+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

Статус Закупка не состоялась
Оценочная стоимость без НДС 150 000 MDL
Период уточнений: 13 янв 2022, 15:42 - 18 янв 2022, 8:35
Подача предложений: 18 янв 2022, 8:35 - 21 янв 2022, 0:35

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Servicii de salubritate pentru an.2022
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Gh. Asachi 21
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
GHELAN DUMITRU
Контактный номер
079414186
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 янв 2022, 15:42
Дата последних изменений
21 янв 2022, 0:35
Achizitii.md ID
21050027
CPV
90500000-2 - Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
Тип процедуры
Закупка малой стоимости
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Servicii de salubritate pentru an.2022
Бюджет: 150000.0 MDL
Закупка не состоялась
Дата:
13 янв 2022, 15:50
Название вопроса:
autorizația de mediu
Вопрос:
Bună ziua. Obiectele menționate în caietul de sarcini sunt amplasate în mun. Chișinău, astfel solicităm modificarea documentației de atribuire, astfel încât autorizația de mediu să fie prevăzută inclusiv pentru mun. Chișinău, în conformitate cu alin. (1) din art. 25 a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
Ответ (14 янв 2022, 14:43):
Buna ziua. A fost modificata documentatia de atribuire.
Дата:
14 янв 2022, 14:49
Название вопроса:
autorizația de mediu
Вопрос:
Bună ziua. După cum este menționat și în întrebarea precedentă, obiectele menționate în caietul de sarcini sunt amplasate în mun. Chișinău, astfel solicităm modificarea documentației de atribuire, astfel încât autorizația de mediu să fie prevăzută PENTRU MUN. CHIȘINĂU, astfel încât să fie exclus riscul ca o companie ce deține o autorizație de mediu pentru o altă localitate, să întrunească criteriile de calificare, iar pentru procedura respectivă să fie eligibili doar entitățile ce dețin doar autorizație de mediu prevăzută pentru zona urbană a mun. Chișinău, adică unde sunt amplasate obiectele indicate în documentația de atribuire, în conformitate cu alin. (1) din art. 25 a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
Ответ (17 янв 2022, 08:35):
Conform art. 15 pct. 3 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice „Se interzice exercitarea oricărei influențe cu scopul de a determina membrul grupului de lucru, precum și specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice, să îşi îndeplinească atribuţiile contrar prevederilor prezentei legi”. Totodată, conform art. 15 pct. (1), Grupul de Lucru pentru achiziții asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică; (2) Autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru sau, după caz, al specialistului certificat în domeniul achizițiilor publice, este obligată: a) să asigure eficienţa achiziţiilor publice; b) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţie publică; c) să asigure publicitatea şi transparenţa procedurilor de achiziţie publică. În acest sens, Vă aducem la cunoștință că propunerea și intenția Dvs. delimitează posibilitatea participării tuturor potențialilor participanți, ceia ce contravine prevederilor legale.
Дата:
17 янв 2022, 09:32
Название вопроса:
autorizația de mediu
Вопрос:
Bună ziua. În contextul întrebărilor precedente, noi solicităm doar respectarea cadrului legal, adică respectarea prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, or entitatea care evacuează deșeurile într-o anumită localitate, este obligată să dețină autorizația de mediu prevăzută pentru localitatea unde va evacua deșeurile. În caz că autoritatea contractantă nu va modifica documentația de atribuire conform normelor legale, ne rezervăm dreptul de a depune o contestație conform art. 82 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, or prin răspunsurile autorității contractante se atestă o presupunere rezonabilă că autoritatea contractantă dorește favorizarea unui operator economic care nu deține autorizație de mediu pentru zona urbană a mun. Chișinău, unde sunt amplasate obiectele menționate în documentația de atribuire.
Ответ (18 янв 2022, 08:34):
Buna ziua, referitor la intrebarea Dvs., raspunsul a fost expus anterior.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".