+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 13.11.2021 12:18
по 23.11.2021 12:00
2
Подача предложений
с 23.11.2021 12:00
по 06.12.2021 12:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Оценка
Оценочная стоимость без НДС 830 000 MDL
Период уточнений: 13 ноя 2021, 12:18 - 23 ноя 2021, 12:00
Подача предложений: 23 ноя 2021, 12:00 - 6 дек 2021, 12:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Concepție de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD 2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Ciburciu Tatiana
Контактный номер
069128288
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
13 ноя 2021, 12:18
Дата последних изменений
19 ноя 2021, 14:00
Achizitii.md ID
21046744
CPV
71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
duae (9).pdf duae (9).pdf
Документация к предложению
-
13.11.21 12:18
caiet de sarcini-hub-creative-redac_12_11-21.pdf caiet de sarcini-hub-creative-redac_12_11-21.pdf
Документация к предложению
-
13.11.21 12:18
declaratie.pdf declaratie.pdf
Документация к предложению
-
13.11.21 12:18
documentatia_standard.pdf documentatia_standard.pdf
Документация к предложению
-
13.11.21 12:18
Дата:
19 ноя 2021, 14:00
Название вопроса:
Întrebări referitor la tender
Вопрос:
1. E necesar de concretizat și a pune în concordanță reciprocă denumirea lucrării cu denumirile teritoriului Centru a municipiului, zona Centru a municipiului, sectorul «Centru». În cazul dat se concretizează hotarul concret a «teritoriului», «zonei», și «sectorului» administrativ. Mai ales că în mun. Chișinău afară de orașul Chișinău întra încă 17 comune cu mai multe localități. Sectorul administrativ «Centru» ocupă o treime din Centru istoric a orașului. Clar că apare întrebarea. 2. Cum de înțeles dezvoltarea rețelei de centre pentru dezvoltarea industriilor creative? Mai ales că numai pentru Centru. Dar ce de făcut cu cele adiacente care, posibil nu întra în hotarele așa numit «Centru». O mulțime de industrii cu o mulțime de centre în centru neapreciat 3. În Caiet de sarcini lipsesc paradigma, structurarea concretă a proiectului și obligațiunile beneficiarului privind prezentarea datelor inițiale, necesare pentru elaborarea concepției.Aceasta se referă și la amplasamentul și la date desfășurate a fie căruia participantul creativ. 4. Nu este clar dece așa serioasă Concepția se răspândește numai pentru obiective proprietății municipale, dar ce e de făcut cu acelea private și a statului? 5. P. 6 prevede prezentarea documentației atât în forma digital, cît și pe hârtie. Care format, pe suportul topografic, sau nu? 6. Ca regulă, după cerințele și normative în vigoare, fiecare documentația urbanistică mai detaliată se elaborează în baza documentației urbanistică la nivel ierarhic mai general. În cazul dat pot fi și, așa numită <<Strategia dezvoltării socio-economică>>și în baza ei, documentația urbanistică pentru mun. Chișinău (PAT și PUG), care nici cum nu sunt numiți în Caiet de sarcini menționat.
