+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 11.05.2022 17:55
по 31.05.2022 10:00
2
Подача предложений
с 31.05.2022 10:00
по 10.06.2022 10:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 420 000 MDL
Период уточнений: 11 май 2022, 17:55 - 31 май 2022, 10:00
Подача предложений: 31 май 2022, 10:00 - 10 июн 2022, 10:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Utilaj și echipament de laborator
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Albişoara 38
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Andrei Bulmag
Контактный номер
022256797, 067748246
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
11 май 2022, 17:55
Дата последних изменений
20 май 2022, 14:10
Achizitii.md ID
21056328
CPV
38400000-9 - Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Baie de apă
Бюджет: 70000.0 MDL
Активный
Acvadistilator
Бюджет: 21000.0 MDL
Активный
Turbidimetru
Бюджет: 84000.0 MDL
Активный
Agitator magnetic
Бюджет: 15000.0 MDL
Активный
Fotometru
Бюджет: 25000.0 MDL
Активный
pH-metru
Бюджет: 45000.0 MDL
Активный
Incubator (termostat)
Бюджет: 25000.0 MDL
Активный
Balanță de laborator
Бюджет: 20000.0 MDL
Активный
Autoclav vertical 150 litri - 139 ºC
Бюджет: 65000.0 MDL
Активный
Dulap de uscat (etuvă)
Бюджет: 20000.0 MDL
Активный
Balanță analitica electronică
Бюджет: 30000.0 MDL
Активный
Документы процедуры закупок
documente standard.docx
Документация к предложению
-
11.05.22 17:55
caiet de sarcini.pdf caiet de sarcini.pdf
Документация к предложению
-
11.05.22 17:55
ap 52.pdf ap 52.pdf
Документация к предложению
-
11.05.22 17:55
Contract Contract
Документация к предложению
-
20.05.22 14:04
Lista utilajelor și echipamentelor
Документация к предложению
-
20.05.22 14:10
Дата:
12 май 2022, 09:55
Название вопроса:
In oferta tehnica . p. 9. se cere Certificat de etalonare -Verificare metrologică eliberat de către Institutul national de metrologie din RM, valabil , care trebuie prezentat impreuna cu Oferta Tehnica.
Вопрос:
Daca echipamentul inca nu a trecut hotarul Republicii Moldiova, acest ceriifciat nu poate fi obtinut in avans. Corect ar fi solicitarea prezentarii Certificatului de etalonare dupa caz, odata cu livrarea marfii, dar nu in Oferta tehnica ( cu indicarea echipamentelor, care pot fi etalonate , deoarece nu toate echipamentele se etaloneaza). In acest caz, trebuie sa aveti in vedere, ca la termenul de livrare de 30-60 de zile se adauga si perioada de etalonare, care este pentru diferite echipamente diferita, si nu depinde de furnizorul Marfii, dar de Institutul national de metrologie din RM.
Ответ (17 май 2022, 12:36):
Referitor la Certificatul de etalonare venim cu următoarele precizări: Operatorul Economic urmează să prezinte odată cu oferta și certificatul european CE sau Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea etalonării utilajului/echipamentului și/sau verificarea acestuia de către u laborator acreditat, respectiv, Certificatul de etalonare/verificare va fi prezentat doar după livrarea/instalarea utilajului/echipamentului. Referitor la termenul de livrare precizăm că potrivit pct. 11 din anunțul de participare, termenul de livrare va fi de 3 luni de la semnarea contractului, și nu de 30-60 zile așa cum susțineți. Respectiv, această cerință rămâne neschimbată.
Дата:
12 май 2022, 09:56
Название вопроса:
In Cerintele de Calificare se solicita — documentelor confirmative (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,) — aceste documente prezita o taina comerciala si divulgarea sau comunicarea acestor informații către alți subiecți pot cauza prejudicii semnificative companiei Furnizor cat si companiei CLIENT , pot compromite serviciile de business, pot crea un impact, real sau potential, asupra securității persoanelor/salariaților, asupra reputației companiilor si intereselor acesteia
Вопрос:
Ar fi oportun sa solicitati Copia raportului Financiar pe anul precedent Copiile Autorizatiilor de la producatorul de la care se livreaza marfa, referitor la vanzari si acordare de servicii de deservire .
