+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 04.01.2022 09:37
по 26.01.2022 16:45
2
Подача предложений
с 26.01.2022 16:45
по 28.02.2022 16:45
осталось 30 дней
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 427 505 000 MDL
Период уточнений: 4 янв 2022, 9:37 - 26 янв 2022, 16:45
Подача предложений: 26 янв 2022, 16:45 - 28 фев 2022, 16:45

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, inclusiv echipamente și produs program specializat pentru personalizarea acestora pentru perioada anilor 2022 - 2025
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Puskin, 42
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Victoria Eșanu
Контактный номер
022504714
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
4 янв 2022, 9:37
Дата последних изменений
13 янв 2022, 13:36
Achizitii.md ID
21049600
CPV
22400000-4 - Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
declaratie eng.doc
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
declaratie ro.signed.pdf declaratie ro.signed.pdf
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
documentatia standard ro.signed.pdf documentatia standard ro.signed.pdf
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
declaratie eng.signed.pdf declaratie eng.signed.pdf
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
documentatia standard ro.docx
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
declaratie ro.doc
Документация к предложению
-
4.01.22 09:37
modificat_duae ro 13.01.22.docx
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_duae ro 13.01.22.signed.pdf modificat_duae ro 13.01.22.signed.pdf
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_duae eng 13.01.2022.signed.pdf modificat_duae eng 13.01.2022.signed.pdf
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_anunt de participare ro 13.01.signed.signed.pdf modificat_anunt de participare ro 13.01.signed.signed.pdf
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_duae eng 13.01.2022.docx
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_anunt de participare eng 13.01.2022.signed.signed.pdf modificat_anunt de participare eng 13.01.2022.signed.signed.pdf
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_documentatia standard eng 13 01 2022.signed.pdf modificat_documentatia standard eng 13 01 2022.signed.pdf
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
modificat_documentatia standard eng 13 01 2022.docx
Документация к предложению
-
13.01.22 13:36
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
5 янв 2022, 13:32
Название вопроса:
Termenul de depunere a ofertelor
Вопрос:
Ați putea vă rog frumos extinde termenul de depunere a ofertelor. O lună nu este suficientă pentru a pregăti ofertele pentru o licitație atît de complexă. Vă mulțumim anticipat.
Ответ (11 янв 2022, 15:10):
Bună ziua, vă informăm că termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost prelungit cu 17 zile, până la data de 21.02.2022, ora 09:30.
Дата:
10 янв 2022, 14:37
Название вопроса:
Solicitare decalare termene limita pentru intrebari de clarificare si pentru depunere oferte
Вопрос:
Avand in vedere complexitatea si importanta deosebita a obiectului achizitiei, precum si perioada foarte scurta pe care operatorii economici interesati o au la dispozitie pentru a analiza documentatia, pentru a obtine cerintele tehnice cu caracter confidential si de a formula si eventuale intrebari cu privire la acestea, va rugam sa acceptati decalarea datei limita de formulare a intrebarilor de clarificare, precum si a datei limita de depunere a ofertelor cu minim 2 saptamani.
Ответ (11 янв 2022, 15:10):
Bună ziua, vă informăm că termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost prelungit cu 17 zile, până la data de 21.02.2022, ora 09:30, respectiv a fost prelungită şi perioada pentru depunerea clarificărilor cu încă 5 zile, până la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
10 янв 2022, 14:38
Название вопроса:
Solicitare clarificare
Вопрос:
Va rugam sa clarificati daca se permite depunerea ofertei pe un singur lot din cele doua loturi care fac obiectul achizitiei.
Ответ (11 янв 2022, 15:11):
Bună ziua, se permite depunerea ofertei pentru un singur lot. Conform pct. 11 din Anunțul de participare ”În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pentru mai multe loturi”.
Дата:
10 янв 2022, 17:34
Название вопроса:
Solicitari de clarificare
Вопрос:
1. Va rugam sa confirmati ca toate documentele ofertei trebuie semnate cu semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, fara a fi necesara si semnarea olografa a respectivelor documente de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. 2. Va rugam sa confirmati ca valoarea Garanţiei pentru ofertă - procentul de 1% - se poate raporta fie la valoarea estimata a achizitiei, fie la valoarea ofertei. 3. Va rugam sa confirmati ca Cererea de participare, completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard, trebuie prezentata impreuna cu oferta. 4. În cazul participării ofertanților prin asociere, va rugam sa confirmati ca oricare dintre asociati poate incarca oferta in numele asocierii in platforma achizitii.md, in baza imputernicirii acordata in acest sens de toti ceilalti asociati. De asemenea, va rugam sa confirmati ca aceasta imputernicire poate fi cuprinsa in textul acordului de asociere. 5. La pct. 2 al tabelului inclus in cap. 17 al Anuntului de participare se precizeaza: “Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021)”. Va rugam sa clarificati daca trebuie prezentat un document pdf care sa contina atat propunerea tehnica (specificatiile tehnice – Anexa 22) cat si propunerea financiara (specificatiile de pret – Anexa 23) sau propunerea tehnica trebuie sa fie prezentata distinct de propunerea financiara. De asemenea, va rugam sa confirmati ca oferta tehnica nu trebuie sa includa alt document in afara de Anexa 22, iar oferta financiara nu trebuie sa includa un alt document in afara de Anexa 23. 6. Va rugam sa confirmati ca niciunul dintre documentele mentionate la punctele 13 – 21 din tabelul inclus in cap. 17 al Anuntului de participare nu se vor prezenta impreuna cu oferta, ci doar ulterior, la solicitarea ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, ca documente justificative.
Ответ (11 янв 2022, 15:12):
1) În temeiul prevederilor art. 65 alin. (51) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în vigoare din 10.01.2022) ”prezentarea ofertei prin mijloacele electronice de comunicație, operatorul economic anexează şi transmite copiile în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie fără aplicarea semnăturii electronice pe fiecare copie în parte, în măsura în care actele normative nu stabilesc altfel”. 2) În temeiul prevederilor art. 68 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cuantumul garanției pentru ofertă constituie 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoare adăugată. 3) În temeiul prevederilor pct. 47 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii ”Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta” 4) În cazul participării operatorilor economici prin asociere oricare dintre asociați poate încarcă oferta in numele asocierii potrivit împuternicirilor acordate. 5) Anexa nr. 22 ”Specificația tehnică” și Anexa nr. 23 ”Specificația de preț” se completează și se prezintă ca două documente distincte. Totodată, documentele respective pot fi încărcate pe SIA RSAP (MTender) ca două fișiere aparte sau două documente într-un fișier. Ce ține de prezentarea altor documente în afară de Anexele nr. 22 și nr. 23, vă informăm că, conform prevederilor pct. 46 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii ”Toate documentele menţionate la pct. 48 (Anexa nr. 22, Anexa nr. 23, DUAE și garanția pentru ofertă) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei”. 6) Confirmăm faptul, că documentele specificate la pct. 13 – 21 din pct.17 din Anunțul de participare, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 30 zile din data solicitării autorității contractante.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
12 янв 2022, 17:53
Название вопроса:
3 Requests
Вопрос:
1. Please modify the requirement No. 7 from the list of requirements regarding ISO 14298 so to request it only from the manufacturer of the blankets. We find it discriminatory to request this ISO from all the participants, this way only the manufacturers would be able to participate. 2. Please modify the requirement No. 10 from the list of requirements regarding the intellectual property rights so as to accept not only the participants who have the ownership over those objects, but as well to accept the participants who have the right to use the intellectual property rights under license. 3. Please clarify the meaning of the requirement No. 12. If the participant is not the manufacturer of the equipment, would it be sufficient that the delivery will be carried out by the participant?
Ответ (13 янв 2022, 15:51):
We here inform you that all the requirements specified in point 17 of the Contract Notice were established taking into account the needs of the contracting authority and the reduction of risks when carrying out the tasks entrusted and established in the Statute of the Public Services Agency.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
14 янв 2022, 12:53
Название вопроса:
The technical requirements, technical tasks (of confidential nature)
Вопрос:
Please inform about the way the potential bidders can ask questions in regard to The technical requirements, technical tasks (of confidential nature). These questions may relate to the content and/or the understanding of the provisions.
Ответ (19 янв 2022, 13:22):
All clarifications (including those regarding technical specification of confidential nature) are requested according to the provisions of article 35 of Law no. 131/2015 on Public Procurement. All clarifications are published on AIS SRPP (SIA RSAP) (MTender).
