+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 08.10.2021 15:06
по 18.10.2021 14:00
2
Подача предложений
с 18.10.2021 14:00
по 31.10.2021 14:00
осталось 12 дней
3
Аукцион
01.11.2021 14:00
4
Оценка

5
Контракт

Статус Подача предложений
Оценочная стоимость без НДС 19 287 450 MDL
Период уточнений: 8 окт 2021, 15:06 - 18 окт 2021, 14:00
Подача предложений: 18 окт 2021, 14:00 - 31 окт 2021, 14:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801

Подписаться
Sectorul Ciocana al mun. Chiținău, pe străzile . Cărămidarilor, Uzinelor, Movileni, L.Rebreanu, Calatorilor, V.Maiacovschi
Conform datelor prospecâiunilor geotehnice, terenul de pozare a conductelor este format din soluri netasabile
Pentru anul de gestiune sunt alocati intru executarea obiectivului 2 500 000 lei
Информация о заказчике
Наименование
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. 31 August1989, 100
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Oxana Teleman
Контактный номер
+31379930300
Эл. адрес
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
8 окт 2021, 15:06
Дата последних изменений
8 окт 2021, 16:14
Achizitii.md ID
21045009
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Лучшее соотношение цена - качества
Источники финансирования
Документы процедуры закупок
anunt de intentie.pdf anunt de intentie.pdf
Документация к предложению
Anunt de intentie
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.calatorilor-movileni f1 (1).rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini 1
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.caramidarilor f1 (2).rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini 2
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.rebreanu f1.rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini 4
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.maiakоvski f1.rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini 3
8.10.21 15:06
anunt de participare m.pdf anunt de participare m.pdf
Документация к предложению
Anunt de participare
8.10.21 15:06
004-2018-rce-str.uzinelor f1.rtf
Документация к предложению
Caiet de sarcini 5
8.10.21 15:06
duae.doc
Документация к предложению
DUAE
8.10.21 15:06
documentatia_standard_actualizata.docx
Документация к предложению
Documentatia standard
8.10.21 15:06
Дата:
8 окт 2021, 16:14
Название вопроса:
Doc
Вопрос:
Dat fiind faptul ca obiectul dat a fost anulat si republicat ! Rugam sa ne fie specifcate modificarile facute ....
Ответ (11 окт 2021, 08:34):
modificarile efectuate le gasiti reflectate in anuntul de participare
Дата:
12 окт 2021, 10:07
Название вопроса:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Вопрос:
Prezenta declarație se prezintă de către Operator Economic (OE) în cazul când este desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică, și se prezinta la semnarea contractului propriu zis. Solicităm ca prezentarea obligatorie acestei declarații să fie Exclusă din anunțul de participare, pe motiv că la complectarea declarație OE este obligat să introducă date cu caracter personal (codul personal al persoanei fizice). Mai mult ca atât Autoritatea contractantă pentru a afla cine este beneficiarul efectiv al OE, cu ușurință va afla din DUAE-ul prezentat în cadrul licitației propriu zise.
Ответ (12 окт 2021, 14:27):
In temeiul raportului de monitorizare nr.186, AAP a stabilit ca cerinta privind prezentarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, care conform Ordinului Ministrului Finanțelornr. 145 din 24.11.2020 este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători.
Дата:
12 окт 2021, 10:10
Название вопроса:
ELPO, Uniplast,
Вопрос:
Conform Legii 131 Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”. Să înțelegem că doar cu producătorul și furnizorul dat trebuie să lucrăm?
Ответ (12 окт 2021, 11:08):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Дата:
12 окт 2021, 11:04
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Ответ (12 окт 2021, 14:46):
da, proiectantul a dat calculul necesar pentru pozitia data,respectiv, ne conformam..
Дата:
12 окт 2021, 11:25
Название вопроса:
caiet de sarcini
Вопрос:
Pozitia 26 deviz 2-1-1 : CA03D - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin , pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B200) (Недостающий бетон на лоток)(V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3). Calculul dat (V=12.64-6.82-(в норме)=5,82 м3) este descris ca informare sau este necesar modificari ? Astfel de calcule sunt la mai multe pozitii !
Ответ (12 окт 2021, 14:19):
nu este obligatoriu, se poate utiliza echivalent, este dat ca exemplu pentru a contracta parametrii necesari
Дата:
12 окт 2021, 15:06
Название вопроса:
Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
Вопрос:
Suntem de acord că este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători, dar în anunț urmează a fi indicat faptul dat, CĂ SE VA PREZENTA DE CĂTRE OFERTANTUL DESEMNAT CÂȘTIGĂTOR., reiterez faptul că D-stre solicitați încărcare lui în sistemul electronic
Ответ (12 окт 2021, 15:55):
ea urmeaza a fi introdusa in documentatia de atribuire si sa se regaeasca in cerintele anuntului de participare, dar va fi prezentata in mod obligatoriu de catre ofertantul desemnat cistigator. In anunt este indicat ca, declaratia urmeaza a fi prezentata "conform ordinului Min Fin nr. 145 din 24.11.2020" ceea ce ar insemna ca:" În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. ".
Дата:
12 окт 2021, 17:15
Название вопроса:
Proiect
Вопрос:
Adaugati va rog proiectul
Ответ (13 окт 2021, 08:33):
luind in consideratie volumul si complexitatea obiectivului, tehnic si fizic proiectul nu poate fi incarcat in sistem, anume din acest motiv, intru studierea lui, sunteti invitati la sediul autoritatii contractante, fapt mentionat in documentatia de atribuire
Дата:
18 окт 2021, 11:43
Название вопроса:
Licitatie electronică
Вопрос:
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice. P.S. nu destul că ofertanții vor da prețurile în jos, dar D-stre doriți să le mai scadă, având ca baza tendința creșterilor a prețurilor la materiale, solicităm să fie modificată modul petrecerii a licitației.
Ответ (18 окт 2021, 12:18):
acesta e licitatie deschisa de achizitionare a lucrarilor de constructie
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".