+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Закупка не состоялась
Оценочная стоимость без НДС 237 106 MDL
Период уточнений: 16 ноя 2022, 17:00 - 23 ноя 2022, 10:00
Подача предложений: 23 ноя 2022, 10:00 - 28 ноя 2022, 10:00
Начало аукциона: 29 ноя 2022, 14:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Lazarenco Valeriu
Контактный номер
069364807
Эл. адрес
Данные о закупке
Дата создания
12 окт 2022, 11:22
Дата последних изменений
28 ноя 2022, 10:00
Оценочная стоимость (без НДС)
237 106 MDL
Размер минимального шага понижения цены
2 371,06 MDL
Achizitii.md ID
21065460
Тип процедуры
Запрос ценовых оферт (услуги)
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Адрес поставки
5823, MOLDOVA, Teleneşti, s.Leuşeni (r-l Teleneşti), satului Leușeni, rnul Telenești
Срок действия контракта
5 дек 2022 16:46 - 30 авг 2023 16:46
Список позиций
1)
Название
Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al s. Leușeni CPV: 71410000-5 - Услуги по городскому планированию
Количество: 1.0
Ед. измерения: Hectar
Документы процедуры закупок
duae_ro_0 (7).doc
Документация к предложению
FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN 1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
16.11.22 17:00
Documentatia standart.docx
Документация к предложению
Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf Caiet de sarcini pug.signed.pdf
Документация к предложению
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
Anunț de participare semnat.signed.pdf Anunț de participare semnat.signed.pdf
Техническая спецификация
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
Документы лота
Documentatia standart.docx
-1. Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse
16.11.22 17:00
anunț de participare semnat.signed.pdf
ANUNȚ DE PARTICIPARE Privind achiziționarea : servicii de elaborarea planului urbanistic general al satului Leușeni
16.11.22 17:00
duae_ro_0 (7).doc
-Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova
16.11.22 17:00
Caiet de sarcini pug.signed.pdf
CAIET DE SARCINI Obiectul: Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al satului Leușeni. Autoritatea contractanta: Primăria satului Leușeni raionul Telenești. Costul elaborării proiectului “Planului Urbanistic General și a Planului de amenajare a teritoriului satului Leușeni, rnul Telenști” se calculează în temeiul catalogului național de prețuri pentru determinarea valorilor elaborării documentațiilor de urbanism aprobat pentru aplicare în Republica Moldova . În Planul de amenajare a teritoriului satului și a Planului Urbanistic General al satului Leușeni, se va examina teritoriul administrativ al localității.
16.11.22 17:00
История аукциона
Просмотр аукциона
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Активный".
Разъяснения