Дата:
14 янв 2022, 18:25
Название вопроса:
Solicitare clarificari
Вопрос:
1. In cadrul cap. 17 din Anuntul de participare la pct. 7 din tabel, se solicita corespunderea sistemului de management a proceselor de imprimare securizata conform ISO 14298 pentru Lotul 1. Avand in vedere: a) specificul acestui certificat ISO, b) prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice, dar si c) pentru asigurarea concurentei, va rugam sa confirmati faptul ca, in cazul unei asocieri, acest certificat trebuie detinut doar de asociatul / asociatii care produce / produc blanchetele. 2. Va rugam sa precizati daca, in cazul unei asocieri de operatori economici, trebuie utilizat un anumit model de acord de asociere. In caz afirmativ, va rugam sa il puneti la dispozitia operatorilor economici interesati. 3. Avand in vedere prevederile art. 21 alin. 8 din Legea 131/2015, precum si prevederile documentatiei de atribuire – pct. 40, va rugam sa eliminati cerinta: “În cazul participării ofertanților prin asociere, liderul asocierii în cauză trebuie să corespundă condițiilor expuse în pct. 15 și/sau 16 din tabelul de mai sus.” din Anuntul de participare. Aceasta cerinta restrange abuziv concurenta si incalca prevederile legale privind achizitiile publice, precum si dreptul ofertantului format din mai multi operatori economici de a se prevala de prevederile art. 21 alin. 8 din Legea 131/2015 prin cumularea valorilor cifrei de afaceri ale tuturor membrilor asocierii. 4. In data de 13 ianuarie 2022 ati publicat versiunea modificata a documentatiei standard in limba engleza, insa nu ati publicat si versiunea modificata in limba romana a documentatiei. Va rugam sa clarificati de ce nu ati publicat si versiunea modificata a documentatiei standard in limba romana sau sa publicati acest document. 5. Articolul 22. Capacitatea tehnică şi/sau profesională din Legea 131/2015 prevede: „(1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: a) lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic”. Avand in vedere prevederile legale in vigoare anterior citate, va rugam sa eliminati cerintele de la pct.11 si de la pct. 20 din tabelul de la cap. 17 din Anuntul de participare si sa permiteti demonstrarea livrarii bunurilor si prestarii servicilor similare prin oricare din documentele indicate de Lege. 6. Avand in vedere prevederile art. 20 din Legea 131/2015, precum si faptul ca documentele mentionate la punctele 7 - 12 din tabelul inclus in cap. 17 al Anuntului de participare fac referire la cerinte minime de calificare cuprinse si in textul DUAE, va rugam sa confirmati ca niciunul dintre documentele mentionate la punctele 7 - 12 din tabelul inclus in cap. 17 al Anuntului de participare nu se vor prezenta impreuna cu oferta, ci doar ulterior, la solicitarea ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, ca documente justificative. 7. In Anuntul de participare modificat, publicat in data de 13.01.2022, se mentioneaza in tabelul de la cap. 17 – coloana Mod de demonstrare a indeplinirii criteriului/cerintei: „Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)” . Din acest text rezulta ca, documentelor care sunt semnate fie de ofertant, fie de terti, cu semnatura olografa, nu li se poate aplica semnatura electronica. Cu toate acestea, tot la cap. 17 din Anuntul de participare, ati precizat cu rosu: „ASP va solicita după deschiderea ofertelor actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender.”. Avand in vedere discrepanta dintre cele doua solicitari privind prezentarea documentelor, precum si prevederile art. 33 alin. 14 lit. i) : „pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică”, va rugam sa confirmati ca toate documentele pe care ofertantii le vor incarca in sistemul de achizitii ca parte si impreuna cu oferta trebuie semnate cu semnatura electronica recunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova de catre un reprezentant imputernicit al ofertantului, chiar daca acestea au fost semnate in prealabil olograf de acest imputernicit / alti imputerniciti ai ofertantului sau de catre terti. 8. La pct. 2 din documentatia standard este mentionat ca anexă Caietul de sarcini (anexa nr. 21), insa aceasta anexă nu este inclusă in documentul pdf. Va rugam sa confirmati ca toate cerintele tehnice din Caietul de sarcini sunt reprezentate de cerințele tehnice (cu caracter confidențial) – documente care se ridica personal de operatorii economici, motiv pentru care nu ati mai inclus si anexa nr. 21 in documentatia standard. In caz contrar, va rugam sa publicati aceasta anexă. 9. Obiectul Lotului 2 include produsul program specializat de personalizare a blanchetelor ce se vor achizitiona in cadrul Lotului 1 – in special blanchetele de pasapoarte biometrice ce includ un cip care trebuie personalizat electric conform unor specificatii de personalizare specifice producatorului cip-ului si/sau a blanchetelor ce se vor oferta in cadrul lotului 1. Avand in vedere imposibilitatea garantarii compatibilitatii produsului program specializat de personalizare a blanchetelor ofertat in cadrul Lotului 2 cu cip-urile blanchetelor de pasaport biometric ce se vor oferta in cadrul Lotului 1, consideram absolut necesara impunerea obligativitatii ofertantilor de a depune oferta pentru ambele loturi.
Ответ (19 янв 2022, 08:59):
1) Confirmăm faptul că, în cazul participării operatorilor economici în asociere, asociatul producător de bunuri trebuie se dețină certificatul ISO 14298. 2) Operatorii economici urmează se completeze Anexa nr. 11 ”Informații privind asocierea” din Documentația standard aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 (modelul este încărcat pe platforma SIA RSAP (MTender). 3) Cerințele date au fost stabilite reieşind din principiul minimizării riscurilor autorităţii contractante potrivit art. 7 lit. a) din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice în coroborare cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea precitată conform cărora autoritatea contractantă clarifică în documentaţia de atribuire în ce mod asociaţia trebuie să îndeplinească cerinţele legate de situaţia economică şi financiară menţionate la art. 21 sau de capacităţile tehnice şi profesionale menţionate la art. 22. 4) În Documentația standard modificată și publicată în limba engleză s-au efectuat modificări în denumirea obiectului de achiziție publică fiind corectate unele erori admise în procesul de traducere a documentaţiei în limba engleză. Documentaţia standard în limba română a rămas fără modificări. 5) Cerințele indicate în subpct. 11 și 20 din pct. 17 din Anunțul de participare au fost stabilite inclusiv în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 6) Toate documentele specificate în subpct. 7 – 12 din pct. 17 al Anunțului de participare nu se regăsesc în capitolul IV ”Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici” din DUAE și urmează a fi prezentate de către operatorii economici concomitent cu depunerea ofertelor. 7) Ofertele și actele solicitate se încarcă în SIA RSAP MTender în copii în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau confirmate prin semnătura electronică a operatorului economic (reprezentantului) recunoscută pe teritoriului Republicii Moldova. 8) Confirmăm, că Anexa nr. 21 din Documentația standard nu a fost inclusă, deoarece toate cerințele tehnice din caietul de sarcini constituie cerințele tehnice cu caracter confidențial care se prezintă operatorilor economici la solicitare potrivit condiţiilor stabilite în Anunţul de participare. 9) Operatorii economici au posibilitate de a participa la procedura de achiziție publică pe ambele loturi sau pentru un singur lot din cele două.
Дата:
17 янв 2022, 16:36
Название вопроса:
Contract models
Вопрос:
In Annex no. 1 “Standard Documentation for public procurement of goods and services” (Document name: “documentia standard eng.docx”) there are several annexes mentioned (No. 1 – 26). The last two annexes are the Additional Agreement (Annex no. 25) and Framework Agreement (Annex no. 26). Please confirm that these documents are obtained after the completion of the bid procedure.
Ответ (19 янв 2022, 16:38):
Please note that the Framework Agreement (Annex no. 26) is not relevant to the procurement procedure, except for the Additional Agreement (Annex no. 25) which may be concluded, if necessary, at the stage of performance of the contract.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
17 янв 2022, 17:48
Название вопроса:
Achiziție
Вопрос:
Reference is being made to the tender document "REQUIREMENTS FOR TRAVEL PASSPORTS' BLANK FORMS PERSONALIZATION EQUIPMENT WITH POLYCARBONATE-TYPE DATA PAGE", clause "2. General requirements for the customization process". The first paragraph mentions technical term "ImagePerf®". Please explain why such requirement is listed as the technical requirements for document blanks do not oversee usage of such technology?
Ответ (19 янв 2022, 16:39):
In Clause 2 of the tender document "REQUIREMENTS FOR TRAVEL PASSPORTS' BLANK FORMS PERSONALIZATION EQUIPMENT WITH POLYCARBONATE-TYPE DATA PAGE" the general requirements for the technologies that the equipment may maintain, but which are not mandatory, are indicated. The mandatory requirements include only the technologies used in the passport personalization process and are indicated/described in the document “Technical requirements of passport” within the public procurement procedure.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
17 янв 2022, 17:53
Название вопроса:
pu ambele loturi
Вопрос:
Please confirm that in order to fulfill part 15 of the table in clause "17. Brief description of criteria regarding eligibility of economic operators that can determine their elimination and of selection/pre-selection criteria; the minimum level (s) of requirements eventually imposed; mention the required information (DUAE, documentation) of the "Annex no. 2 to the Standard documentation approved by Order of the Minister of Finance no. 115 as of 15.09.2021", the bidder (or leader of the association/consortium, as the case may be) shall exclusively rely only upon its own personal experience and turnover, i.e. it cannot rely on its parent, subsidiary or otherwise related companies.
Ответ (19 янв 2022, 16:39):
In case of participation of an associated tenderer, the leader of the association in question must meet the requirements of the conditions stipulated in subpoint 15 and/or 16 of point 17 of the Contract Notice.
Дата:
18 янв 2022, 11:25
Название вопроса:
pu ambele loturi
Вопрос:
În cazul participării nerezidenților, anunțul dumneavoastră de licitație precizează că participarea nerezidenților este permisă, dar nu descrie procedura de participare. Vă rugăm să oferiți clarificari cu privire la participarea nerezidenților.
Ответ (19 янв 2022, 11:50):
Participarea nerezidentelor în cadrul procedurilor de achiziții publice sunt reglementate în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Дата:
18 янв 2022, 11:30
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare
Вопрос:
In the document “Cerinte sistem informational de personalizare”, chapter 5.3 on page 26, it is stated that the “quality control of the personalized documents shall be ensured obligatorily by the visual verification method [..]”. The multifunctional reader “Elyctis ID Box One 151” listed in chapter 2.3.5 on page 11 of the same document does not meet the visual verification of documents. Please confirm that it is possible to offer more sophisticated and reliable document readers instead.
