+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 20.09.2022 16:10
по 30.09.2022 10:00
осталось 2 дня
2
Подача предложений
с 30.09.2022 10:00
по 10.10.2022 13:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 850 000 MDL
Период уточнений: 20 сен 2022, 16:10 - 30 сен 2022, 10:00
Подача предложений: 30 сен 2022, 10:00 - 10 окт 2022, 13:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1 (Repetat)
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2024, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Oxana Tcacenco
Контактный номер
022-385-499
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
20 сен 2022, 16:10
Дата последних изменений
22 сен 2022, 13:52
Achizitii.md ID
21064113
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anexa nr 3 103_20-ait (b. bodoni, 11_1).pdf anexa nr 3 103_20-ait (b. bodoni, 11_1).pdf
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 14 decl. priv. dotari utilaj.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 22 aviz de particip. la licit. de lucrari.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 10 garanția de bună execuție.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
calcul din ordinul nr 190 din 31.12.2021.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 12 decl. privind experienta.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 13 decl. priv. princip. lucrari similare.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 5 103-20-aee bodoni 11.pdf anexa nr 5 103-20-aee bodoni 11.pdf
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
duae.doc
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 2 103_20-c.pdf anexa nr 2 103_20-c.pdf
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 9 scrisoare de garantie bancara.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 1 103_20-sm (b. bodoni, 11_1).pdf anexa nr 1 103_20-sm (b. bodoni, 11_1).pdf
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 15 decl. priv. personal specializat.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 11 grafic. de execut. docum. proiect.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anunt de participare.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
oferta f3.1.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 7 cerere de participare.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 4 103_20-eef (b. bodoni, 11_1)-1-9.pdf anexa nr 4 103_20-eef (b. bodoni, 11_1)-1-9.pdf
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 16 lista subcontractantilor.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
cs 159-22 b. bodoni.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
anexa nr 8 declar. priv. valabilitatea ofertei.docx
Документация к предложению
-
20.09.22 16:10
Lucrări de reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1.(Repetat)
Дата:
22 сен 2022, 13:52
Название вопроса:
Clarificari salariului mediu pe oră 22/09/2022
Вопрос:
Ne referim la pct. 13 din tabelul din pct. 17 din anuntul de participare privind Reconstrucția Punctului Termic Central 5082 din str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 11/1 (Repetat), care obligă ofertantul (sub sancțiunea discalificării de la procedura de achizitie) la intocmirea devizului de cheltuieli să respecte prevederile CP L. 01.02:2012. Conform CP L. 01.02:2012 – prin utimul amendament ”CP L.01.02:2012/А2:2022” au fost stabilită metoda de determina respectiv și valoarea salariului mediu pe oră in valoare de 84,97 MDL/oră. În acelasi timp la licitatia data este anexat si extrasul din Ordinul nr. 190 din 31.12.2021“Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” emis de către “TERMOELECTRICA” S.A. unde in pct. 1.1 salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructori este limitat la valoarea de 64,84 MDL/oră, in asa mod venind in contradictie cu prevederile CP L. 01.02:2012 - ultimul amendament aprobat şi pus în aplicare prin ordinul Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 14 din 10.02.2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 45-52, art. 160), cu aplicare din 18.02.2022. Avînd în vedere că conform legislației in vigoare ordinile interne ale instituțiilor publice cat si a celor private nu pot veni în contradicție cu legislația in vigoare, precum și în scopul respectării prevederilor CP L. 01.02:2012, Vă rugăm să excludeți din documentele anexat la licitatie ducmentul cu denumirea ”Calculul acceptat de către Entitatea Contractantă la djudecarea contractului” extras din Ordinul nr. 190 din 31.12.2021“Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori” emis de către “TERMOELECTRICA” S.A – prin care se limitează cotele de cheltuieli exprimate in procente precum și se limitează valoarea salariului mediu pe oră al muncitorilor – constructori.
Ответ (22 сен 2022, 14:24):
Buna ziua, solicitam respectuos să Vă conformați cerințelor solicitate de către entitatea contractantă și Ordinului nr. 229 din 30.12.2019 cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori (30.12.2019).
Дата:
23 сен 2022, 09:58
Название вопроса:
Clarificari salariului mediu pe oră 23/09/2022
Вопрос:
Stimati Domni / Doamne, Ne referim la raspunsul dvs, prin care solicitati respectarea prevederilor ordinului nr. 229 din 30.12.2019 cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori (30.12.2019) emis de către “TERMOELECTRICA” S.A aplicabil pentru anul 2020, care limitează salariului mediu pe oră pana la valoarea de 57,66 MDL/oră precum și alte cote de cheltuieli exprimate in procente. In acest context: 1. Vă informăm că prezentul ordin nu este atasat la documentatia de achizitie, precum și la fel ca și ordinul Nr. 190 din 31.12.2021 vine in contradictie cu prevederile CP L. 01.02:2012, respectiv nu este legală solicitara de al respecta la perfectarea documentației de ofertă. 2. Vă rugăm să excludeți obligativitatea aplicării în procedura de achiziție (prin platforma achiztii.md) a ordinelor interne ale Termoelectrica SA (cum ar fi Nr. 190 din 31.12.2021) referitoare la limitarea salariului mediu pe ora si cotele de cheltuieli care vin in contracdicție cu CP L.01.02:2012. 3. Acceptarea coeficienților și salariului mediu pe ora in valoarea stabilita de normative si legislatia in vigoare (CP L.01.02:2012, legea nr. 131 din 03.07.2015, legea Nr. 74 din 21.05.2020, și ordinul Ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 14 din 10.02.2022).
Ответ (23 сен 2022, 11:49):
Buna ziua! A fost comisă o eroare cu referire la Ordinul nr. 229 din 30.12.2019, respectiv solicităm respectuos să Vă conformați cerințelor solicitate de către entitatea contractantă și Ordinului nr. 190 din 31.12.2021.
Дата:
23 сен 2022, 13:40
Название вопроса:
Clarificari salariului mediu pe oră 23/09/2022
Вопрос:
Stimati Domni / Doamne, Ne referim la raspunsul dvs din data de 23.09.2022, prin care se insista respectarea ordinelor interne a Termoelectrica SA si anume a ordinului nr. 190 din 31.12.2021 care contravine prevederilor CP L.01.02:2012. Considerăm cerințele date abizive, din următoarele considerente: 1. Contravine prevederilor CP L.01.02:2012 care expres valorile procentuale si cuantumul salariului mediu pe oră. 2. Având în vedere rata de inflație actuală, limitează antreprenorului în estimarii corecte a valorii salariului si posibilitatea angajarii resurselor umane calificate. Având în vedere cele menționate mai sus, Vă solicităm să excludeți, din cerințele licitației, obligativitatea respectării ordinului intern a Termoelectrica SA si anume a ordinului nr. 190 din 31.12.2021, de alt fel, ne rezervăm dreptul de a apela la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.
Ответ (27 сен 2022, 10:49):
Buna ziua! Salariul mediu în mărime de 84,97 lei/oră al muncitorilor constructori este calculat reieșind din salariul mediu de 3846 lei pe lună. Conform HG nr. 142 din 09.03.2022 salariul minim este stabilit în mărime de 3500 lei pe lună, începând cu 01.04.2022. Salariul mediu pe oră al muncitorilor constructori în mărime de 64,84 lei, în baza Ordinului nr. 190 din 31.12.2021, pe deplin respectă legislația în vigoare (HG nr. 922 din 22.12.2020). Reieșind din cele expuse, solicităm să vă conformați cerințelor solicitate în documentația de atribuire.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".