Ответ (17 май 2022, 12:39):
Cerința de la pct. 15 subpct. 5) din anunțul de participare cu privire la demonstrarea experienței similare rămâne neschimbată. În cazul în care, unele documente confirmative conțin informații cu caracter confidențial, sunteți în drept să le precizați în textul declarației respective, dar fără a le anexa pe platformă. Ulterior, la necesitate, entitatea contractantă își rezervă dreptul să vi le solicite suplimentar.
Дата:
16 май 2022, 14:54
Название вопроса:
pH-metru
Вопрос:
Ce se are in vedere —​ suprafața plată de lucru a electrodului? Care sunt specificatiile tehnice a​ electrodului : - Diapazonul pH ? - Diapazonul temperaturii ?
Ответ (17 май 2022, 12:42):
Venim cu următoarele precizări: - Diapazon de măsurare 0... + 12 pH; - Electrozi pentru măsurarea pH-ului produselor solide și semisolide - carcasa de metal cu vârf conic din sticlă, (pentru medii nutritive utilizate în microbiologie); - Diapazonul de temperatură (0 - 50)C.
Autoclav vertical 150 litri - 139 ºC
Дата:
17 май 2022, 09:37
Название вопроса:
Autoclav vertical, volum
Вопрос:
Va rugsam sa ne informati daca se acceota si alte volume pentru autoclav, decat cel insicat de 150 litri. De exemplu 100 litri. mentionam ca procesul de incarcare intr-un autoclav vertifcal este mult mai usor in cazul unui volum de 90-100 litri, fiind mai mica inaltimea de incarcare.
Ответ (20 май 2022, 10:30):
Se va accepta un volum minim intern de la 90 litri
Autoclav vertical 150 litri - 139 ºC
Дата:
17 май 2022, 09:39
Название вопроса:
Autoclav vertical, temperatura
Вопрос:
Va rugam sa ne confirmati daca se va accepta diapazon temperaturi de: sterilizare 105 -135C, topire medii 60 -100C. Dorim sa mentionam ca nu exista temperaturi de sterilizare mai mari de 135C pentru acest tip de aplicatii. Iar temperatura de topire medii inainte de sterilizare este cuprisa in diapazonul 60-100C
Ответ (20 май 2022, 10:32):
Se va accepta un diapazon de temperaturi de sterilizare de 105-135C, iar intervalul temperaturii de topire nu este esențial.
Дата:
19 май 2022, 17:03
Название вопроса:
Anexa nr. 8
Вопрос:
n Anexa nr. 8 S.A. „Apă-Canal Chișinău”, trebuie sa enumere Persoanele, care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:, altfel completarea DECLARAȚIEI privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală isi pierde sensul
Ответ (19 май 2022, 17:09):
Vă mulțumim mult pentru observație. Considerați că se are în vedere tot personalul întreprinderii și nu doar cei cu funcții de răspundere și/sau doar membrii grupului de lucru pentru achiziții.
Дата:
19 май 2022, 17:09
Название вопроса:
Anexa nr.6
Вопрос:
in Cerințe de admisibilitate a ofertei se cere anexarea unei Declarații, privind acceptarea condițiilor contractuale Completată conform Anexei nr. 6. — Obligatoriu. Dar nu este anexat nicaieri Modelul Contractului . Cum poti semna o declaratie , daca nu poti citi Contractul? Sau semnarea acestei Declaratii poate fi Obligatoarie numai in cazul , cand Ofertatntul este desemnat castigator si i se propune spre semnare Contractul, si in Declaratie asa si se mentioneaza «în cadrul prezentei proceduri de atribuire a contractului». DECI va rugam excluderea acestei Declaratii odata cu prezentarea ofertei.
Ответ (20 май 2022, 15:41):
Vă mulțumim pentru observație. A fost încărcat modelul de contract.