Ответ (19 янв 2022, 16:40):
It is specified in the document that during the quality control procedure the operator of the Technical Control Division shall carry out visual inspection and instrumental verification with the use of a specialized machine readable device for MRZ area and other areas of electronic reading. The PSA did not provide for the purchase of other machine-readable devices, but the use of existing ones.
Дата:
18 янв 2022, 11:39
Название вопроса:
Participarea nerezidenților
Вопрос:
Vă rugăm să oferiți clarificari cu privire la participarea nerezidenților prin analogie, așa cum a făcut Banca Națională la licitație https://e-licitatie.md/achizitii/28968/licente-pentru-produsele-microsoft-in-baza-acordului-de-licentiere-de. === exemplu Bancii Nationale=== **** In order to participate in the procurement procedure open tender - The Licenses for Microsoft products according to EAS Licensing Agreement, published on the electronic platform M-tender, achizitii.md, the National Bank of Moldova comes with the following details for non-resident participants: The national authorities propose the following possibilities for the participation of non-resident economic operators: - To submit the tender through a national representative; - To participate in the public procurement procedure by association;
Ответ (19 янв 2022, 11:51):
Participarea nerezidentelor în cadrul procedurilor de achiziții publice sunt reglementate în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Дата:
18 янв 2022, 11:41
Название вопроса:
Participarea sub forma unei asociații
Вопрос:
În cazul în care participarea sub forma unei asociații este posibilă, vă rugăm să confirmați aplicabilitatea criteriilor de asociere, așa cum este indicat mai jos Cu referire la asociere conform Documentatiei standard de Achizitii nr. 115/2021 , a se vedea informatia solicitata (extras din documentatie): 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorităţii contractante, odată ce a fost declarat în DUAE. 39. În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară sau a capacităţilor tehnice şi profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. 40. În ceea ce priveşte criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. 41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociaţiile trebuie să demonstreze o experienţă proporţională sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 52. În cazul unei asocieri, garanţia pentru ofertă se depune de liderul asociaţiei. 64. În cazul asocierii conform pct.15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd o anexa separata.
Ответ (19 янв 2022, 11:52):
Pct. 15, 39, 41, 52, 64 – se confirmă; pct. 40 – nu se confirmă.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 13:48
Название вопроса:
Electronic auction
Вопрос:
Dear Sirs, Please indicate if an electronic auction will take place for this tender. If so, when and what are the conditions? Thank you.
Ответ (19 янв 2022, 16:41):
According to point 21 of the Contract Notice, the electronic auction is not applied in the public procurement procedure.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 16:52
Название вопроса:
General information
Вопрос:
Dear Sirs, Please kindly inform about the following: -How many orders can be expected in one year? Are the mentioned amounts expected to be delivered in one or more shipments per year (there will be one or more orders)? What is the minimum and the maximum quantity of one order? -When is the award decision expected approximately? It is important to know it because of the very long lead-time of the raw materials (paper, cover, chip), we have to indicate our needs to the providers in time. -We would like to kindly ask you to prolong with at least 3 months the lead-time of the orders of this year (2022) due to the significant lack of chip which affects the whole world. Thank you.
Ответ (21 янв 2022, 17:26):
We would like to inform you that the first order is fixed and shall be delivered according to the draft Contract. Subsequently, the annual delivery schedule will be negotiated between the parties, being flexible, but the deliveries shall be made at least twice a year. The minimum quantity for ordering passport blank forms shall be 100,000 pcs., the maximum - 250,000 pcs. The tender award decision shall to be taken in March-April this year. The delivery time has been set based on the needs of the Public Service Agency and cannot be extended.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 17:00
Название вопроса:
Passport technical questions
Вопрос:
Dear sirs, Please kindly inform about the following: 1. Would it be possible to recommend that the chip be placed in the cover rather than in the data page? 2. We would like to get information about the thickness of the cover material. 3. Regarding the passport cover: in the technical description one cover color is indicated: burgundy red. Can we expect to produce only 1 type of "ordinary passport"? Do we have to deliver the entire quantity from this one type? 4. In the technical description of the passport’s data page in point 7.1.2.1., there is required a semi-transparent Diffractive Optically Variable Image Device (DOVID). Do we understand correctly that this DOVID element does not have to include metalized parts? (because the metalized parts cannot be laser-engraved) 5. In case of the passport: Does the tactile element have to appear on the data page or on the title page? 6. Inner pages: Does the manufacturer have a free hand in the design, or is there a specific idea for the design of the graphics? Can the variable graphics on page pairs be specified by the manufacturer, or will be there specific customer requirements for the design (e.g., displaying elements that change by page pair in the background)? 7. In the point 11.1.5. e.) the graphic feature printed with iridescent ink is mentioned. Does it refer to the OVI motif, or the iridescent ink motif? Should it be placed on the inner side of the back cover? Could you give us its exact size? Thank you.
Ответ (21 янв 2022, 17:29):
1. A chip placed in the cover is not accepted, according to the Technical specification it shall be in PC (Polycarbonate page) 2. The thickness of the cover is indicated in the Technical specification. 3. According to the technical documentation, the colour must be burgundy red and the deliveries shall be preformed in accordance with the Annual Delivery Schedule. 4. Yes, it shall not include metalized parts. 5. According to point 7.1.2 the Data page and the Title page shall contain a tactile element for blind embossing (roughing). The Data page shall contain an embossed element with tactile effect (3D) that shall be applied during the personalization process. 6. The Public Services Agency has the draft design that shall be finalized with the winner of the public procurement procedure. 7. According to the Technical specification, point 11.1.5e., the graphic feature printed with iridescent ink shall be on the inner side of the cover. The size and design will be finalized with the winner of the public procurement procedure, as it is a design element.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 17:03
Название вопроса:
System information
Вопрос:
Dear Sirs, Please inform us: 1. After the system is delivered, how many people are expected to be educated? 2. Is it necessary to develop a pilot or demo system that is also suitable for the personalization of the cards (ID-1 format) which includes chips? 3. Does the delivered system need to be able to personalize ID-1 format cards with and without chip? Is there a target date for when it should be suitable for ID-1 format chip cards, or should it work in parallel from a given date? 4. Please, give us the functional technical description of the ID-1 format cards with chip (e-ID). Thank you.
Ответ (21 янв 2022, 17:30):
1. After delivery of the equipment, the technical and production team will be trained - up to 25 specialists in the field. 2. - 3. According to the Tender specifications, the system must be unique for all types of passport documents, including for ID-1 chip cards. 4. The eID chip card contains the same data for personalization as the ID card. The eID card contains the NXP company’s chip, with the operating system MTCOS Pro 2.2 of the MASKTECH company.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 17:14
Название вопроса:
Personalization of passports
Вопрос:
Dear Sirs, Please inform what is the type of the machine which will be used for the personalization of the passports with PC data page? Thank you.
Ответ (21 янв 2022, 17:31):
The equipment for the personalization of passports is the object of the procurement provided in the Lot no. 2.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 17:15
Название вопроса:
Transport
Вопрос:
Dear Sirs, Please confirm if security transportation is required for the transportation of the documents. Thank you
Ответ (21 янв 2022, 17:31):
The delivery and transport conditions are indicated in the model of the contract published on the AIS RSAP (MTender).
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 17:18
Название вопроса:
Demonstrate the qulality of supply of goods
Вопрос:
Dear Sirs, according to point 17.11 of Annex 2, we need to provide at least one confirmation regarding the quality of delivery of goods and or provision of similar services ( for each lot separately.. ) Can we submit a reference letter issued by our customers? Thank you
Ответ (21 янв 2022, 17:32):
According to the Tender documentation, the economic operators are obliged to provide a confirmation for the lot to which the offer is submitted. In case of submitting Tender Offers for both lots, it is sufficient to submit a single confirmation, provided that it refers to both objects of procurement of the 2 lots.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:19
Название вопроса:
clarifications to the technical requirements of lot 1
Вопрос:
I. Technical specifications of document blank type PA, ST MD 35-37603221-217:2021, general technical requirements, clause 6.6, page 33. It is required that laser perforation must be applied pages 3 to 34, however it is not mentioned that the back cover must also be laser perforated. Please confirm that back cover shall be perforated as well. II. Technical specifications of document blank type PA, ST MD 35-37603221-217:2021, security features, clause 7.1.2.1., page 35. The DOVID is required to be semitransparent. Please explain the term semitransparent. Does it mean that DOVID shall contain metallized elements or does it mean that it shall be of a common yellowish shade? III. Technical specifications of document blank type PA, ST MD 35-37603221-217:2021, security features, clause 7.1.2.1., page 35. Please confirm that raised (tactile 3D) laser engraving feature shall be created during personalization of the data page. IV. Technical specifications of document blank type PA, ST MD 35-37603221-217:2021, the pages of the passport booklet, clause 11.2.1, page 43 and Personalization of data page, clause 12.3.1, page 46. The corresponding clauses state that PC card‘s title page shall include blind embossed tactile feature and that data page shall be personalized with information engraved in MLI. Please confirm that both sides of the PC card shall have surface embossed features. Please clarify whether data side of the PC card shall have more embossed structure elements in addition to MLI, otherwise please confirm that it shall be sufficient for the data side to contain only the MLI structure embossing.
