+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 05.08.2022 16:10
по 16.08.2022 11:00
осталось 6 дней
2
Подача предложений
с 16.08.2022 11:00
по 25.08.2022 11:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 4 601 690 MDL
Период уточнений: 5 авг 2022, 16:10 - 16 авг 2022, 11:00
Подача предложений: 16 авг 2022, 11:00 - 25 авг 2022, 11:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrări de reconstruirea acoperişului de tip şarpantă la (blocul A,E)
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
2045, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Studenților 8/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Corneliu Solomon
Контактный номер
069168599
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
5 авг 2022, 16:10
Дата последних изменений
8 авг 2022, 22:09
Achizitii.md ID
21061191
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
declaratie_ro (5).doc
Документация к предложению
-
5.08.22 16:10
documentația standard 2021_lucrari.doc
Документация к предложению
-
5.08.22 16:10
duae_ro 2021 (5).doc
Документация к предложению
-
5.08.22 16:10
lista cantitati reparatia acoperisului actualizat (blocul a e) f1.doc
Техническая спецификация
-
5.08.22 16:10
anunt_lucrari acoperis modif 03.08.2022.doc
tenderNotice
Anunt de participare
5.08.22 16:19
Дата:
8 авг 2022, 22:09
Название вопроса:
Anuntul de participare
Вопрос:
Conducîndu-ne de ”Legea 131 03.07.2015 privind achizițiile publice, Articolul 22. Capacitatea tehnică şi/sau profesională, e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;” solicităm explicații de la AC cu referire la Anunțul de participare pct.10 (a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 35 persoane; care sunt argumente tehnico-legale din punct de vedere a executării șantierului, de care Normativ în construcții NCM sa condus AC cînd a stabilit un mediu minim de 35 persoane, din pct. de vedere a OE, pentru acest obiect nu pot fi concentrați mai mult de 8-10 persoane. Acest numar efectiv medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani minim 35 persoane, sunt indicate în mod special pentru limitarea participării OE, prin care se irosește banul public. Solicităm respectuos AC să excludă acest pct. în caz contrar ne rezervăm dreptul să contestăm caietul de sarcini. Mulțumim anticipat.
Ответ (9 авг 2022, 16:08):
Bună ziua, ceea ce ține de întrebarea d-stră referitor la demonstrarea accesului la personal, vă infomăm următoarele: La stabilirea cerinței respective, Autoritatea contractantă a ținut cont de prevederile art.22 alin.3 lit.d) al Legii nr.131/2015, concomitent fiind respectate și prevederile art.7lit.i) din Legea menționată supra. În context, menționăm că termenul maxim de execuție necesar pentru satisfacerea în bune condiții a necesităților reale ale AC este de maxim 5 luni.Prin urmare la stabilirea cerințelor date s-a ținut cont de natura și complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, inclusiv nr total de ore de manoperă potrivit devizului estimativ elaborat în baza documentației de proiect, și nr de zile (limitat) în care urmează a fi executate lucrările respective, ca rezultat fiind calculat număr mediu efectiv de muncitori care urmează antrenați zilnic pentru executarea în bune condiții a volumului specificat de lucrări. Avînd în vedere cele expuse , în vederea utilizării eficiente a banilor publici, inclusiv minimalizarea riscului AC (dispoziții legale imperative prevăzute de art.7 lita) al Legii nr 131/2015), pentru a se putea califica, ofertanții urmează să demostreze întrunirea cerinței date.
Дата:
8 авг 2022, 22:43
Название вопроса:
Anunțul de participare
Вопрос:
Conform Anunțului de participare pct.10 ”Lichiditatea generală 2021, Declarație egală s-au mai mare 130%.”, solicităm AC să ne explice care sunt termenii legali să majorați cifra medie de afacere de la minim 100% la 130 %, conducîndu-ne de ”Legea 131 03.07.2015 privind achizițiile publice ”Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire.” Solicităm autorității contractatnte să indice cifra medie de afacere minim 100 %, unde justifică că OE sunt fezabili să participe pentru procedura respectivă, oferint transparența în procesul achizițiilor publice.
Ответ (9 авг 2022, 16:12):
Stimat operator economic, art.21 din Legea 131/2015dispune că:Capacitatea economică şi financiară (1) Demonstrarea capacităţii economice şi financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi: c) declaraţii privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (2) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. În acest context, cifra dublă a valorii este permis de prevederile legale, iar suma ce depășește această valoare urmează a fi argumentată.
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".