Ответ (22 ноя 2021, 13:52):
1. E necesar de concretizat și a pune în concordanță reciprocă denumirea lucrării cu denumirile teritoriului Centru a municipiului, zona Centru a municipiului, sectorul «Centru». În cazul dat se concretizează hotarul concret a «teritoriului», «zonei», și «sectorului» administrativ. Mai ales că în mun. Chișinău afară de orașul Chișinău intră încă 17 comune cu mai multe localități. Sectorul administrativ «Centru» ocupă o treime din Centru istoric a orașului. Clar că apare întrebarea. 1. În procedura de achiziție, se face referință la sectorul Centru al municipiului. Informația privitoare la delimitarea sectoarelor municipiului Chișinău o puteți găsi în dispoziția nr. 3/12 din 31.05.2000 a Consiliului municipal Chișinău. 2. Cum de înțeles dezvoltarea rețelei de centre pentru dezvoltarea industriilor creative? Mai ales că numai pentru Centru. Dar ce de făcut cu cele adiacente care, posibil nu întra în hotarele așa numit «Centru». O mulțime de industrii cu o mulțime de centre în centru neapreciat. 2. Atragem atenția că cerințele documentației pentru prezenta achiziție publică țin doar de elaborarea Concepției pentru dezvoltarea sectorului „Centru” al municipiului Chișinău prin „Dezvoltarea rețelei de centre (hub-uri creative) pentru dezvoltarea industriilor creative în sectorul „Centru” al municipiului Chișinău, prin conversia și revitalizarea impbilelor existente, proprietate municipală” și include domeniiile: IT, Arhitectură&Urbanism, e-commerce, digital marketing, social media management, producție de sunet/video, fotografie, design graphic, design vestimentar, animație, stand UP-comics, Start Up, Centre de Tehnologii Media, etc. și, nu include alte sectoare sau comune ale municipiului. Informația ce ține de crearea noilor centre creative în sectorul „Centru”, precum și toate cerințele necesare sunt prezentate în Caietul de sarcini și Documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii, publicate. Totodată, pct. 9 al Caietului de sarcini include noțiunile necesare, pentru a înțelege mai corect subiectul achiziției și sarcinile puse. 3. În Caiet de sarcini lipsesc paradigma, structurarea concretă a proiectului și obligațiunile beneficiarului privind prezentarea datelor inițiale, necesare pentru elaborarea concepției.Aceasta se referă și la amplasamentul și la date desfășurate a fie căruia participantul creativ. 3. Informăm că, Concepţia reprezintă un sistem de idei orientate spre tratarea multilaterală a unei/unor probleme, în cazul dat a unei probleme urbanistice pentru sectorul „Centru” al capitalei, care va avea impact asupra dezvoltării sociale, economice și culturale a întregului municipiu. Toate datele de care va avea nevoie elaboratorul proiectului de Concepție, contractat după desfășurarea procedurii de achiziție publică, vor fi colectate de elaborator în mod separat cu implicarea, după caz, a DGAURF. Conținutul-cadru al proiectului Concepției, precum și toate cerințele esențiale sunt stabilite în pct. 4 din Caietul de sarcini publicat. 4. Nu este clar dece așa serioasă Concepția se răspândește numai pentru obiective proprietății municipale, dar ce e de făcut cu acelea private și a statului? 4. Ofertele vor fi elaborate în strictă conformitate cu cerințele stabilite în Caietul de sarcini și vor prevedea soluții doar pentru obiectele proprietății municipale. Ofertele prezentate, care vor fi neconforme cerințelor Caietului de sarcini nu vor fi examinate. Propuneri pentru dezvoltarea obiectelor ce sunt în proprietate privată pot fi înaintate în adresa DGAURF în mod separat, care ulterior vor fi înaintate proprietarilor privați de imobile pentru examinare. 5. P. 6 prevede prezentarea documentației atât în forma digital, cît și pe hârtie. Care format, pe suportul topografic, sau nu? 6. Ca regulă, după cerințele și normative în vigoare, fiecare documentația urbanistică mai detaliată se elaborează în baza documentației urbanistică la nivel ierarhic mai general. În cazul dat pot fi și, așa numită <<Strategia dezvoltării socio-economică>>și în baza ei, documentația urbanistică pentru mun. Chișinău (PAT și PUG), care nici cum nu sunt numiți în Caiet de sarcini menționat. Cerința din pct. 6 privind prezentarea documentației întocmite în format digital, este stabilită pentru a publica proiectul documentului pe pagina oficială WEB a primăriei mun. Chișinău și a DGAURF, astfel, se solicită prezentarea documentației în format digital „pdf”, partea grafică în dwg/dxf sau format GIS (utilizînd softul QGIS sau ArcGIS, după caz). Referitor la cerințele privind restectarea documentelor naționale și internaționale, precu și a actelor normative, a se vedea pct.4 din prezentul Caiet de sarcini.
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".