Ответ (21 янв 2022, 17:33):
I. Punching of pages 3-34 – Yes, but punching of the cover – No. II. Yellowish shade. III. Yes. IV. The point 11.2 from Technical Specification ST MD 35-37603221-217:2021 is confirmed. Both sides of the polycarbonate (PC) card contain embossing elements. The side of the card (PC) - the data page contains embossing elements and MLI elements.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:22
Название вопроса:
clarifications to the technical requirements of lot 2
Вопрос:
Technical specifications of personalization equipment "Requirements for travel passports' blank forms personalization equipment with polycarbonate-type data page". The impression after studying these requirements is that some of the requirements are taken from big centralized machine specifications and put into the requirements for totally contradicting desktop-type equipment. Accordingly, we have the following questions: 1) Clause 2 General requirements for the customization process. The first paragraph mentions technical terms "Stereo Laser Image (SLI)" and "ImagePerf®". Please explain why such requirements are listed, as the technical requirements for document blanks do not oversee usage of such technologies. Moreover, both of these technologies are proprietary technologies of certain companies and cannot be required in public procurement procedure unless the procuring organization ensures equal and transparent supply of those technologies to all participating bidders; 2) Clause 3 General equipment requirements. The second paragraph mentions "Modular system...". Such requirement is not compatible with the required desktop-type equipment therefore please remove it; 3) Clause 3 General equipment requirements. The third paragraph mentioned “The supply system shall allow continuous supplying without stopping the equipment” is not compatible with the requirement in second paragraph “The size of the equipment shall be such that the cost of its location is minimal, desktop-type equipment”. In fact, the continuous supply feature increases the size of the equipment and its space due to the place taken by the feeder and the exit stacker. Additionally, a manual supply equipment is more ergonomic as it is front operated, therefore it just needs the space for the operator to stand in front. On the contrary, a continuous supply equipment will need significant space for the operator to walk around on top of its way more important footprint. Therefore, we request to choose only one option (continuous or manual), and our suggestion is to keep manual, as it will take least space and cost; 4) Clause 3.1 The laser engraving module shall meet the following requirements. The fourth paragraph mentions “To allow engraving of CLI/MLI”. How should we understand this - "CLI and MLI" or "CLI or MLI"? Our comment is that the use of both CLI and MLI is not common on the same document, and we suggest to use only MLI; 5) Clause 3.1 The laser engraving module shall meet the following requirements. The fourth paragraph mentions “To allow engraving of CLI/MLI security feature in parallel with the alphanumeric engraving.” This requirement is not compatible with the requirement for small desktop-type equipment following a requirement in Clause 5. Equipment productivity requirement "Equipment productivity: minimum 60 blank forms / hour"; 6) Clause 3.1 The laser engraving module shall meet the following requirements. The sixth paragraph mentioned “To be equipped with an exhaust system” is not relevant for a polycarbonate documents with laser personalization, because it does not generate any dangerous exhaust (unlike PVC documents). Accordingly, please remove this requirement; 7) Clause 3.1 The laser engraving module shall meet the following requirements. The seventh paragraph mentions “Adjustable resolution in the range of 300-1200 dpi”. 1200 dpi is more related to ink-jet printer, and too high for desktop-type laser engraving equipment. Therefore, please change this requirement to “Adjustable resolution in the range of 300-600 dpi”. 8) Clause 4. Technical requirements for the equipment management software. The seventh paragraph mentions “Control of the personalization machine, by displaying the degree of the machine's loading in the personalization site, including the possibility of activating and deactivating jobs, etc.” This requirement is not compatible with the requirement to have the possibility of manual loading of the blank forms. Accordingly, please remove this requirement.
Ответ (21 янв 2022, 17:34):
1) The requirements are optional and not mandatory. 2) The modular system is compatible with the desktop-type equipment, respectively the given requirement cannot be removed. 3) The Public Services Agency maintains the given condition, according to the Tender Specifications. 4) CLI/MLI – to read CLI or MLI (Changeable or Multiple Laser Image) - is a common name for these security features. According to the Technical specification we are usingMLI. 5) It is required the equipment that includes CLI/MLI (Changeable or Multiple Laser Image) of any dimension, and it must meet the technical requirements provided for in the Tender Specifications regarding the productivity of not less than 60 blank forms per hour, which must personalize consecutively the alphanumeric fields and photo image using MLI. 6) According to the Tender Specifications. 7) According to the Tender Specifications. 8) According to the Tender Specifications.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:53
Название вопроса:
contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf - increase / decrease in the quantity of the Goods
Вопрос:
In 2.8 the reduction of the annual volume should be compensated in the following year but 2.9 needs clarification: How will be the process be in the last contract year in case of reduction?
Ответ (21 янв 2022, 17:35):
All supplies will be purchased and delivered by the end date of the contract.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:54
Название вопроса:
contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf 2.14 - warranty period
Вопрос:
Re. warranty period for blank docs.: Pls. confirm that warranty period starts with delivery of blank doc.
Ответ (21 янв 2022, 17:36):
We confirm that the warranty period for the blank forms starts to run from the date of their delivery.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:57
Название вопроса:
Annex No. 2 of Contract, "Object of purchase: Specialized equipment and program product for personalization of identity documents from the National passport system, driving licenses and registration certificates" [Contract for Lot No. 2] in connection with Annex no. 23 to standard documentation
Вопрос:
Could you please explain the unit number given for Lot No. 2 in Annex 23 of the standard documentation which is "6"? As the same unit number is given for item 1.1, Specialized equipment for personalization of travel passports blanks (booklets) with polycarbonate-type data page, in Annex no. 2 of Contract, "Object of purchase: Specialized equipment and program product for personalization of identity documents from the National passport system, driving licenses and registration certificates", could you please confirm that the Contracting Authority requests 6 personalization machines for passports to be provided?
Ответ (21 янв 2022, 17:37):
This is to confirm that Lot no. 2 provides for the purchase of 6 personalization machines.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
18 янв 2022, 20:59
Название вопроса:
contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf 2.14 - warranty period
Вопрос:
Re. warranty period for blank docs.: Pls. confirm that warranty period starts with delivery of blank doc.
Ответ (21 янв 2022, 17:37):
The fact that the warranty period for the blank forms starts to run from the date of their delivery is confirmed.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
19 янв 2022, 07:56
Название вопроса:
documentatie
Вопрос:
1. In anuntul de participare la pagina 10 sunt scrise cu rosu urmatoarele: “În cazul participării la procedura de achiziție publică a operatorului economic nerezident, acesta este obligat să prezinte documentele justificative recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova potrivit cadrului normativ în vigoare (apostilate, legalizate etc., după caz).” Va rugam sa clarificati la ce anume se refera cerinta , ce documente trebuie sa prezinte un operator economic nerezident in Republica Moldova si care este procedura de apostilare si legalizare in Republica Moldova 2. In anuntul de participare, la punctul 12 se solicita urmatoarele: Asigurarea livrării echipamentului de personalizare a blanchetelor de pașapoarte doar de către producătorul acestuia - Declarație pe proprie răspundere. Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic. (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) – Va rugam sa confirmati ca cerinta este aplicabila doar pentru Lotul 2. Va rugam totodata sa confirmati ca pentru Lotul 1 nu sunt solicitate servicii de personalizare ci doar livrarea de produse. 3. Va rugam sa acceptati modificarea art .4.4 din modelul de contract Furnizorul este responsabil pentru toate defectele identificate ale bunurilor, ale caror cauze confirmate au existat inainte de a fi livrate cumparatorului si, prin urmare, Furnizorul va fi responsabil pentru toate pierderile directe suportate dupa livrarea acestora Cumparatorului. In Art 4.4 Furnizorul este responsabil pentru toate defectele de fabricatie identificate ale bunurilor, ale caror cauze confirmate au existat inainte de a fi livrate cumparatorului si, prin urmare, Furnizorul va fi responsabil pentru toate pierderile directe suportate dupa livrarea acestora Cumparatorului, limitate la valoarea produsului livrat. 4. La art. 6.1. lit. c din modelul de contract se precizeaza urmatoarele “ În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:….. c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract”. Va rugam sa detaliati conditiile pe care trebuie sa le asigure Furnizorul pentru receptionarea bunurilor. 5. La art. 10.3. si 10.4 din modelul de contract - Sanctiuni Furnizorul plateste 0,1%/ zi din suma bunurilor nelivrate, dar nu mai mult de 3 % din valoarea contractului, iar cumparatorul plateste 0,01%/zi din suma neachitata la termen, dar nu mai mult de 0,2% din suma neachitata la timp. Va rugam sa modificati cuantumul penalitatilor astfel incat cuantumul platit de Furnizor - 0,1%/ zi din suma bunurilor nelivrate, dar nu mai mult de 3 % din valoarea contractului sa fie in corespundere cu cunatumul penalitatilor platite de Cumparator.
Ответ (21 янв 2022, 14:54):
1. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind aplicarea apostilei aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2007. 2. Se confirmă că cerinţa de la pct. 12 este aplicabila doar pentru Lotul nr. 2. Se confirmă că Lotul nr. 1 prevede doar achiziționarea şi livrarea bunurilor/produselor. 3. Modelul contractului se menține în redacție publicată pe SIA RSAP (MTender). 4. Modelul contractului se menține în redacție publicată pe SIA RSAP (MTender). 5. Modelul contractului se menține în redacție publicată pe SIA RSAP (MTender).
Дата:
19 янв 2022, 08:14
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
DOVID specification is oriented to a specific manufacturer that limits the possibilities to have the best offer. The tender committee will accept an alternative proposal with similar security features?
