+373 22 003 999

Вы также можете писать ваши вопросы нам на почту info@achizitii.md или в чат.

1
Период разъяснений
с 07.10.2021 09:43
по 18.10.2021 14:00
остался 1 день
2
Подача предложений
с 18.10.2021 14:00
по 28.10.2021 14:00
3
Аукцион

4
Оценка

5
Контракт

Статус Период разъяснений
Оценочная стоимость без НДС 4 884 512,29 MDL
Период уточнений: 7 окт 2021, 9:43 - 18 окт 2021, 14:00
Подача предложений: 18 окт 2021, 14:00 - 28 окт 2021, 14:00

Техническая служба поддержки для поставщиков:

(+373) 79999801


Данная процедура проводится без электронного аукциона. Ваша оферта является окончательной и должна содержать весь список необходимых документов.

Подписаться
Conform listei cantităților de lucrări prevăzut în caietele de sarcini.
Condițiile special de care depinde îndeplinirea contractului: a) preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; b) preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către Beneficiar; c) Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003; Informației Ministerului Dezvoltării regionale și Construcției nr.864 din 01.05.2017 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții; MO din 12.05.2017; -utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. d) Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul câștigător în termen de 2 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare; e) Lucrările vor începe în decurs de 3 zile de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor. f)Termenul de garanţie a lucrărilor prestate este de 6 ani din momentul recepţiei lucrărilor; g) Agentul economic va garanta executarea contractului, depunând o garanţie de asigurare a executării contractului în sumă de 5 % din suma contractului, în timpul încheierii contractului. Garanţia de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Dirigintele de șantier autorizat pentru îndeplinirea lucrărilor conform caietului de sarcini.
Operatorul economic va restitui costul apei și energiei electrice utilizate din cadrul instituției la care sunt efectuate lucrări.
**** Dacă oferta, inclusiv documentele de calificare care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în prezentul caiet de sarcini sau acestea nu sunt completate, semnate în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată în scopul corespunderii cerințelor înaintate.
Информация о заказчике
Фискальный код/IDNO
Адрес
MD-2060, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, Bd. Traian 21/2
Веб сайт
---
Контактное лицо
Ф.И.О
Inna Frunză
Контактный номер
+37322776711
Факс
---
Данные о закупке
Дата создания
7 окт 2021, 9:43
Дата последних изменений
13 окт 2021, 15:45
Achizitii.md ID
21044958
CPV
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Тип процедуры
Открытый торг
Критерии присуждения
Самая низкая цена
Источники финансирования
Список лотов
Документы процедуры закупок
an13_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
anexa14_69.rtf
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
ordin mf nr. 69 documentației standard.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
pro succes amenajarea cs(1).rtf
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
anunt_de_participare_28_09_2021.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an16_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an15_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an9_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
duae_ro_0.doc
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an17_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an8_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an2_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an12_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
an10_69.docx
Документация к предложению
-
7.10.21 09:43
Дата:
13 окт 2021, 15:45
Название вопроса:
duae VECHI
Вопрос:
duae VECHI
Ответ (14 окт 2021, 13:41):
DUAE este incărcat în sistem
Дата:
13 окт 2021, 16:20
Название вопроса:
DUAE
Вопрос:
Anexati DUAE nou conform Legii . Formularul DUAE este generat de către autoritatea/entitatea contractantă electronic și atașat în variant pdf ori word la documentația de atribuire. Operatorii Economici răspund completând formularul DUAE. Generarea DUAE și marcarea corespunzătoare a câmpurilor din formular care sunt în corespondență cu cerințele de calificare/selecție.
Ответ (14 окт 2021, 13:41):
exxamoinați atent daocumentele încărcate DUAE este incărcat în sistem
Дата:
14 окт 2021, 14:48
Название вопроса:
DUAE
Вопрос:
Va rog verificati atent pentru a nu descalifica operatorii economici sa fie incarcat DUAE nou si indeplinit coform legii de AC apoi de OE conform legii " APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. din _________2020" (acesta e nou ?)
Ответ (15 окт 2021, 08:42):
acest și este încărcat
Название вопроса
Вопрос
К сожалению, вопросы можно задавать только во время периода "Период разъяснений".