+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 23.09.2022 16:16
по 14.10.2022 10:30
осталось 6 дней
2
Подача предложений
с 14.10.2022 10:30
по 25.10.2022 11:30
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 9 363 308,33 MDL
Период уточнений: 23 сен 2022, 16:16 - 14 окт 2022, 10:30
Подача предложений: 14 окт 2022, 10:30 - 25 окт 2022, 11:30

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrari de construcție a rețelelor de canalizare în s. Mingir r-n Hîncești, etapă II
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
5345, MOLDOVA, Hînceşti, s.Mingir, pr Mingir
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Lilia Nistorica
Контактный номер
026976302
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
23 сен 2022, 16:16
Дата последних изменений
27 сен 2022, 9:09
Achizitii.md ID
21064376
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
duae canalizare et.ii.signed.pdf duae canalizare et.ii.signed.pdf
Документация к предложению
17 file
23.09.22 16:16
anuntul de participare.pdf anuntul de participare.pdf
tenderNotice
5 file
27.09.22 09:09
scheme de pichetaj.pdf scheme de pichetaj.pdf
Техническая спецификация
1 file
27.09.22 09:09
caiet de sarcini f , etapa 2,canalizare 2 (2),f (1) (2).signed.pdf caiet de sarcini f , etapa 2,canalizare 2 (2),f (1) (2).signed.pdf
Техническая спецификация
53 file
27.09.22 09:09
documentatia standard lucrari (3).docx
Документация к предложению
69 file
27.09.22 09:09
Дата:
23 сен 2022, 16:25
Название вопроса:
Valoarea estimata
Вопрос:
Care este Valoarea estimata a lucrarilor fara TVA?
Ответ (26 сен 2022, 13:27):
Valoarea estimată a lucrărilor fără TVA este de 9 363 308,33 lei
Дата:
23 сен 2022, 16:28
Название вопроса:
Cazier judiciar
Вопрос:
In baza carei legi solicitati doc mentionat in anuntul de participare punct. 16.19
Ответ (26 сен 2022, 14:56):
Se solicită în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021, art.31
Дата:
23 сен 2022, 16:31
Название вопроса:
Informatie privind experienta similara
Вопрос:
MINISTERUL FINANȚELOR ORDIN Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).
Ответ (26 сен 2022, 15:09):
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 , art.40, pct.1) , Anunțul de Participare redactat la pct.16.8 va avea următorul cuprins: ... Ofertantul trebuie să demonstreze executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificat de bună execuție.
Дата:
25 сен 2022, 15:26
Название вопроса:
Anunțul de participare
Вопрос:
Pct. 16 sub pct. 8 Declarație privind experiența similară. Se atestă o încălcare din partea Autorității Contractante prin modificarea conținutului al anexelor elaborate de MF, și anume Nr. OMF69/2021, în speță anexa 12, conform prezentei anexe operatorul economic urmează să demonstreze finalizare lucrărilor în ultimii cinci ani, și nici de cum 1 an. Astfel dacă nu va fi modificată cerința dată, și altele care contravin legislației în vigoare, până pe data de 28-09-2022 va fi depusă contestația supra cerințelor solicitate în anunțul de participare.
Ответ (26 сен 2022, 15:16):
Anunțul de Participare redactat la pct.16.8 va avea următorul cuprins: ... Ofertantul trebuie să demonstreze executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificat de bună execuție.
Дата:
25 сен 2022, 15:30
Название вопроса:
Anunțul de participare
Вопрос:
pct. 19 Garanția de buna execuție a contractului exprimată prin scrisoare de garanție bancară, cuantumul 1% și reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, cuantumul 5 %. Da pe asta de unde ați mai scoso? Tare ingenioși mai sunteți.
Ответ (26 сен 2022, 15:35):
Se face referire la art.98, 99 din Ordinul nr.69 al Ministerului Finanțelor din 07.05.2021 și HG nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, Secțiunea 9, art.151,152
Дата:
25 сен 2022, 18:34
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
UNDE GASIM FORMA 1 DESFASURATA cu indicarea normelor de consum pentru fiecare poziție.?
Ответ (26 сен 2022, 16:05):
Vă solicităm să examinați Caietul de sarcini unde pentru fiecare lucrare în parte este atribuit Simbol de norme și codul de resurse.
Дата:
26 сен 2022, 15:54
Название вопроса:
Caietul de sarcini
Вопрос:
Rugam publicarea Formularului Nr.1 DESCIFRAT conform Documentatiei standart publicata la aceasta procedura. In anexa nr.23 este specificat: NOTĂ: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, DESCIFRAT (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz). Va solicitam publicarea Formularului nr.1 DESCIFRAT, in conformitate cu cerintele Documentatiei standart aprobata prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021. Va multumim!
Ответ (27 сен 2022, 12:24):
De curând, atașat în documentele procedurii de achiziție, alăturat Caietului de sarcini este publicată și descifrarea consumului de resurse, aferent fiecărei norme de deviz. Vă mulțumim.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".