Ответ (21 янв 2022, 17:38):
The Offer must meet the technical requirements provided by Technical specifications.
Дата:
19 янв 2022, 08:15
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
REF: ST_MD_35_37603221_204_2021 The DOVID size requested for the cards is 13mm. Within this size it's difficult to have all the Security Features clearly visible and it would be challenging at border control to identify them clearly. We propose to allow the size 18mm in order to ease the Security Features identification and authentication.
Ответ (21 янв 2022, 17:38):
The Offer must meet the technical requirements provided by the Technical specifications.
Дата:
19 янв 2022, 08:16
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
REF: ST_MD_35-37603221-217_2021 “Security polymer thread […] exhibiting appropriate fluorescence exposed to UV light” Do you have a specific requirement for the UV color and a requirement on the number of colors ?
Ответ (21 янв 2022, 17:39):
There are no specific requirements for the UV colour and number of colours. The UV colours are to be determined with the successful tenderer, at the stage of approving the design of the document.
Дата:
19 янв 2022, 08:17
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed Is it allow to modify the contract ? AQL and acceptance catalogue is needed to be added in the contract in order to know the acceptance criterias.
Ответ (21 янв 2022, 17:39):
The contract template published on AIS SRPP (MTender) is maintained.
Дата:
19 янв 2022, 08:18
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed In the 1,5Mu passport, is there only the citizen passport or is there an amount which will be allocated to other type of passport like (diplomatic, stateless, service, humanitarian, refugee passport etc.) ?
Ответ (21 янв 2022, 17:40):
Blanks are purchased only for the passport of the citizen of the Republic of Moldova.
Дата:
19 янв 2022, 08:18
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
REF: Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf If Muehlbauer SCP 60 equipment is already at contracting authority and their use is continued, could the contracting authority clarify which entity is then responsibile for the support and maintenance of this equipment?
Ответ (21 янв 2022, 17:40):
The Public Service Agency provides support and maintenance for existing equipment.
Дата:
19 янв 2022, 08:19
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
REF: Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf Could the contracting authority confirm the number of quality control workstations to be offered, is it (only) 10 pcs? The Call for applications states 6 pcs of the ‘Equipment and a specialized program product’.
Ответ (21 янв 2022, 17:41):
The Public Services Agency has control stations for their integration into the existing system.
Дата:
19 янв 2022, 08:21
Название вопроса:
General Requirements
Вопрос:
REF: anunt de participare eng.signed On the portal the official languages mentioned are Romanian and Russian, whereas in the Call for application it is mentioned Romanian and English. Is English acceptable as offer language as per the Call for application? And also for supporting documents?
Ответ (21 янв 2022, 17:41):
Offers may be submitted in English.
Дата:
19 янв 2022, 08:22
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
REF: ST_MD_35-37603221-217_2021 Can the antistoke Security Features specified in the Passport specification is enough as level 3 security feature or shall we propose a second level 3 security feature ?
Ответ (21 янв 2022, 17:42):
Mandatory security and printing elements are indicated in the Technical specification, which must be technically executed by the tender winner. The location and type of security elements will be determined together with the tender winner at the stage of finalizing the design of the document.
Дата:
19 янв 2022, 08:23
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea echipamente si produs program eng.signed & Contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed Are proposal of deviations/of modifications to the two Contracts allowed?
Ответ (21 янв 2022, 17:42):
Insignificant changes are accepted to the contracts templates published on AIS SRPP (MTender).
Дата:
19 янв 2022, 08:23
Название вопроса:
Payment Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea echipamente si produs program eng.signed "All prices indicated in this Contract do not include taxes, fees and any other expenses in the Buyer’s country, the payment of which is the exclusive obligation of the Buyer, except for the conditions established by the tax legislation of the Republic of Moldova" Could you please confirm that "the conditions established by the tax legislation of the Republic of Moldova" are the conditions applicable on the day of signature of the Contract?
Ответ (21 янв 2022, 17:43):
It is confirmed.
Дата:
19 янв 2022, 08:24
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea echipamente si produs program eng.signed Would it be possible to specify the time limit to answer a complaint for both parties? Does the Buyer also have 10 days to answer a Supplier complaint?
Ответ (21 янв 2022, 17:43):
According to contracts templates published on AIS SRPP (Mtender).
Дата:
19 янв 2022, 08:24
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea echipamente si produs program eng.signed Could you please confirm that for the calculation of liquidated damaged the working days have to be taken into account (and not calendar days)?
Ответ (21 янв 2022, 17:43):
The calendar days shall be taken into account.
Дата:
19 янв 2022, 08:25
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea echipamente si produs program eng.signed "The Supplier guarantees that he/she owns all the intellectual rights over the Equipment and the Program Product that allow their unlimited use by the Buyer, including the right to capitalize the Program Product except for its transmission to third parties." Could you please explain what do you mean by "the right to capitalize the Program Product"?
Ответ (21 янв 2022, 17:44):
In accordance with the provisions of Law no. 139/2010 on copyright and related rights, “capitalization” - means any action related to the use in any form and in any way of the objects of copyright, related rights or other protected rights.
Дата:
19 янв 2022, 08:26
Название вопроса:
Contract Terms
Вопрос:
REF: Contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed In the contract is mentioned that delivery time should be 4 months for control models and 5 month for the first shipment. Considering the complexity of the project, the standard delivery time within industry and the current market conditions (especially for the chips for ePassports, security papers and lamination plates), these delivery dates are not realistic targets. Is the tender authority willing to extend the delivery times for the first batch to 9 months ?
Ответ (21 янв 2022, 17:44):
The conditions of the contract template published on AIS SRPP (Mtender) are maintained.
Дата:
19 янв 2022, 08:27
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
INTREBAREA 1: Deoarece documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare” specifica printre altele si faptul ca produsul program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, care face obiectul Lotului 2, trebuie sa asigure si personalizarea buletinelor de identitate electronice (eCA), si avand in vedere faptul ca furnizarea blanchetelor pentru buletinul de identitate electronic (eCA) nu face obiectul prezentei procedure de achizitie, va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor informatiile relevante referitoare la cip-ul utilizat in aceste buletine de identitate electronice care urmeaza sa fie personalizat cu sistemul informațional de personalizare solicitat, si anume: - producatorul cipului, - documentatia cipului, si - specificatiile de personalizare ale cipului de la producator. Aceste informatii sunt necesare pentru evaluarea corecta a efortului de integrarea a functionalitatilor de personalizare a cip-urilor respective in solutia oferita si implicit in calcularea corecta a pretului ofertei. INTREBAREA 2: Documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare” la punctul 2.1.2: "Este necesară utilizarea unui mediu de dezvoltare al SIA și SGBD care nu necesită licențiere ..." face referire la "SIA" si "SGBD". Va rugam sa precizati ce reprezinta acronimele "SIA" si "SGBD". INTREBAREA 3: Documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare” atit in capitolul 1.1 Componentele mediului existent de producere a documentelor, cit si in capitolul 2.1 Cerințe privind funcționalitățile de bază la punctul 2.1.12 este mentionat Elementul Cert Reneval Service si anume "... Elementul Cert Reneval Service, interacționează cu oficiile teritoriale al ASP și Centrul de certificare a cheilor publice". Avand in vedere faptul ca, din descrierea cerintelor reiese ca Elementul Cert Reneval Service nu interactioneaza cu sistemul informational de personalizare in cadrul procesului de personalizare a buletinului electronic de identitate (eCA), ci este utilizat ulterior emiterii documentului eCA in procesul de management al certificatelor digitale si a documentului, fiind un sistem distinct de sistemul de personalizare, va rugam sa precizati daca Elementul Cert Reneval Service este furnizat de catre Beneficiar, fiind deja o componenta a sistemului existent, sau trebuie furnizat de catre ofertant impreuna cu sistemul informațional de personalizare. INTREBAREA 4: Documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare” atit in capitolul 1.1 Componentele mediului existent de producere a documentelor, cit si in capitolul 2.1 Cerințe privind funcționalitățile de bază la punctul 2.1.12 sunt mentionate oficiile teritoriale si anume "... Elementul Cert Reneval Service, interacționează cu oficiile teritoriale al ASP și Centrul de certificare a cheilor publice". Avand in vedere faptul ca, din descrierea cerintelor reiese ca oficiile teritoriale nu interactioneaza cu sistemul informational de personalizare in cadrul procesului de personalizare a buletinului electronic de identitate (eCA), ci este utilizat ulterior emiterii documentului eCA in procesul de management al certificatelor digitale si al documentului, fiind un sistem distinct de sistemul de personalizare, va rugam sa precizati daca componentele software necesare oficiilor teritoriale pentru interactiunea cu Elementul Cert Reneval Service și Centrul de certificare a cheilor publice in procesele de reinnoire, suspendare, revocare a certificatelor digitale, precum si de deblocare a pin-codurilor sau reinnoire a acestora, este furnizat de catre Beneficiar, fiind deja o componenta a sistemului existent, sau trebuie furnizat de catre ofertant impreuna cu sistemul informațional de personalizare.
