+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 13.05.2022 22:30
по 31.05.2022 12:00
осталось 4 дня
2
Подача предложений
с 31.05.2022 12:00
по 07.06.2022 11:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 17 398 141,67 MDL
Период уточнений: 13 май 2022, 22:30 - 31 май 2022, 12:00
Подача предложений: 31 май 2022, 12:00 - 7 июн 2022, 11:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Lucrări de construcție pentru stația de epurare, instalare utilaje tehnologice sisteme de epurare, lucrări tehnologice, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, Cămin de luare a probelor, Cămin debitmetru, Cameră dezinfectare, Lucrări de construcții la terenul stației de epurare a apelor uzate, Rețele interioare de canalizare, Stație de epurare SEAU, Echipament electric de forță, Platforma de nămol, Stația de pompare de canalizare SPC-1
Rețele exterioare de canalizare, Stația de epurare a apelor uzate AT 1600, alimentare cu energie electrică (rețele electrice exterioare), iluminat exterior, amenajarea teritoriului.
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălţi, mun.Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Denis Gudumac
Контактный номер
+37323125646
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 май 2022, 22:30
Дата последних изменений
23 май 2022, 22:07
Achizitii.md ID
21056475
CPV
45230000-8 - Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
adr nord statie epurare glodeni anunt de participare(3)(1)(1).docx
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
adr nord statie epurare glodeni-documentatiastandardlucrari(2).docx
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
scan0009.pdf scan0009.pdf
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
scan0008.pdf scan0008.pdf
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
scan0011.pdf scan0011.pdf
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
adr nord statie epurare glodeni-declaratiero(2)(2).doc
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
parametri statie de epurare-proiectant(1).pdf parametri statie de epurare-proiectant(1).pdf
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
adr nord statie epurare glodeni-duae formular nou(2).docx
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
scan0010.pdf scan0010.pdf
Документация к предложению
-
13.05.22 22:30
Дата:
14 май 2022, 14:50
Название вопроса:
Anuntul de participare
Вопрос:
Pretul estimativ indicat in anunt este maximal admisibil sau oferta poate fi si mai mare si asta bazindune pe cresterile de preturi pe piata constructiilor?
Ответ (17 май 2022, 17:52):
Sumele alocate pentru fiecare proiect de dezvoltare regională sunt constituite ca urmare a actualizării devizelor de cheltuieli la prețuri curente a primului trimestru anul 2022. Respectiv, aceste sume estimative și constituie bugetul maxim disponibil pentru fiecare procedură de achiziție iar depășirea valorii estimate duce nemijlocit și la depășirea valorii fondurilor alocate pentru executarea contractelor.
Дата:
14 май 2022, 22:27
Название вопроса:
Anuntul de participare.
Вопрос:
Ati publicat o licitatie repeat fara a tine cont de termenul de depunere a contestatiilor pe procedura precedenta. Este o eroare sau ignorati legislatia ?
Ответ (17 май 2022, 17:52):
În conformitate cu prevederile art. 32 Legea 131/2015, termenele de așteptare se aplică pentru încheierea contractelor. Termenele prevăzute la art.83 se aplică asupra actelor administrative a autorității contractante care vizează procedura în cauză și nu interzice efectuarea altor proceduri separate, în detrimentul interesului public. Totodată, art. 85 al. (14) și (15) a legii amintite, prevede posibilitatea adoptării unor măsuri suspensive, ținându-se cont de eventualele interese lezate, inclusiv cel public.
Дата:
16 май 2022, 11:11
Название вопроса:
anuntul de participare
Вопрос:
reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ?
Ответ (17 май 2022, 17:52):
Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului.
Дата:
17 май 2022, 19:26
Название вопроса:
Ajustarea preturilor
Вопрос:
reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ?   Răspuns (17 mai 2022, 17:52): Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului. Deci va asumat dereptul de a decide in baza de disponibilitate a fondurilor, deci nu avem garantie ca se vor ajusta preturile in funtie de rata inflatiei. Aici vom presupune o abordare care poate aduce si la acte de coruptie. Se insista pe raspunsul de mai sus? Atunci cum ramine cu libera concurenta, ordinea de drept, nediscriminarea, sau acestea sunt vorbe goale?
Дата:
18 май 2022, 12:42
Название вопроса:
documentatia standart
Вопрос:
In documentatia standart incarcata de AC ati comis un abuz incalcind prevederile Ordinului nr. 69 din 07 mai 2021 care a aprobat acasta documentatie si reglamenteaza in modalitatile de redactare anexei 25, contractul, precizam pct. 104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans. PRECIZARE , Anexa 25 in documentatia standart aprobata in modul stabilit de Lege este urmatoarea redactie : 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. in redactia publicata de AC e : 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. Părțile nu vor recurge la ajustarea valorii prezentului contract. Deci ati incalcat ordinul 76 intoducind sintagma: Părțile nu vor recurge la ajustarea valorii prezentului contract. Reiteram intrebarea , va veti conduce de norma legala sau veti insista pe incalcarea drepturilor ofertantilor?
Дата:
18 май 2022, 12:55
Название вопроса:
documentatia de licitatie
Вопрос:
nuntul de participare Întrebare: reesind din cresterea necontrolata a preturilor inclusiv la materialele de constructie venim cu solicitarea sa precizati va fi prevazuta ajustarea preturilor la rata inflatiei ? Răspuns (17 mai 2022, 17:52): Ajustarea valorii contractului va putea fi aplicată printr-un act suplimentar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1129/2018 și în condițiile în care autoritatea contractantă va dispune de sursele financiare necesare proprii sau alocate de către Beneficiarul proiectului. INTREBARE , Sa intelegem ca in caz ca nu veti gasi bani, cheltuelile suplimentarea le veti pune pe seama ofertantului?
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".