+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Отменен
Оценочная стоимость без НДС 3 600 000 MDL
Период уточнений: 27 июл 2022, 8:06 - 5 авг 2022, 9:00
Подача предложений: 5 авг 2022, 9:00 - 18 авг 2022, 9:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Lucrări de construire a rețelelor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V.Lupu-I.Creangă și str. V.Alecsandri-Decebal, mun. Ungheni
Информация об отмене
Причина отмены
Autoritatea contractantă anulează procedura conformitate cu art. 71, alin. (1), lit. g) al legii 131/2015
Дата отмены
28 июл 2022, 17:29
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
3600, MOLDOVA, Унгенский, locality, str. Națională nr. 7
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Tatiana Racovița
Контактный номер
+37369729897
Эл. адрес
Факс
+37369729897
Данные о закупке
Дата создания
27 июл 2022, 8:01
Дата последних изменений
28 июл 2022, 17:29
Achizitii.md ID
21060654
CPV
45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Дата:
28 июл 2022, 11:14
Название вопроса:
caietul de sarcini
Вопрос:
In conformitate cu art. 37, Legea 131 si prevederile Documentatiei standart Anexa 23 (caietul de sarcini) sunteti obligati sa publicati F 1 desfasurata, unde o putem gasi publicata?
Дата:
28 июл 2022, 11:30
Название вопроса:
anuntul de participare
Вопрос:
Depusd de c6tre operatorul economic la semnarea contractului, sub formd de scrisoare emisf, de cdtre o bancd comerciald sau se va reline din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va re{ine de cdtre autoritatea contractantd pind la recepfia finald a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Ответ (28 июл 2022, 12:14):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Дата:
28 июл 2022, 11:32
Название вопроса:
anuntul de participare
Вопрос:
Garantia de buna executie ; Depusa de catre operatorul economic la semnarea contractului, sub forma de scrisoare emisa, de catre o banca comerciala sau se va retine din primul procesul-verbal semnat la executarea lucrdrilor. Garan[ia de bund execulie se va retine de catre autoritatea contractanta pina la recepfia finala a lucrdrilor. Cerinta data incalca prevederile HG 638 care spune pct. 155. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor., Veti insista pe receptia finala sau va conformati? Tot aici va cerem sa explicati din ce considerente garantia de buna executie se va retine pe contul dtre dar nu asa cum prevede pct. 153. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; Se creaza impresia ca acasta cerinta vine sa limiteze numarul ofertantilor, o modificati sau sa mergem pe calea contestatiilor?
Ответ (28 июл 2022, 12:15):
Bună ziua, conform pct. 152 al HG 638/2020, garanția de bună execuție a contractului este valabilă pînă la expirarea contractului. Iar conform pct. 153 al HG 638/2020, garanția poate fi constiuită din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractate. Cerința dată nu limitează nici într-un fel numărul ofertanților, garanția de bună execuție va fi emisă sub formă de scrisoare emisă de către bancă comercială sau se va reține din procesul verbal semnat la executarea lucrărilor, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare.
Дата:
28 июл 2022, 12:22
Название вопроса:
anuntul de participare
Вопрос:
, în dependență cum se va agrea la semnarea contractului de către ambele părți semnatare. acasta prevedere e vaga si poate fi interpretata la bunul plac, deci reiteram se va accepta si modalitate de retineri succesive cu depunerea sumelor retinute pe un cont bancar deschis la o banca agreata de ambele parti asa cum prevede pct 153 aliniatul 1? Precizam modul de retinere din primul proces verbal a sumei integral si depozitarea ei pe contul dtre nu elt ceva decit o constringere.
Ответ (28 июл 2022, 13:14):
Stimate operator economic, autoritatea contractantă respectă prevederile legale ale achizițiilor publice, deja cît este de vagă nu putem să ne expunem. Nu am menționat în documentație că garanția se depozitează pe contul autorității contractante, doar s-a menționat că se va reține din procesel verbale. Conform prevederilor HG 638/2020, Autoritatea contractantă va accepta toate cele 3 modalități de reținere ale pct. 153
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".