Ответ (21 янв 2022, 14:55):
1) La buletinul de identitate eCA se acceptă cipul companiei producătoare - NXP și sistemul de operare MTCOS Pro 2.2 a companiei MASKTECH 2) SIA – Sistemul Informațional Automatizat, SGBD – Sistemul de gestionare Bazelor de date. 3) Da, trebuie furnizat de către ofertant împreuna cu sistemul informațional de personalizare, in conformitate cu documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare”. 4) Da, trebuie furnizat de către ofertant împreuna cu sistemul informațional de personalizare, in conformitate cu documentul ”Cerințe privind sistemul informațional de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare”
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
19 янв 2022, 08:57
Название вопроса:
garantie participare
Вопрос:
Va rugam sa ne comunicati care este valabilitatea Scrisorii de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Ответ (21 янв 2022, 14:56):
Conform pct. 28 din Anunțul de participare, termenul de valabilitate al ofertelor constituie 180 zile, respectiv scrisoarea de garanție bancară pentru ofertă urmează să fie valabilă 180 zile din momentul termenului limită de depunere a ofertelor.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
19 янв 2022, 09:07
Название вопроса:
lot 1
Вопрос:
Avand in vedere cerinta exprimata in caietele de sarcini cu privire la toleranta dintre marginea documentelor si desenul imprimat, toleranta mai mica decat cea prevazuta, de exemplu, de standardul ICAO -0,75 mm pentru dimensiunea fizica a unui pasaport (DOC 9303, partea 4, capitolul 2, sectiunea 2.2) - va rugam sa fiti de acord cu majorarea acestui parametru. In fapt, acest parametru este important pentru potrivirea datelor personalizate cu desenul imprimat. Bunele practici in domeniu includ variante alternative mult mai eficiente pentru a realiza o potrivire mai buna, cum ar fi utilizarea unui sistem de citire automata a unui semn imprimat sau personalizarea blocului de date personale odata cu denumirea campurilor.
Ответ (21 янв 2022, 14:57):
Toleranța conform Sarcinii tehnice și ICAO.
Дата:
19 янв 2022, 09:22
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
Regarding Doc: 0001.0012-00.CT.01.05 pdf - requirement no. 2 General requirements for the customization process: Personalization of visual elements with blank form data shall be carried out using laser engraving technology for polycarbonate-type data pages. Personalization shall be carried out in the technological cycle with the possibility to apply secure features such as touch laser engraving, Multi Laser Image (MLI) and Stereo Laser Image (SLI), ImagePerf, please confirm if all: touch laser engraving, Multi Laser Image (MLI) and Stereo Laser Image (SLI), ImagePerf personalization features are mandatory.
Ответ (21 янв 2022, 17:45):
Chapter 2 of the Tender document "REQUIREMENTS FOR TRAVEL PASSPORTS' BLANK FORMS PERSONALIZATION EQUIPMENT WITH POLYCARBONATE-TYPE DATA PAGE" provides the general requirements for the technologies that the equipment may contain, but which are not mandatory. The mandatory requirements include only the technologies used in the passport personalization process and are indicated/described in the document “Technical specification of the passport”.
Дата:
19 янв 2022, 09:24
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
Cu privire la pct. 2.3.2 din documentul Cerinte privind sistemul informational de personalizare, va rugam sa precizati cate imprimante Diletta 800i vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar.
Ответ (21 янв 2022, 14:58):
Vor fi puse la dispoziția Cumpărătorului imprimante Dilleta 800i în cantitate suficientă, astfel încât să asigure personalizarea necesară a volumului de documente (de la 1 până la 6 dispozitive sau mai mult).
Дата:
19 янв 2022, 09:26
Название вопроса:
Specificatii tehnice
Вопрос:
Regarding the document Cerinte privind sistemul informational de personalizare,please clarify the following: -What chip and application type is to be faced to be personalized by Dilettante 800i. - What amount and types of ePP booklets shall be personalized by Diletta 800i.
Ответ (21 янв 2022, 17:45):
The chip is produced by the NXP company, Infinion and the eTravel application is produced by the Gemalto company.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:15
Название вопроса:
1 Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova (file "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf") in connection with Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf"), Technical Specifications, Annex no. 22 of standard documentation, Price Specifications, Annex no. 23 of standard documentation and Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates, annexes 2 and 3 (file name "contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf") eID vs. ID In the "Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova", on page 4 a table is given with all document types which are scope of supply of Lot 1. Here, it is mentioned that there shall be an ID card without chip (CA) and with chip (e-CA). However, in all other tender documents, at the relevant places, only "CA" is given and "e-CA" is missing, eg in the technical specifications only a document for CA is provided and none for e-CA. Also, in the price specifications (annex 2) and the delivery plan (annex 3) of the contract for Lot 1, only CA is mentioned and not e-CA. That is why we kindly would like to ask you to provide at least - a specification for chip and operating system for e-CA complementing the spec. for CA (assuming that all requirements for CA are applicable for e-CA, too). - a delivery plan with quantities for e-CA - a quantity split between CA and e-CA - Modify Annexes 22 and 23 of Standard Documentation to consider e-CA
Вопрос:
1 Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova (file "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf") in connection with Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf"), Technical Specifications, Annex no. 22 of standard documentation, Price Specifications, Annex no. 23 of standard documentation and Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates, annexes 2 and 3 (file name "contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf") eID vs. ID In the "Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova", on page 4 a table is given with all document types which are scope of supply of Lot 1. Here, it is mentioned that there shall be an ID card without chip (CA) and with chip (e-CA). However, in all other tender documents, at the relevant places, only "CA" is given and "e-CA" is missing, eg in the technical specifications only a document for CA is provided and none for e-CA. Also, in the price specifications (annex 2) and the delivery plan (annex 3) of the contract for Lot 1, only CA is mentioned and not e-CA. That is why we kindly would like to ask you to provide at least - a specification for chip and operating system for e-CA complementing the spec. for CA (assuming that all requirements for CA are applicable for e-CA, too). - a delivery plan with quantities for e-CA - a quantity split between CA and e-CA - Modify Annexes 22 and 23 of Standard Documentation to consider e-CA
Ответ (24 янв 2022, 16:36):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:16
Название вопроса:
File "0001.0012-00.CT.01.05.pdf" - Techn. Spec. for Perso. System for ID3 Docs., section 2 of Technical Requirements
Вопрос:
Please confirm that the four security features "touch laser engraving", MLI, SLI and ImagePerf are only meant as examples or options. To comply with the requirement fully, it is sufficient to provide at least one of the four features or an equivalent. If it was the case that all four features are mandatory, this may be interpreted as a discriminatory requirement because Stereo Laser Image (SLI) is patented by only by one specific provider. Unless CA have an agreement with the IPR holder to ensure parity quoting for all bidders. Furthermore, please note that if ImagePerf becomes a mandatory requirement, this will not be realizable anymore with desktop personalization machines but only with significantly larger machines and the cost of which is significantly higher than desktop personalization machines. Also, securing a passport's data page with all four features at the same time is exaggerated and to some degree redundant.
Ответ (24 янв 2022, 16:36):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:18
Название вопроса:
3 Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf"), section 7.1.2 Security Features, page 38: 7.1.2.1 The data page shall be protected with […] - raised (tactile 3D) laser engraving feature. raised (tactile 3D) Please confirm that provision of any tactile laser engraving (e.g. numbers or letters) during personalization will be fully compliant with this requirement. If not, please note that another interpretation of this requirement would make it a discriminatory requirement especially in connection with point 12.5b) of the Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name ""ST MD 35-37603221-217_2021.pdf"") as such a requirement could be complied with only by using Stereo Laser Image (SLI) patented by only by one specific provider, unless the Contracting Authority have an agreement with the Intellectual Property Rights holder to ensure parity quoting for all bidders. If the Contracting Authority has a sort of agreement with Idemia, as patent holder for SLI, that they have to offer this to any bidder in the MDA tender on the same terms & conditions as for themselves, then it would still be a fair competition.
Вопрос:
3 Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf"), section 7.1.2 Security Features, page 38: 7.1.2.1 The data page shall be protected with […] - raised (tactile 3D) laser engraving feature. raised (tactile 3D) Please confirm that provision of any tactile laser engraving (e.g. numbers or letters) during personalization will be fully compliant with this requirement. If not, please note that another interpretation of this requirement would make it a discriminatory requirement especially in connection with point 12.5b) of the Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name ""ST MD 35-37603221-217_2021.pdf"") as such a requirement could be complied with only by using Stereo Laser Image (SLI) patented by only by one specific provider, unless the Contracting Authority have an agreement with the Intellectual Property Rights holder to ensure parity quoting for all bidders. If the Contracting Authority has a sort of agreement with Idemia, as patent holder for SLI, that they have to offer this to any bidder in the MDA tender on the same terms & conditions as for themselves, then it would still be a fair competition.
Ответ (24 янв 2022, 16:36):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:20
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf Page 23 4.1.1
Вопрос:
Is there a printer for pin letters and envelops or shall it be offered by the bidder?
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:20
Название вопроса:
Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf")
Вопрос:
Can you please confirm that the 5 passport types the contracting authority needs (PD, PS, PC, PT, PH ) a paper data page has to be personalized by the Diletta 800i and laminated by the a laminator which the contracting authority has? If this is wrong, please explain which types of passports will have a paper data page. Please provide in any case the total quantities and a delivery plan for each of the passport types with the paper data page.
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:21
Название вопроса:
2.4.5 (b) page 12: Advanced qualified electronic signature and (MSign) authentication.
Вопрос:
Can we assume that the existing trust center will deliver signature certificates that comply with all regulations for "Advanced qualified electronic signature" certificates in Moldova?
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:22
Название вопроса:
2.4.5 (b) page 12: Advanced qualified electronic signature and (MSign) authentication.