Дата:
19 май 2022, 18:42
Название вопроса:
Specificații tehnice punctul 1. 3​ TURBIDIMETRU​
Вопрос:
TURBIDIMETRU​ ...unghiul de măsurare a radiației incidente şi al radiației difuze ??? Daca dumneavoastra solicitati TURBIDIMETRU​ - nu poate fi vorba despre RADIATIE , Poate fi vorba despre lumina incidentă și lumina împrăștiată, sau difuze. Va rugam sa corectati specificatiile .
Ответ (20 май 2022, 10:39):
Referitor la întrebarea privind unghiul de măsurare a radiației, precizăm că unghiul de măsurare dintre axa optică a radiației incidente ți cel al radiației difuze trebuie să fie de 90 grade + - 2,5 grade, Conform ISO 7027-1 din 2017, pct. 5.3.1.
Дата:
20 май 2022, 09:33
Название вопроса:
poz. 1.3 - unitatea de masurare a turbiditatii
Вопрос:
Va rugam sa precizati unitatea de masurarea pentru Turbidimetru . poz. 1.3 -​ domeniul de măsurare 1-1000 UNT??? -​ unghiul de deschidere Ωθ ???
Ответ (20 май 2022, 10:50):
Referitor la unghiul de deschidere Ωθ acesta urmează să fie în diapazonul 20 - 30 grade. Domeniul de măsurare urmează să asigure diapazonul de la 0,5 - 1000 UNT. Precizăm că caietul de sarcini va fi corectat/ajustat și republicat. Vă mulțumim.
Дата:
26 май 2022, 17:37
Название вопроса:
Documente obligatorii
Вопрос:
Buna ziua.Conform comunicatului AAP din 10/09/2020 - 17:30, autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții publice pentru procurarea de produse de echipamente electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar si LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Este de menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Reesind din faptul ca in aceasta Licitatie se solicita oferta inclusiv pentru echipament, care cade sub incidenta acestui Regulament rugam sa ne confirmati obligatiunea de a detine un astfel de nr. pentru ofertanti si care trebuie prezentat la momentul depunerii ofertei. Multumim anticipat pentru raspuns.
Ответ (31 май 2022, 09:31):
Mulțumim de întrebare, solicităm să fie depusă Declarație prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor.
Дата:
26 май 2022, 18:37
Название вопроса:
Lot 4. Agitator magnetic
Вопрос:
1. Care este capacitatea agitatorului magnetic solicitat ( Litri ) ? 2. Agitatorul trebuie sa fie cu incalzire , sau nu ?
Ответ (31 май 2022, 09:32):
1.Capacitatea agitator magnetic – 2000 ml (doi litru). 2. Agitatorul să fie cu încălzire.
Дата:
26 май 2022, 18:56
Название вопроса:
Lot 1. Baie de apa
Вопрос:
In acest lot se solicita baie de apa de 2 tipuri absolut diferite, care au si o valoare financiara diferita. Deci nu pot nici cum evaluate intr-o singura pozitie. 1. Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C - 2 bucati. 2. 6 locuri; termoreglabilă, din inox (20-100 0C); cu diametrul 130 mm celulă/ochi - 2 bucati. Solicitam divizarea acestor pozitii in loturi diferite.
Ответ (31 май 2022, 09:32):
In acest lot se solicita baie de apa de 2 tipuri absolut diferite, care au si o valoare financiara diferita. Deci nu pot nici cum evaluate intr-o singura pozitie. 1. Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C - 2 bucati. 2. 6 locuri; termoreglabilă, din inox (20-100 0C); cu diametrul 130 mm celulă/ochi - 2 bucati. Solicitam divizarea acestor pozitii in loturi diferite.
Дата:
26 май 2022, 19:11
Название вопроса:
lotul 7 Incubator
Вопрос:
Se va accepta incubator de inox cu volumul camerei de lucru de 65 lit ?
Ответ (31 май 2022, 09:34):
Nu se va accepta un volum intern a camerei de lucru mai mic de 80 litri.
Дата:
30 май 2022, 23:37
Название вопроса:
lot10
Вопрос:
Dulap de uscat. Se accepta cu volumul camerei de 65 lit ?
Ответ (31 май 2022, 09:37):
Nu se acceptă. Caracteristicile tehnice doar conform caietului de sarcini.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".