+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 11.11.2022 16:56
по 21.11.2022 17:00
2
Подача предложений
с 21.11.2022 17:00
по 28.11.2022 17:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 1 990 000 MDL
Период уточнений: 11 ноя 2022, 16:56 - 21 ноя 2022, 17:00
Подача предложений: 21 ноя 2022, 17:00 - 28 ноя 2022, 17:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Reparatia capitală a spațiilor de ocupație în sediului Direcției Cultură Primăriei Municipiului Chișinău , str.București 68, Chișinău
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Bucuresti 68
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Dumitru Popa
Контактный номер
022242278
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
11 ноя 2022, 16:56
Дата последних изменений
14 ноя 2022, 9:31
Achizitii.md ID
21067236
CPV
45400000-1 - Lucrări de finisare a construcţiilor
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (работы)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anunt_de_participare_lucrari_22_02_2022.pdf anunt_de_participare_lucrari_22_02_2022.pdf
Документация к предложению
-
11.11.22 16:56
duae_ro_0.pdf duae_ro_0.pdf
Документация к предложению
-
11.11.22 16:56
directia cultura caiet de sarcini.pdf directia cultura caiet de sarcini.pdf
Документация к предложению
-
14.11.22 09:31
Дата:
13 ноя 2022, 14:15
Название вопроса:
Clarificari
Вопрос:
cap.3.1 Tavan : in pozitia CK50A- Tavane suspendate din ghipscarton 9.5 mm este indicata suprafata de 254 m2 , dar in urmatoarele pozitii de finisare a podurilor - CF-52B,CF-57A, CN-06A numai 142 m2, restul suprafetei nu va fi finisata? cap.36.6 Electricitate : in poz. 08-03-594-3 unitate de masura 100 buc cantitatea 7.2, pozitia urmatoare -corp de iluminat- 72 buc. Care este cantitatea corecta?
Ответ (21 ноя 2022, 16:55):
modificat
Дата:
14 ноя 2022, 18:38
Название вопроса:
ISO 45001
Вопрос:
Din ce considerent sa inclus certificatul ISO 45001? Solicitam excluderea acestui punc pe baza legislatiei RM si deciziei ANSC. Va transmitem o sectiune din aceasta decizie. Subsecvent, cu referire la art. 73 din Legea nr. 131/2015 citat de către autoritatea contractantă, se reține că acesta reglementează „Condițiile speciale de executare a contractului de achiziții publice”, care sunt stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și urmează a fi implementate pe parcursul derulării/executării contractului de achiziție atribuit în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de norma prenotată, iar având în vedere faptul că standardul ISO 45001:2018 reflectă modul de organizare a operatorului economic, respectiv sistemul de management implementat, în partea ce ține de domeniul sănătății și securității ocupaționale, acesta nu reprezintă o condiție de executare a contractului de achiziții publice. Astfel, Agenția apreciază faptul că autoritatea contractantă eronat a identificat, reieșind din prevederile enunțate mai sus, condițiile speciale care țin de executarea viitorului contract de achiziții publice, care ar determina în consecință „îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitatea muncii”. În context, este de menționat că Agenția nu pune la îndoială necesitatea executării lucrărilor care constituie obiectul procedurii de achiziție publică litigante de către ofertanți calificați, cât și impunerea unor condiții speciale de executare a acestora, având în vedere regulile impuse în acest sens de către organizațiile de profil, fapt menționat în cadrul ședinței deschise pentru examinarea contestației, însă aceste cerințe/condiții urmează a fi stabilite prin prisma prevederilor legislației din domeniul achizițiilor publice, în măsura în care standardul contestat nu reprezintă un act permisiv care urmează a fi implementat/deținut în mod obligatoriu de către operatorii economici.
Ответ (21 ноя 2022, 16:53):
Autoritatea contractantă a solicitat certificat ISO 45001:2018 pentru a asigura identificarea pericolelor care pot rezulta din activitatile de subcontractare sau in relatiile cu furnizorii, clientii si iau masurile corespunzatoare pentru a le proteja.
Дата:
17 ноя 2022, 09:50
Название вопроса:
Garantie pentru oferta
Вопрос:
Buna ziua! va rugam sa specificati cuantumul garantiei
Ответ (21 ноя 2022, 16:49):
Garanția pentru oferta este 1%
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".