Вопрос:
We suppose that the citizen shall be able to use the signature and authentication certificate at home on his/her private PC. For this purpose a PKI middleware is required. Shall the middleware software and the corresponding licenses for the citizens of Moldova be included in the offer?
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:23
Название вопроса:
2.4.4. BAC and EAC PKI
Вопрос:
Please confirm our understanding that BAC and EAC PKI already exist and that only the appropriate interface from the Personalization System to these PKI systems needs to be offered.
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:24
Название вопроса:
2.4.4. BAC and EAC PKI
Вопрос:
Please confirm that CA will support PKI and certificate management system and that this is not scope of this tender.
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:25
Название вопроса:
Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf") and Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf")
Вопрос:
9 Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf") and Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf") Q&A The quality control procedure shall be performed at the automated workplace of the operator of the Technical Control Section. Should we assume a Q&A station is needed per each SCP 60 Machine? So, at least 2 per machine, i.e. 10 in total as a minimum?
Ответ (24 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:26
Название вопроса:
REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), section 2.6 Requirements for scalability and recovery (page 14)
Вопрос:
Please confirm that CA is requesting personalization to take place at one central site only instead of a decentral concept with several personalization sites distributed over the country. If so, please confirm that any disaster recovery plan shall consider establishing alternative means of operation at the one and the same site.
Ответ (24 янв 2022, 16:38):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:26
Название вопроса:
Technical Specification of Passport with polycarbonate data page (file name "ST MD 35-37603221-217_2021.pdf") and Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf")
Вопрос:
Re. Design / Artwork of the Blank Documents: Will this be provided by the Contracting Authority?
Ответ (24 янв 2022, 16:38):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:27
Название вопроса:
REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), section 2.8 Requirements for the system maintenance (page 17)
Вопрос:
To ensure the requested service lead times (SLAs) as given in section 2.8.3, it is required to have remote access to the personalization system for the Contractor. Please confirm that the Contracting Authority will allow and provide such remote system access for monitoring purposes while keeping all relevant state of the art security precautions.
Ответ (24 янв 2022, 16:39):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:28
Название вопроса:
13 REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), sections 2.3.2 and 2.3.4 (page 10) Perso machines We understand that you will provide the personalization machines mentioned explicitly in sections 2.3.2 and 2.3.4 of the technical specification referred to. In this connection, please confirm that you will ensure all required data for Software integration of the said machines will be provided to the successful bidder. Also, please confirm that you will provide maintenance, spare parts, consumables, etc. for the said machines without the successful bidder being involved.
Вопрос:
We understand that you will provide the personalization machines mentioned explicitly in sections 2.3.2 and 2.3.4 of the technical specification referred to. In this connection, please confirm that you will ensure all required data for Software integration of the said machines will be provided to the successful bidder. Also, please confirm that you will provide maintenance, spare parts, consumables, etc. for the said machines without the successful bidder being involved.
Ответ (24 янв 2022, 16:39):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:28
Название вопроса:
"REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name ""Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf""), sections 2.3.2 and 2.3.4 (page 10)"
Вопрос:
If the Contracting Authority will provide the personalization machines mentioned explicitly in sections 2.3.2 and 2.3.4 of the technical specification referred to, it would be important for any bidder to evaluate the status of the machines with our own eyes, get information like year of manufacturing, delivery, life time, production environment, etc. For this purpose we kindly ask for permission of a site visit at the earliest convenience of Contracting Authority considering the short time frame until bid submission."
Ответ (24 янв 2022, 16:39):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:32
Название вопроса:
"REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name ""Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf""), sections 2.3.2 and 2.3.4 (page 10)"
Вопрос:
If the Contracting Authority will provide the personalization machines mentioned explicitly in sections 2.3.2 and 2.3.4 of the technical specification referred to, it would be important for any bidder to evaluate the status of the machines with our own eyes, get information like year of manufacturing, delivery, life time, production environment, etc. For this purpose we kindly ask for permission of a site visit at the earliest convenience of Contracting Authority considering the short time frame until bid submission."
Ответ (24 янв 2022, 16:42):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:35
Название вопроса:
REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), sections 2.3.2 and 2.3.4 (page 10)
Вопрос:
We understand that you will provide the personalization machines mentioned explicitly in sections 2.3.2 and 2.3.4 of the technical specification referred to. In this connection, please confirm that you will ensure all required data for Software integration of the said machines will be provided to the successful bidder. Also, please confirm that you will provide maintenance, spare parts, consumables, etc. for the said machines without the successful bidder being involved.
Ответ (24 янв 2022, 16:42):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:35
Название вопроса:
REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), section 2.8 Requirements for the system maintenance (page 17)
Вопрос:
To ensure the requested service lead times (SLAs) as given in section 2.8.3, it is required to have remote access to the personalization system for the Contractor. Please confirm that the Contracting Authority will allow and provide such remote system access for monitoring purposes while keeping all relevant state of the art security precautions.
Ответ (24 янв 2022, 16:42):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:37
Название вопроса:
10 REQUIREMENTS FOR THE PERSONALIZATION INFORMATION SYSTEM for Identity Documents of the National Passport System, Driving Licenses and Registration Certificates (file name "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf"), section 2.6 Requirements for scalability and recovery (page 14) disaster plan Please confirm that CA is requesting personalization to take place at one central site only instead of a decentral concept with several personalization sites distributed over the country. If so, please confirm that any disaster recovery plan shall consider establishing alternative means of operation at the one and the same site.
Вопрос:
Please confirm that CA is requesting personalization to take place at one central site only instead of a decentral concept with several personalization sites distributed over the country. If so, please confirm that any disaster recovery plan shall consider establishing alternative means of operation at the one and the same site.
Ответ (24 янв 2022, 16:42):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:41
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf, section 2.3.5
Вопрос:
The quality control procedure shall be performed at the automated workplace of the operator of the Technical Control Section. Should we assume a Q&A station is needed per each SCP 60 Machine? So, at least 2 per machine, i.e. 10 in total as a minimum?
Ответ (24 янв 2022, 16:42):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:44
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf, 2.4.4. BAC and EAC PKI
Вопрос:
Please confirm our understanding that BAC and EAC PKI already exist and that only the appropriate interface from the Personalization System to these PKI systems needs to be offered. Furthermore, please confirm that CA will take care of PKI and certificate management system so that this is not scope of this tender.
Ответ (24 янв 2022, 16:43):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:46
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf, section 2.4.5 (b) page 12: Advanced qualified electronic signature and (MSign) authentication.
Вопрос:
We suppose that the citizen shall be able to use the signature and authentication certificate at home on his/her private PC. For this purpose a PKI middleware is required. Shall the middleware software and the corresponding licenses for the citizens of Moldova be included in the offer?
Ответ (24 янв 2022, 16:43):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:47
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf, section 2.4.5 (b) page 12: Advanced qualified electronic signature and (MSign) authentication.
Вопрос:
Can we assume that the existing trust center will deliver signature certificates that comply with all regulations for "Advanced qualified electronic signature" certificates in Moldova?
Ответ (24 янв 2022, 16:43):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:48
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf Page 23 4.1.1
Вопрос:
Is there a printer for pin letters and envelops or shall it be offered by the bidder?
Ответ (24 янв 2022, 16:44):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:49
Название вопроса:
File "0001.0012-00.CT.01.05.pdf" - Techn. Spec. for Perso. System for ID3 Docs., section 2 of Technical Requirements
Вопрос:
Please confirm that the four security features "touch laser engraving", MLI, SLI and ImagePerf are only meant as examples or options. To comply with the requirement fully, it is sufficient to provide at least one of the four features or an equivalent. If it was the case that all four features are mandatory, this may be interpreted as a discriminatory requirement because Stereo Laser Image (SLI) is patented by only by one specific provider. Unless CA have an agreement with the IPR holder to ensure parity quoting for all bidders. Furthermore, please note that if ImagePerf becomes a mandatory requirement, this will not be realizable anymore with desktop personalization machines but only with significantly larger machines and the cost of which is significantly higher than desktop personalization machines. Also, securing a passport's data page with all four features at the same time is exaggerated and to some degree redundant.
Ответ (24 янв 2022, 16:44):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
21 янв 2022, 20:55
Название вопроса:
Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova (file "Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf") in connection with Techn. spec. for ID card (ID1; file name "ST_MD_35_37603221_204_2021_ID_CA.pdf"), Technical Specifications, Annex no. 22 of standard documentation, Price Specifications, Annex no. 23 of standard documentation and Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates, annexes 2 and 3 (file name "contract achizitionarea pasapoarte blanchete policarbonat eng.signed.pdf")
Вопрос:
In the "Technical requirements for software interaction during the production of documents of the National Passport System of the Republic of Moldova", on page 4 a table is given with all document types which are scope of supply of Lot 1. Here, it is mentioned that there shall be an ID card without chip (CA) and with chip (e-CA). However, in all other tender documents, at the relevant places, only "CA" is given and "e-CA" is missing, eg in the technical specifications only a document for CA is provided and none for e-CA. Also, in the price specifications (annex 2) and the delivery plan (annex 3) of the contract for Lot 1, only CA is mentioned and not e-CA. That is why we kindly would like to ask you to provide at least - a specification for chip and operating system for e-CA complementing the spec. for CA (assuming that all requirements for CA are applicable for e-CA, too). - a delivery plan with quantities for e-CA - a quantity split between CA and e-CA - Modify Annexes 22 and 23 of Standard Documentation to consider e-CA
Ответ (24 янв 2022, 16:44):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
22 янв 2022, 16:38
Название вопроса:
Annex no. 23 to Standard Documentation in connection with Contract for Specialized equipment and program product for personalization of identity documents from the National passport system, driving licenses and registration certificates (CPV code: 22520000-1) and Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates (CPV Code: 22400000-4), section 3
Вопрос:
Please confirm that the prices in Annex 23 may be quoted in Euro currency.
