+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 1 050 004,50 MDL
Период уточнений: 15 ноя 2022, 12:15 - 25 ноя 2022, 0:00
Подача предложений: 25 ноя 2022, 0:00 - 28 ноя 2022, 0:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de alimentare a elevilor din cadrul institutiei , pentru anul 2023
Информация об отмене
Причина отмены
Licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668506576506, privind achiziţia „Servicii de cantina si servicii de catering” se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), lit. g) „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului.
Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.
Respectiv, Vă comunicăm că în urma analizei ofertelor depuse pentru procedura prenotată în raport cu documentația de atribuire, s-a constatat că în legătură cu publicarea unui anunț de participare defectuos îndeplinit, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a evalua ofertele într-un mod corect, în măsura în care, pe de o parte în pct. 8 a anunțului de participare s-a specificat „Criteriul de evaluare – maximul k-kal propuse de către operatorii economici participanți” (deși cadrul legal nu prevede un astfel de criteriu), iar pe de o altă parte, conform pct. 23 al aceluiași act se precizează „Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate preț”.
Totodată, autoritatea contractantă pe de o parte solicită maximul k-kal, iar pe de o altă parte, potrivit pct. 24, sub-pct. 2 cere respectarea normelor k-calorice stabilite de Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 și Ordin nr. 910 din 02.10.2020, cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, acest fapt făcând imposibilă evaluarea ofertelor propuse într-un mod corect și echitabil.
Astfel, autoritatea contractantă va ajusta documentația de atribuire conform cadrului legal și necesităților sale și va publica o nouă procedură în acest sens.
Дата отмены
23 дек 2022, 16:28
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
2084-MD, MOLDOVA, mun.Chişinău, or.Cricova, or Cricova , str Tineretului 32
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Antonisen Ala
Контактный номер
069519097
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
15 ноя 2022, 12:15
Дата последних изменений
23 дек 2022, 16:28
Achizitii.md ID
21067401
CPV
55500000-5 - Servicii de cantină şi servicii de catering
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Отменена
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".