil cu acesti reactivi si similar celui din laborator pentru backup (de rezerva) si pentru marirea vitezei de procesarea probeleor. Referitor la negocierea unui comodat pentru acest analizator sa avut in vedere perioada ulterioara, adica anul urmatori daca numarul de investigatii va fi la fel de mare se va negocia cu ofertantul incheerea unui contract de comodat. Multumim. O zi reusita!
Дата:
29 ноя 2022, 15:34
Название вопроса:
15.criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici
Вопрос:
Rugam respectuos excluderea solicitarii (p.7)date despre participant si (p.14)declaraţie privind situaţia personala a operatorului.Astfel de date conform Ordinul ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 se regasesc in DUAE.
Ответ (29 ноя 2022, 16:21):
Buna seara! Din experienta noastra a grupului de lucru, avem nevoie de aceste declaratii si va rugam sa va conformati intru prezentarea acestor acte! Va multumim. pentru intelegere. O seara frumoasa sa aveti!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Дата:
30 ноя 2022, 08:42
Название вопроса:
Documentația de atribuire
Вопрос:
Buna ziua, multstimată AC, După câte înțelegem, În cadrul procedurii de achiziție publică dată se solicită reactivi: - pentru analizatorul Immulite 2000Xpi din laboratorul AC, costul cărora include valoarea produsului plus cheltuielile pentru „suportul științific”; - pentru analizatorul ce urmează să vă pună la dispoziție Operatorul economic prin comodat, formarea prețului care ar include nu doar valoarea reactivilor plus „Suportul științific”, dar și cheltuieli pentru transportarea, instalarea, mentenanța și reparația în funcție de necesități a echipamentului de laborator. Astfel, costurile pentru reactivii utilizați la echipamentul dat în comodat vor fi mult mai mari. În acest context, solicităm divizarea cantităților de reactivi pentru toate cele 36 poziții ale lotului 5 pentru formarea corectă a prețului.
Ответ (30 ноя 2022, 16:52):
Buna seara! Stimați operatori economici, conform articolul 37. Punct. (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului achiziţiei, astfel încât fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Punct.(2) Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda specifică de producție sau de execuție a lucrărilor, furnizare a bunurilor sau prestare a serviciilor solicitate sau la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora chiar și în cazul în care astfel de factori nu fac parte din substanța lor materială, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Punct(4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziţiei trebuie să corespundă cerinţelor autorităţii contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire. Reieșind din modul de funcționare a echipamentului, si necesitatea exploatării lui în condiții de siguranță conform recomandărilor producătorului, solicitam suportul post-vânzare a ofertantului pe partea de aplicații de către persoane instruite, pe care noi AC numim suport științific si anume punerea in lucru, calibrare, control, verificare, etc. precum si sprijinul acestuia de la producător in ceia ce privește unele situații de interpretarea, corelare a rezultatelor sau situații stricte legate de reactivi (ex: rezultate care nu se încadrează in limitele controlului, rezultate incerte, fals negative, interferente, etc. ) cu posibilitatea înlocuirii acestora la producător in baza reclamațiilor apărute. Deci, reieșind din explicațiile date nu este posibila divizarea tocmai pentru formarea corecta a prețului având in vedere punerea la dispoziție a unui analizator de către ofertantul câștigător pentru lotul dat. Mulțumim. O seara reușită!
Lotul 5 Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens
Дата:
30 ноя 2022, 08:59
Название вопроса:
Documentația de atribuire
Вопрос:
Buna ziua, multstimată AC, Punerea la dispoziție în folosință gratuită a unui analizator similar celui din laboratorul AC, se prezumă darea în comodat a analizatorului de către operatorul economic. Exploatarea tehnică a utilajului de laborator dat în comodat, în funcție de numărul de teste efectuate, necesită un număr diferențiat de piece, accesorii și consumabile, care au o influiență directă asupra formării prețurilor pentru reactivi. Astfel, solicităm respectuos să ne oferiți mai multe detalii cum vedeți Dvs. prezentarea ofertei de către Operatorul Economic, în cazul în care cerințele contractului de comodat sunt neclare și AC propune negocierea ulterioară a acestor cerințe.
Ответ (1 дек 2022, 08:30):
Buna dimineata!Cerințele din caietul de sarcini sunt destul de clare, după cum ați interes si dre, oferta de preț trebuie sa includă toate cele enumerate. Reamintim ca obiectul principal al acestei proceduri este achiziționarea reactivilor la care se adăuga servicii conexe de punere la dispoziție a analizatorului cu cerințele stipulate in documentație si anume ca toate cheltuielile de întreținere și mentenanță să fie suportate de către operatorul desemnat câștigător. Pentru analizatorul Immulite 2000Xpi din dotația laboratorului IMSP AMT Buiucani, va fi publicata ca de obicei in fiece an, procedura de servicii de deservire și mentenața a analizatorului cu valoarea estimate pentru serviciile date.Multumesc. O zi reusita!
Дата:
30 ноя 2022, 18:01
Название вопроса:
Lotul 11
Вопрос:
Bugetul pentru acest lot este foarte mic.Suma estimata ajunge pentru 1,2 pozitii.Solicitam sa revizuit bugetul
Ответ (1 дек 2022, 07:24):
Buna dimineata! Cu mare regret, la momentul dat nu putem schimba nimic. Multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Дата:
1 дек 2022, 11:26
Название вопроса:
Garanţia pentru oferta 2% transfer bancar pe contul institutiei
Вопрос:
Buna ziua,atasati rechizitele pentru transfer,daca nu acceptati garantie emisa de la banca!
Ответ (1 дек 2022, 11:52):
Buna ziua! RECHIZITELE BANCARE PENTRU GARANŢIA OFERTEI si GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani MD-2051 Mun. Chișinău, str. I. L. Caragiale 2 Tel-fax 022741916 022741870 Cod fiscal 1003600153131 Denumirea băncii Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X Codul IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA Multumim. O zi reusita!
Дата:
1 дек 2022, 11:35
Название вопроса:
15.criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici
Вопрос:
Buna ziua,ce cerinta se subintelege prin pt.6 (Oferta)?Atasati formularul care se solicita,in ds bunuri nr 115_15_09_2021.docx nu se regaseste.Mai sus in pt.3-4 sunt doar solicitate specificatia tehnica si de pret!
Ответ (1 дек 2022, 11:53):
Buna ziua! Formularul se cunoaste foarte bine stimate operator economic! Va multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Дата:
1 дек 2022, 11:58
Название вопроса:
Buna ziua! Formularul se cunoaste foarte bine stimate operator economic! Va multumim pentru intelegere. O zi reusita!
Вопрос:
Va rugam sa atasati modelul formularului
Ответ (1 дек 2022, 12:03):
Buna ziua! Formularul ofertei [Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Invitaţie la licitaţia Nr.: ______________________________ Alternativa Nr.: ____________________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] b) ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________ ___. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor] c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în cerintele documentatie de atribuire., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire. h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu cerintele documentatie de atribuire. Semnat:________________________________________________ L.Ș. [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__ O zi cu doamne ajuta!
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".