Ответ (24 янв 2022, 16:44):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
22 янв 2022, 16:38
Название вопроса:
Annex no. 23 to Standard Documentation in connection with Contract for Specialized equipment and program product for personalization of identity documents from the National passport system, driving licenses and registration certificates (CPV code: 22520000-1) and Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates (CPV Code: 22400000-4), section 3
Вопрос:
Please confirm that the prices in Annex 23 may be quoted in Euro currency.
Ответ (24 янв 2022, 16:45):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
23 янв 2022, 10:25
Название вопроса:
Scope of supply
Вопрос:
Please confirm that scope of supply of lot no. 2 is: - personalization software - desktop laser engraving personalization machines for ID3 passports with polycarbonate data page (6 units) - maintenance of the above for 3 years Everything else, eg IT infrastructure of the system, ID1 perso. machines for ID1 or ID3 with paper data page ,will be provided and maintained by the Customer including provision of spares, consumables, etc.
Ответ (24 янв 2022, 16:45):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
24 янв 2022, 18:53
Название вопроса:
Deadline for bidder queries
Вопрос:
As some bidder questions which have been submitted in time until the original deadline of Jan. 19, 2022, 9:30am have not been answered until the deadline, the tender procedure was suspended until CA has answered all questions. In the following, the tender procedure continued with new deadlines for questions as well as for bid submission considering the time period of suspension. All this in accordance with art. 35 of the Law No. 131/2015 on public procurement from the Rep. of Moldova. Therefore, the 2nd deadline for submitting questions was 23.01.2022, 17:45. All the above questions which were not responded by explaining that they have been submitted too late compared to the original deadline, have been submitted in time for the 2nd deadline. That is why we kindly ask you to give proper and relevant responses to all these questions. Even more so, as currently the deadline for submission of questions has been extended again to Jan. 26, 16:45.
Ответ (26 янв 2022, 15:25):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
25 янв 2022, 14:10
Название вопроса:
Administrative documents
Вопрос:
Good afternoon, Please kindly inform, in case of using a subcontractor, which documents/appendixes need to be submitted by the subcontractor. Thank you
Ответ (26 янв 2022, 15:26):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 15:04
Название вопроса:
contract achizitionarea pasapoarte blanchete
Вопрос:
Good afternoon, Could the authority consider 30% down payment for each order?
Ответ (26 янв 2022, 15:27):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 15:04
Название вопроса:
contract achizitionarea pasapoarte blanchete
Вопрос:
Could the authority consider a price indexation clause?
Ответ (26 янв 2022, 15:27):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 15:05
Название вопроса:
Contract achizitionarea echipamente si produs program & Contract achizitionarea pasapoarte blanchete
Вопрос:
Would you accept to add a paragraph 10.7 to cap the total liability of the Supplier such as follow: "10.7. The overall liability of the Supplier for any direct damages whatsoever, shall not exceed a maximum and cumulative amount equal the Contract price (excluding taxes)."
Ответ (26 янв 2022, 15:27):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
26 янв 2022, 15:15
Название вопроса:
Cerinte sistem informational de personalizare (ENG) + Anexa.pdf
Вопрос:
Re. section 2.2.1: "The system shall provide the data retrieval from the PSA systems regarding the list of documents orders and the nominal data per order." Could you please clarify if CA will provide the order file or just the applications and then the bidder would have to create the order file.
Ответ (26 янв 2022, 15:27):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 1 Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
26 янв 2022, 15:37
Название вопроса:
Call for applications, Annex no. 2 to the Standard documentation, section 24 in connection with Contract for Blanks of identity documents of the National Passport System, driving licenses and registration certificates, section 3
Вопрос:
In case the offer of the awarded bidder is in EURO, could you please communicate the source for the exchange rate EUR / lei MDL mentioned in section 3 of the contract, so that the bidder can consider it? In this connection, could you please confirm that the price given in the contract in EURO remains fix over the whole contract period?
Ответ (26 янв 2022, 15:39):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Lotul nr. 2 Echipamente și produs program specializat de personalizare a actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare
Дата:
26 янв 2022, 15:39
Название вопроса:
Call for applications, Annex no. 2 to the Standard documentation, section 24 in connection with Contract for Specialized equipment and program product for personalization of identity documents from the National passport system, driving licenses and registration certificates, section 3
Вопрос:
In case the offer of the awarded bidder is in EURO, could you please communicate the source for the exchange rate EUR / lei MDL mentioned in section 3 of the contract, so that the bidder can consider it? In this connection, could you please confirm that the price given in the contract in EURO remains fix over the whole contract period?
Ответ (26 янв 2022, 15:40):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:10
Название вопроса:
Colours
Вопрос:
1) Could you specify the number of colours for each design of ID-1 size documents. Number of colours of designs is not specified in technical specification for particular products except for OVI ink.
Ответ (26 янв 2022, 16:12):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:11
Название вопроса:
eID
Вопрос:
2) The part of the tender for blank ID documents does not specify the electronic ID, only CA is defined. In the part for personalization system electronic CA (electronic ID document) is explicitly indicated. Pls confirm what kind of chip/OS this electronic ID contain, so as to take it into account in perso system architecture.
Ответ (26 янв 2022, 16:12):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:12
Название вопроса:
eCA
Вопрос:
3) Pls confirm that irrespective of above the electronic eCA is not a subject of the tender proceeding; otherwise pls provide functional specification of eCA
Ответ (26 янв 2022, 16:13):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:13
Название вопроса:
Barcode
Вопрос:
4) In case of VP specification [ ST MD 35-37603221-207:2021], pls kindly confirm if barcode from the 7 .6.6 point “The PDF417 barcode shall be placed on the right of the verso side of the Card” is to be applied during production or personalization stage in issuer facilities.
Ответ (26 янв 2022, 16:16):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:14
Название вопроса:
BAC protocol
Вопрос:
5) In ePP specification you expect obsolete BAC protocol support as basic one. BAC is no longer recommended by ICAO. Do you still want the obsolete BAC solution to be supported in your ePP documents.
Ответ (26 янв 2022, 16:17):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30.
Дата:
26 янв 2022, 16:15
Название вопроса:
Personalization system
Вопрос:
6) Personalization system. Could you provided us with general infraction in interfaces thru which Personalization System communicates with external systems especially about interface for personalization data submission from external systems.
Ответ (26 янв 2022, 16:17):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:16
Название вопроса:
Equipment
Вопрос:
7. Pls confirm which part of your documentation specifies: „ c) Annex no. 3 - Requirements concerning the specialized equipment for personalization of travel passports blanks (booklets) with polycarbonate-type data page;” that is mentioned in the draft agreement for personalization system.
Ответ (26 янв 2022, 16:17):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:17
Название вопроса:
Requirement 7.1.1.3
Вопрос:
Regarding requirement 7.1.1.3 “UV fluorescent inks/IR inks and/or other features embedded in the material, design features precisely alinied in the certain sequence etc”. Pls confirm - does this requirement refer to polycarbonate body of the data page OR specifically to hinge synthetic material only?”
Ответ (26 янв 2022, 16:17):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:17
Название вопроса:
Requirement, 7.1.2.1
Вопрос:
9. Regarding requirement, 7.1.2.1 – “Raised (tactile 3D) laser generated feature”. Pls confirm – should this feature be applied on data page during blank booklet production or it should be applied during personalization process?
Ответ (26 янв 2022, 16:18):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:18
Название вопроса:
Passport booklet design
Вопрос:
The new passport booklet – should it be: A) brand new design; or B) current design modified according to specification and customer requirements?
Ответ (26 янв 2022, 16:18):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:19
Название вопроса:
Passport design
Вопрос:
Will the winning bidder receive any production graphic files from Contracting Authority? Is there/will there be any design (artwork and/or files for data page available?
Ответ (26 янв 2022, 16:19):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:37
Название вопроса:
Legalitatea Raspunsului autoritatii contractante cu privire la clarificarile depuse de potentialii participanci
Вопрос:
Stimata autoritate va rog sa revedeti legalitatea actiunilor dumneavoastra cu privire la Răspunsul pe care acordati cu privire la termenul permisiv de depunere a clarificarilor deoarece trezesc suspiciuni:"Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30." Termenii indicati si pe platforma Mtender arata foarte clar in ce etapa se afla licitatia. Acest lucru va fi confirmat ulterior si de Agentia Achizitii publice care va efectua monitorizarea derularii etapelor de acestei achizitii.
Ответ (26 янв 2022, 16:37):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
Дата:
26 янв 2022, 16:44
Название вопроса:
contradiction between the published dates on the platform and between response of the contradiction between the published dates on the platform and between response of the Authority
Вопрос:
According the website, the time limits for asking questions and for the submission were modificated ( twice since 19.01.), but according the last published documents ( from 13.01. ) the deadline for submission is 21.02. and the deadline for clarifications is 19.01. However, after 19.01. they modified the deadlines on the platform, the section for questions was open, so candidates asked a lot of questions. The answer of the authority for the questions asked after 19.01. is the following: Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30. There is a big contradiction between the published dates on the platform and between what they say or what is published in the documents.
Ответ (26 янв 2022, 16:45):
Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de solicitare a clarificărilor a expirat la data de 19.01.2022, ora 09:30
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".