+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 25.07.2022 16:55
по 07.08.2022 14:10
2
Подача предложений
с 07.08.2022 14:10
по 18.08.2022 14:10
осталось 9 дней
3
Аукцион
19.08.2022 15:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 1 013 002 MDL
Период уточнений: 25 июл 2022, 16:55 - 7 авг 2022, 14:10
Подача предложений: 7 авг 2022, 14:10 - 18 авг 2022, 14:10

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2028, MOLDOVA, mun.Chişinău, locality, str.Gheorghe Tudor,3
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Donici Serghei
Контактный номер
+37322257681
Эл. адрес
Факс
+37322257681
Данные о закупке
Дата создания
25 июл 2022, 16:48
Дата последних изменений
5 авг 2022, 14:06
Achizitii.md ID
21060558
CPV
72200000-7 - Servicii de programare şi de consultanţă software
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
DUAE Mentinanța FMS CNAS 2022 (1).semnat
Техническая спецификация
DUAE
25.07.22 16:55
Caiet de sarcini mentenanța 4 luni 2022 ajustat.semnat
Техническая спецификация
Caietul de Sarcini
25.07.22 16:55
Anunț de participare LP Mentenanța 4 luni 2022 modificat
Техническая спецификация
Anunț de Participare ăn Word
25.07.22 16:55
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Mentenanța 4 luni 2022 CNAS (1)
Техническая спецификация
Documentația Standard ăn Word
25.07.22 16:55
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Mentenanța 4 luni 2022 CNAS (1).semnat
Техническая спецификация
Documentația Standard
25.07.22 16:55
Anunț de participare LP Mentenanța 4 luni 2022 modificat.semnat
Техническая спецификация
Anunț de Participare
25.07.22 16:55
Anunț de participare LP Mentenanța 4 luni 2022 modificat actualizat.semnat
Техническая спецификация
Anunț de participare actualizat
5.08.22 14:06
Caiet de sarcini mentenanța 4 luni 2022 ajustat.semnat
Техническая спецификация
Caietul de sarcini actualizat
5.08.22 14:06
ds_servicii_omf_115_15_09_2021 Mentenanța 4 luni 2022 CNAS (1).semnat
Техническая спецификация
Documentația Standard actualizat
5.08.22 14:06
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Дата:
3 авг 2022, 17:14
Название вопроса:
Echipa de proiect
Вопрос:
Buna ziua, vă rog să explicati momentul următor: În compartimentul Nivelul Serviciilor, p.2 este scris - Existenţa grupului de proiect calificat asigurat pentru îndeplinirea serviciilor solicitate (Cerinețele obligatorii fața de echipa de proiect sunt prezentate în Anexa nr.2), Unde se găsește Anexa nr.2?
Ответ (4 авг 2022, 15:30):
Anexa 2 este greșală mecanică, Cerinețele obligatorii fața de echipa de proiect sunt prezentate În Anexa nr.1 unde este scris” Echipa de proiect” Echipa de proiect trebuie să includă specialiști de înaltă calificare și experiență in domeniile respective. Cerințele minime față de specialiștii propuși sunt următoarele:
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Дата:
3 авг 2022, 17:34
Название вопроса:
Cerinta din caietul de sarcini Echipa de proiect pentru Analist (FMS)
Вопрос:
In Caietul de sarcini Echipa de proiect Analist (FMS)- Experiență profesională specifică Experiență de participare, cel puțin în 1 (un) proiect asemănătoar în domeniul asigurărilor financiar-sociale în calitate de analist, cu prezentarea documentelor confirmative. Avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta este o instituție unică în RM si pentru a nu aduce atingere principiilor art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, impartialitatii, nediscriminarii in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici; principiul proportionalitatii si cel al recunoasterii reciproce, va rugam sa eliminati cerinta data. Prin mentinerea acestei cerinte Autoritatea Contractanta distorsionează competitia prin crearea unor avantaje artificiale anumitor operatori economici.
Ответ (5 авг 2022, 13:32):
Având în vedere că CNAS realizează politicile sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale, care include evidența plăților sociale pentru peste 1,2 milioane de beneficiari din țară, dar și peste hotarele țării, evidența contribuțiilor de asigurări sociale transferate de peste 430 mii plătitori, și şi gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat (de peste 33 miliarde lei), aceasta cerință este imperativă din punct de vedere metodologic și tehnic, asigurîndu-ne cu resurse umane calificative care vor gestiona un sistem informațional financiar de importanță socială. Respectiv, Analistul FMS din echipa de proiect este important se deține cunoștințele și experiența solicitată, deoarece toate serviciile necesită prestate în termen cu implicarea analistului din prima zi, fără tergiversări și fără explicații suplimentare din partea CNAS. În cazul în care Analistul FMS nu deține experiența respectivă există riscul de neachitarea prestațiilor sociale în termenii stabiliți lăsând pătură socială vulnerabilă fără sursa de existență. Totodată în scopul asigurării promte a prevederilor ” art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, imparțialității, nediscriminării in privință tuturor ofertanților si operatorilor economici; principiul proporționalității si cel al recunoașterii reciproce” în procedura publică este introdusă următoarea precizare ” Experiență de participare, cel puțin în 1 (un) proiect asemănător în domeniul gestionării finanțelor publice din domeniul social ” Subliniem că, în Republica Moldova în gestionarea finanțelor publice din domeniul social sunt implicate mai multe autorități/instituții (de exemplu: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Asistența Socială, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă și alt.) .
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Дата:
3 авг 2022, 17:51
Название вопроса:
Аdministrator a sistemelor informaționale 1С Întreprindere 8.3
Вопрос:
Buna ziua, vă rugăm să confirmați dacă Cerința Experiență profesională specifică, anume "Experiență de participare în proiecte în calitate de administrator al platformei ,,1C”, confirmată prin realizarea proiectelor de desfășurare arhitecturii Cluster pentru aplicațiile ,,1C” și integrarea cu platforme ,,Oracle” / ,,Microsoft”." - înseamnă una din SGBD sau Oracle sau Microsoft.
Ответ (5 авг 2022, 12:43):
- Administratorul proiectului necesită cunoștințele pentru asigurarea integrității datelor pe platforma care include SI "Protecția Socială" RDBMS Oracle 10.2 cu "1C" Microsoft SQL, astfel persoana propusă în echipă de proiect necesită cunoștințele SGBD Oracle și SGBD Microsoft SQL
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) aferent sistemului financiar
Дата:
3 авг 2022, 18:00
Название вопроса:
Nivelul serviciilor Administrator platformei
Вопрос:
Nivelul serviciilor f) Administrator platformei ,,1С: Întreprindere” cu experiență în desfășurarea și gestionarea pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud. Avand in vedere faptul ca cerința susmenționată este foarte specifică și pentru a nu aduce atingere principiilor art. 7, lit. h), i), j) din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice, respectiv principiul tratamentului egal, impartialitatii, nediscriminarii in privinta tuturor ofertantilor si operatorilor economici; principiul proportionalitatii si cel al recunoasterii reciproce, vă rugăm să eliminați aceasta cerința. Prin mentinerea acestei cerinte Autoritatea Contractanta distorsionează competitia prin crearea unor avantaje artificiale anumitor operatori economici.
Ответ (5 авг 2022, 13:26):
În scopul respectării pct.4 al HG 128/2014 CNAS a asigurat plasarea mediul de dezvoltare și mediul de producere FMS pe platforma MCloud , de aceia experiență în desfășurarea și gestionarea pe platforma tehnologică guvernamentală comună MCloud este imperativă membrul echipei Administrator platformei.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".